דף מניה

דף מניה >> דוראל אנרגיה

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
מה חושבים הגולשים ?
     
80% 0% 20%
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

שיעור
השינוי

מדד
ממוצע

ענפי
ממוצע
שבועי
-5.18%
1.28%
--
מתחילת החודש
-13.13%
-0.54%
--
3 חודשים
-5.24%
2.91%
--
תחילת השנה
-12.10%
11.92%
--
12 חודשים
55.52%
27.16%
--
שנה קודמת
104.44%
-3.43%
--
תשואות
ביצועי
מניה
ממוצע
מדד
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
-26.54%
-1.58%
--
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
55.52%
34.53%
--
בטא
1.21
0.94
0.68
סטיית תקן
43.29
30.76
25.45
נתונים סטטיסטיים
מחזור
ממוצע

תמורה כספית ממוצעת
שבועי
102,850.0
1,447,888.0
מתחילת החודש
128,935.2
1,858,001.0
3 חודשים
173,954.0
2,490,129.0
12 חודשים
345,205.0
4,916,530.0
המחזורים בע.נ
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
מכפיל תזרים
-286.29
-6.36
-165.60
10
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל מכירות
18.52
9.34
20.54
8
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל הון
4.77
3.21
11.40
1
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל רווח
129.14
17.00
3.52
1
% שינוי
--
--
--
--
המכפילים מחושבים על בסיס 4 רבעונים אחרונים מצטברים
% שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
מכפילים
2020
2019
2018
2020
שינוי מ-2019
2019
שינוי מ-2018
מכירות
59,232.0
1,123%
4,840.0
-63.13%
13,128.0
רווח גולמי
19,556.0
655.64%
2,588.0
-59.33%
6,364.0
רווח תפעולי
931.0
134.58%
-2,692.0
-177.11%
3,491.0
רווח לפני מס
13,414.0
508.96%
-3,280.0
-197.10%
3,378.0
רווח נקי
11,608.0
519.21%
-2,769.0
-245.97%
1,897.0
רווח למניה
0.10
450.00%
-0.03
-100.03%
86.23
שווי חברה (מיל')
--
--
--
--
--
סה"כ נכסים
628,939.00
168.09%
234,596.00
221.69%
72,927.00
סה"כ התחיבויות שוטפות
27,482.0
229.17%
8,349.0
-6.03%
8,885.0
הון עצמי
405,500.0
667.18%
52,856.0
30.48%
40,509.0
הנתונים באלפי ש"ח
ביצועי
חברה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
EPS - רווח למניה
0.01
1.92
0.02
7
% שינוי
187.50%
210.37%
-81.94%
--
רווח גולמי למכירות
0.18
0.47
0.38
11
% שינוי
-58.25%
-0.47%
0.34%
--
רווח תפעולי למכירות
0.03
0.34
-0.06
10
% שינוי
103.12%
195.09%
71.92%
--
רווח לפני מס למכירות
0.07
0.31
-0.25
9
% שינוי
106.53%
2,700%
38.11%
--
רווח נקי למכירות
0.04
0.24
-0.17
9
% שינוי
105.35%
1,850%
53.72%
--
ROE - תשואה על ההון העצמי
0.48
4.29
-0.15
9
% שינוי
115.90%
750.00%
93.36%
--
ROI - תשואה על ההשקעה
0.00
0.02
0.00
1
% שינוי
146.04%
1,446%
103.33%
--
ROA - תשואה על הנכסים
0.00
0.01
0.00
1
% שינוי
146.35%
892.86%
100.00%
--
דיבידנד למניה
--
--
--
--
% שינוי
--
--
--
--
תשואת דיבידנד
0.00
2.62
0.23
6
% שינוי
--
--
--
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
יחס שוטף
8.00
2.32
5.98
2
% שינוי
102.73%
-24.79%
243.72%
--
הון עצמי למאזן
0.63
0.36
0.47
3
% שינוי
191.58%
8.45%
64.48%
--
מנוף פיננסי
0.38
0.58
0.51
15
% שינוי
-51.96%
-4.83%
-25.82%
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
איתנות פיננסית