דף מניה

דף מניה >> טבע

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
זירת המניות - מדריך למשתמש
קטגוריות נוספות
 
 
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
מה חושבים הגולשים ?
     
82% 6% 12%
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

שיעור
השינוי

מדד
ממוצע

ענפי
ממוצע
שבועי
0.96%
-1.10%
--
מתחילת החודש
16.46%
3.28%
--
3 חודשים
6.82%
3.99%
--
תחילת השנה
32.90%
8.57%
--
12 חודשים
109.89%
16.11%
--
שנה קודמת
-51.95%
3.42%
--
ביצועי
מניה
ממוצע
מדד
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
-6.51%
-2.20%
--
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
109.89%
17.79%
--
בטא
1.70
1.12
2.19
סטיית תקן
41.64
31.46
80.34
מחזור
ממוצע

תמורה כספית ממוצעת
שבועי
538,427.0
46,371,230.0
מתחילת החודש
706,888.8
56,298,930.0
3 חודשים
709,779.2
57,864,090.0
12 חודשים
877,356.9
61,589,160.0
המחזורים בע.נ
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
מכפיל תזרים
--
--
--
--
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל מכירות
1.29
3.87
122.54
5
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל הון
1.38
2.88
1.15
3
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל רווח
הפסד
4.93
הפסד
3
% שינוי
--
--
--
--
המכפילים מחושבים על בסיס 4 רבעונים אחרונים מצטברים
% שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
2017
2016
2015
2017
שינוי מ-2016
2016
שינוי מ-2015
מכירות
77,608,795.2
-7.85%
84,217,035.6
9.83%
76,682,103.0
רווח גולמי
37,530,275.1
-17.69%
45,597,855.3
2.90%
44,311,111.4
רווח תפעולי
-60,617,028.1
-831.90%
8,282,130.1
-36.68%
13,079,503.8
רווח לפני מס
-63,730,394.1
-2,092%
3,199,040.0
-63.25%
8,705,361.9
רווח נקי
-56,390,755.1
-4,557%
1,265,005.0
-79.58%
6,196,375.9
רווח למניה
-56.37
-21,041%
0.27
-96.25%
7.18
שווי חברה (מיל')
--
--
--
--
--
סה"כ נכסים
244,822,205.54
-31.58%
357,804,167.66
69.08%
211,617,163.31
סה"כ התחיבויות שוטפות
62,132,107.1
-12.60%
71,086,360.5
40.08%
50,745,509.4
הון עצמי
60,183,653.1
-53.05%
128,180,766.0
10.35%
116,158,636.5
הנתונים באלפי ש"ח
ביצועי
חברה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
EPS - רווח למניה
-0.98
0.38
-1.38
1
% שינוי
-153.36%
-99.80%
-273.07%
--
רווח גולמי למכירות
0.45
0.47
0.41
1
% שינוי
-5.41%
-10.94%
1.84%
--
רווח תפעולי למכירות
0.00
0.00
-0.05
1
% שינוי
-94.75%
-99.79%
-158.28%
--
רווח לפני מס למכירות
-0.05
-0.05
-0.06
1
% שינוי
-338.42%
-109.75%
-2,480%
--
רווח נקי למכירות
-0.05
-0.07
-0.05
1
% שינוי
-143.36%
-117.01%
-473.76%
--
ROE - תשואה על ההון העצמי
-1.17
-0.63
-1.18
1
% שינוי
-156.53%
-111.98%
-12.38%
--
ROI - תשואה על ההשקעה
0.00
-0.01
-0.01
1
% שינוי
-148.34%
-152.61%
-62.86%
--
ROA - תשואה על הנכסים
0.00
0.00
0.00
1
% שינוי
-146.25%
-118.08%
-95.83%
--
דיבידנד למניה
29.80
41.19
23.11
2
% שינוי
--
--
--
--
תשואת דיבידנד
0.59
1.91
0.28
3
% שינוי
--
--
--
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
יחס שוטף
0.94
1.75
1.40
3
% שינוי
-2.26%
4.37%
-20.74%
--
הון עצמי למאזן
0.27
0.45
0.39
3
% שינוי
-18.18%
36.50%
3.76%
--
מנוף פיננסי
0.71
0.48
0.59
1
% שינוי
8.92%
-17.36%
-3.13%
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד