דף מניה

דף מניה >> בזן

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
מה חושבים הגולשים ?
     
60% 0% 40%
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

שיעור
השינוי

מדד
ממוצע

ענפי
ממוצע
שבועי
2.11%
0.07%
--
מתחילת החודש
-3.11%
-0.61%
--
3 חודשים
5.43%
6.77%
--
תחילת השנה
19.92%
12.33%
--
12 חודשים
22.96%
25.17%
--
שנה קודמת
-57.67%
-3.43%
--
תשואות
ביצועי
מניה
ממוצע
מדד
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
-9.91%
-1.22%
--
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
49.49%
35.50%
--
בטא
1.48
0.95
0.68
סטיית תקן
40.15
32.76
36.37
נתונים סטטיסטיים
מחזור
ממוצע

תמורה כספית ממוצעת
שבועי
3,836,202.0
3,323,892.0
מתחילת החודש
6,122,313.0
5,512,937.0
3 חודשים
8,433,726.0
7,272,433.0
12 חודשים
11,364,360.0
8,081,130.0
המחזורים בע.נ
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
מכפיל תזרים
2.16
-6.75
25.39
7
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל מכירות
0.23
9.35
10.09
7
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל הון
0.74
3.27
1.80
20
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל רווח
הפסד
17.53
5.41
23
% שינוי
--
--
--
--
המכפילים מחושבים על בסיס 4 רבעונים אחרונים מצטברים
% שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
מכפילים
2020
2019
2018
2020
שינוי מ-2019
2019
שינוי מ-2018
מכירות
13,065,856.1
-41.14%
22,197,926.6
-11.28%
25,020,226.9
רווח גולמי
-40,492.9
-102.99%
1,355,647.1
-24.11%
1,786,349.2
רווח תפעולי
-659,740.5
-186.23%
765,092.8
-34.77%
1,172,872.9
רווח לפני מס
-1,017,679.3
-330.93%
440,684.9
-49.77%
877,403.0
רווח נקי
-881,922.7
-356.88%
343,319.0
-51.04%
701,254.5
רווח למניה
-0.28
-358.17%
0.11
-50.74%
0.22
שווי חברה (מיל')
--
--
--
--
--
סה"כ נכסים
12,602,876.82
-13.09%
14,500,270.46
1.41%
14,298,121.16
סה"כ התחיבויות שוטפות
3,838,070.1
-14.58%
4,493,425.7
18.24%
3,800,404.4
הון עצמי
3,470,933.2
-27.26%
4,771,841.0
-3.53%
4,946,430.4
הנתונים באלפי ש"ח
ביצועי
חברה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
EPS - רווח למניה
0.06
1.94
1.06
19
% שינוי
135.35%
211.53%
110.90%
--
רווח גולמי למכירות
0.09
0.47
0.33
20
% שינוי
198.23%
0.17%
-6.90%
--
רווח תפעולי למכירות
0.07
0.34
0.18
5
% שינוי
156.62%
197.90%
-18.61%
--
רווח לפני מס למכירות
0.05
0.31
0.16
5
% שינוי
143.28%
2,760%
-21.30%
--
רווח נקי למכירות
0.04
0.24
0.13
5
% שינוי
142.08%
1,885%
-10.03%
--
ROE - תשואה על ההון העצמי
4.87
4.34
1.16
1
% שינוי
140.04%
757.58%
-87.41%
--
ROI - תשואה על ההשקעה
0.02
0.02
0.01
1
% שינוי
136.83%
1,461%
106.42%
--
ROA - תשואה על הנכסים
0.01
0.01
0.01
10
% שינוי
136.15%
900.00%
108.45%
--
דיבידנד למניה
6.95
321.39
527.87
9
% שינוי
--
--
--
--
תשואת דיבידנד
0.00
2.76
1.59
10
% שינוי
--
--
--
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
יחס שוטף
1.38
2.31
1.16
13
% שינוי
8.92%
-25.02%
-93.18%
--
הון עצמי למאזן
0.27
0.36
0.06
13
% שינוי
-9.73%
8.70%
-68.03%
--
מנוף פיננסי
0.73
0.58
0.93
13
% שינוי
4.18%
-5.06%
13.41%
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
איתנות פיננסית