שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
 

דף מניה

דף מניה >> להב

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
זירת המניות - מדריך למשתמש
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

ביצועי חברה
בחר תצוגה:
רבעוני
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
נכסים שוטפים
113,347.0
207,315.0
211,033.0
48,182.0
רכוש קבוע
68,823.0
70,478.0
544.0
612.0
סה"כ נכסים
590,969.0
658,111.0
459,356.0
294,671.0
הנתונים באלפי ש"ח
2019
2018
נכסים שוטפים
48,182.0
44,347.0
רכוש קבוע
612.0
15.0
סה"כ נכסים
294,671.0
285,810.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
התחייבויות זמן קצר
15,129.0
126,774.0
14,094.0
20,889.0
התחייבויות זמן ארוך
179,662.0
184,056.0
104,211.0
115,816.0
הון עצמי
395,476.0
346,590.0
340,437.0
157,328.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
590,969.0
658,111.0
459,356.0
294,671.0
הנתונים באלפי ש"ח
2019
2018
התחייבויות זמן קצר
20,889.0
11,790.0
התחייבויות זמן ארוך
115,816.0
143,328.0
הון עצמי
157,328.0
130,201.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
294,671.0
285,810.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
מכירות
4,534.0
2,352.0
1,154.0
1,144.0
עלות המכר
2,283.0
1,220.0
245.0
182.0
רווח גולמי
2,251.0
1,132.0
909.0
962.0
רווח תפעולי
-978.0
589.0
-1,556.0
1,960.0
הוצאות/הכנסות מימון
-2,220.0
-164.0
8,237.0
-229.0
רווח לפני מס
29,128.0
7,724.0
-8,801.0
5,901.0
רווח נקי
28,798.0
7,320.0
-8,725.0
5,251.0
רווח למניה
0.17
0.07
-0.07
0.08
הנתונים באלפי ש"ח
Q4/2019
Q4/2018
מכירות
4,790.0
3,842.0
עלות המכר
711.0
623.0
רווח גולמי
4,079.0
3,219.0
רווח תפעולי
-1,273.0
-2,587.0
הוצאות/הכנסות מימון
5,477.0
4,373.0
רווח לפני מס
18,310.0
16,935.0
רווח נקי
22,618.0
35,319.0
רווח למניה
0.38
0.61
הנתונים באלפי ש"ח