דף מניה

דף מניה >> תדיראן גרופ

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

ביצועי חברה
בחר תצוגה:
רבעוני
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
נכסים שוטפים
1,207,119.0
1,044,639.0
740,542.0
805,088.0
רכוש קבוע
76,233.0
75,417.0
72,310.0
69,854.0
סה"כ נכסים
1,778,395.0
1,595,004.0
977,807.0
1,002,376.0
הנתונים באלפי ש"ח
2021
2020
נכסים שוטפים
740,542.0
670,645.0
רכוש קבוע
72,310.0
68,183.0
סה"כ נכסים
977,807.0
808,794.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
התחייבויות זמן קצר
940,021.0
656,187.0
369,870.0
435,650.0
התחייבויות זמן ארוך
409,333.0
475,920.0
146,147.0
135,743.0
הון עצמי
429,041.0
449,046.0
449,070.0
420,286.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
1,778,395.0
1,595,004.0
977,807.0
1,002,376.0
הנתונים באלפי ש"ח
2021
2020
התחייבויות זמן קצר
369,870.0
253,707.0
התחייבויות זמן ארוך
146,147.0
156,625.0
הון עצמי
449,070.0
398,462.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
977,807.0
808,794.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
מכירות
681,312.0
505,608.0
371,163.0
398,064.0
עלות המכר
549,228.0
403,748.0
290,053.0
301,080.0
רווח גולמי
132,084.0
101,860.0
81,110.0
96,984.0
רווח תפעולי
81,720.0
52,671.0
35,191.0
54,674.0
הוצאות/הכנסות מימון
18,864.0
551.0
1,815.0
2,158.0
רווח לפני מס
60,864.0
53,487.0
38,151.0
52,516.0
רווח נקי
41,296.0
38,131.0
28,849.0
38,660.0
רווח למניה
4.81
4.44
3.39
4.49
הנתונים באלפי ש"ח
Q4/2021
Q4/2020
מכירות
1,447,791.0
989,538.0
עלות המכר
1,093,145.0
707,755.0
רווח גולמי
354,646.0
281,783.0
רווח תפעולי
186,099.0
142,115.0
הוצאות/הכנסות מימון
8,024.0
9,595.0
רווח לפני מס
182,850.0
131,051.0
רווח נקי
133,558.0
100,574.0
רווח למניה
15.63
11.80
הנתונים באלפי ש"ח