דף מניה

דף מניה >> איי.סי.אל

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
מה חושבים הגולשים ?
     
10% 0% 90%
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

שיעור
השינוי

מדד
ממוצע

ענפי
ממוצע
שבועי
0.26%
0.09%
-0.06%
מתחילת החודש
4.12%
-6.99%
1.33%
3 חודשים
14.97%
-5.25%
9.32%
תחילת השנה
27.96%
-5.17%
18.78%
12 חודשים
77.81%
13.63%
59.48%
שנה קודמת
89.57%
31.26%
74.60%
תשואות
ביצועי
מניה
ממוצע
מדד
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
-6.34%
-9.43%
-6.51%
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
81.45%
16.28%
61.36%
בטא
0.89
1.05
0.59
סטיית תקן
32.82
36.62
24.45
נתונים סטטיסטיים
מחזור
ממוצע

תמורה כספית ממוצעת
שבועי
2,535,407.0
100,388,300.0
מתחילת החודש
2,662,363.0
100,761,200.0
3 חודשים
2,656,788.0
98,985,850.0
12 חודשים
1,927,260.0
57,922,280.0
המחזורים בע.נ
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
מכפיל תזרים
--
--
--
--
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל מכירות
2.09
5.70
7.21
5
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל הון
3.18
3.89
1.92
1
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל רווח
12.86
19.51
11.22
2
% שינוי
--
--
--
--
המכפילים מחושבים על בסיס 4 רבעונים אחרונים מצטברים
% שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
מכפילים
2021
2020
2019
2021
שינוי מ-2020
2020
שינוי מ-2019
מכירות
21,630,049.3
33.41%
16,213,244.6
-11.00%
18,216,576.5
רווח גולמי
8,120,209.7
69.51%
4,790,349.9
-23.72%
6,279,552.2
רווח תפעולי
3,763,099.9
479.45%
649,430.0
-75.14%
2,612,736.1
רווח לפני מס
3,396,119.9
2,055%
157,535.0
-92.74%
2,170,368.1
רווח נקי
2,435,129.9
6,785%
35,365.0
-97.85%
1,641,600.0
רווח למניה
1.90
5,809%
0.03
-97.49%
1.28
שווי חברה (מיל')
--
--
--
--
--
סה"כ נכסים
34,458,798.84
10.91%
31,069,759.17
-1.99%
31,701,888.82
סה"כ התחיבויות שוטפות
8,123,319.7
16.06%
6,999,054.8
15.00%
6,086,016.2
הון עצמי
14,078,969.5
11.43%
12,634,949.7
-6.85%
13,564,800.4
הנתונים באלפי ש"ח
ביצועי
חברה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
EPS - רווח למניה
1.56
1.03
0.91
1
% שינוי
324.38%
-59.48%
-29.17%
--
רווח גולמי למכירות
0.49
0.52
0.34
1
% שינוי
50.41%
11.85%
6.33%
--
רווח תפעולי למכירות
0.36
0.27
0.24
1
% שינוי
191.58%
-11.97%
130.35%
--
רווח לפני מס למכירות
0.34
0.18
0.23
1
% שינוי
214.59%
-41.48%
-79.84%
--
רווח נקי למכירות
0.25
0.14
0.17
1
% שינוי
179.96%
-45.31%
-81.71%
--
ROE - תשואה על ההון העצמי
12.43
-0.06
8.80
1
% שינוי
268.40%
-100.89%
91.72%
--
ROI - תשואה על ההשקעה
0.07
0.02
0.05
1
% שינוי
296.22%
-2.97%
50.41%
--
ROA - תשואה על הנכסים
0.05
0.01
0.04
1
% שינוי
290.12%
-38.29%
59.59%
--
דיבידנד למניה
42.39
47.30
75.73
1
% שינוי
--
--
--
--
תשואת דיבידנד
4.95
1.19
4.42
2
% שינוי
--
--
--
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
יחס שוטף
1.66
1.72
1.67
2
% שינוי
19.73%
-5.64%
-8.66%
--
הון עצמי למאזן
0.44
0.45
0.45
2
% שינוי
5.90%
51.64%
-11.03%
--
מנוף פיננסי
0.54
0.54
0.54
1
% שינוי
-4.80%
-12.32%
11.06%
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
איתנות פיננסית