דף מניה

דף מניה >> כלל עסקי ביטוח

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

ביצועי חברה
בחר תצוגה:
רבעוני
נכסים שוטפים
רכוש קבוע
סה"כ נכסים
הנתונים באלפי ש"ח
נכסים שוטפים
רכוש קבוע
סה"כ נכסים
הנתונים באלפי ש"ח
התחייבויות זמן קצר
התחייבויות זמן ארוך
הון עצמי
סה"כ התחייבויות והון עצמי
הנתונים באלפי ש"ח
התחייבויות זמן קצר
התחייבויות זמן ארוך
הון עצמי
סה"כ התחייבויות והון עצמי
הנתונים באלפי ש"ח
מכירות
עלות המכר
רווח גולמי
רווח תפעולי
הוצאות/הכנסות מימון
רווח לפני מס
רווח נקי
רווח למניה
הנתונים באלפי ש"ח
מכירות
עלות המכר
רווח גולמי
רווח תפעולי
הוצאות/הכנסות מימון
רווח לפני מס
רווח נקי
רווח למניה
הנתונים באלפי ש"ח