דף מניה

דף מניה >> ארי נדלן

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

שיעור
השינוי

מדד
ממוצע

ענפי
ממוצע
שבועי
4.19%
1.66%
5.73%
מתחילת החודש
4.05%
1.65%
5.98%
3 חודשים
-2.57%
-0.43%
4.59%
תחילת השנה
14.36%
-11.84%
-5.79%
12 חודשים
125.96%
-8.71%
19.80%
שנה קודמת
893.94%
7.86%
48.98%
תשואות
ביצועי
מניה
ממוצע
מדד
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
-11.32%
-15.36%
-11.27%
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
145.16%
9.25%
22.76%
בטא
1.51
0.72
0.84
סטיית תקן
54.47
38.22
31.14
נתונים סטטיסטיים
מחזור
ממוצע

תמורה כספית ממוצעת
שבועי
131,631.8
480,404.0
מתחילת החודש
147,082.5
521,412.9
3 חודשים
203,858.1
739,947.6
12 חודשים
2,019,136.0
1,388,440.0
המחזורים בע.נ
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
מכפיל תזרים
34.03
-3.77
-38.59
7
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל מכירות
9.34
122.19
-1.11
20
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל הון
2.45
3.83
1.38
2
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל רווח
5.87
הפסד
5.36
109
% שינוי
--
--
--
--
המכפילים מחושבים על בסיס 4 רבעונים אחרונים מצטברים
% שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
מכפילים
2021
2020
2019
2021
שינוי מ-2020
2020
שינוי מ-2019
מכירות
66,229.0
13.71%
58,243.0
-39.04%
95,549.0
רווח גולמי
45,049.0
10.04%
40,938.0
-37.50%
65,505.0
רווח תפעולי
273,075.0
1,766%
14,631.0
-77.21%
64,203.0
רווח לפני מס
244,107.0
3,027%
7,804.0
-87.14%
60,704.0
רווח נקי
197,985.0
1,388%
13,300.0
-72.69%
48,701.0
רווח למניה
1.36
15,011%
0.01
-73.53%
0.03
שווי חברה (מיל')
--
--
--
--
--
סה"כ נכסים
1,245,970.00
47.94%
842,185.00
-2.50%
863,763.00
סה"כ התחיבויות שוטפות
178,517.0
-28.71%
250,423.0
-54.26%
547,445.0
הון עצמי
475,302.0
373.08%
100,469.0
48.77%
67,531.0
הנתונים באלפי ש"ח
ביצועי
חברה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
EPS - רווח למניה
1.36
2.70
17.30
128
% שינוי
15,011%
2,642%
696.42%
--
רווח גולמי למכירות
0.68
0.32
0.62
101
% שינוי
-3.23%
35.54%
45.32%
--
רווח תפעולי למכירות
4.12
-17.29
3.18
31
% שינוי
1,541%
-407.78%
70.90%
--
רווח לפני מס למכירות
3.69
-18.96
2.85
31
% שינוי
2,650%
-500.63%
124.69%
--
רווח נקי למכירות
2.99
-19.11
3.22
31
% שינוי
1,209%
-397.80%
323.74%
--
ROE - תשואה על ההון העצמי
41.65
-10.06
15.72
1
% שינוי
214.66%
-165.79%
382.21%
--
ROI - תשואה על ההשקעה
0.18
-0.09
0.08
3
% שינוי
742.42%
-127.64%
292.38%
--
ROA - תשואה על הנכסים
0.16
-0.14
0.07
3
% שינוי
906.19%
60.56%
252.63%
--
דיבידנד למניה
0.00
231.89
467.22
107
% שינוי
--
--
--
--
תשואת דיבידנד
0.00
2.03
2.17
127
% שינוי
--
--
--
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
יחס שוטף
1.04
5.38
2.98
87
% שינוי
351.57%
23.59%
-23.09%
--
הון עצמי למאזן
0.38
0.48
0.49
70
% שינוי
219.77%
726.33%
1.48%
--
מנוף פיננסי
0.64
0.49
0.50
49
% שינוי
-30.01%
-46.66%
-1.77%
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
איתנות פיננסית