דף מניה

דף מניה >> דוראל אנרגיה

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
מה חושבים הגולשים ?
     
83% 17% 0%
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

שיעור
השינוי

מדד
ממוצע

ענפי
ממוצע
שבועי
-5.19%
-0.62%
--
מתחילת החודש
-4.93%
-0.21%
--
3 חודשים
-20.53%
2.82%
--
תחילת השנה
-11.18%
9.11%
--
12 חודשים
--
22.69%
--
שנה קודמת
104.44%
-3.43%
--
תשואות
ביצועי
מניה
ממוצע
מדד
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
-25.77%
-1.36%
--
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
126.34%
31.62%
--
בטא
0.00
0.94
0.48
סטיית תקן
0.00
46.91
34.11
נתונים סטטיסטיים
מחזור
ממוצע

תמורה כספית ממוצעת
שבועי
278,425.0
3,929,623.0
מתחילת החודש
301,098.7
4,192,488.0
3 חודשים
395,268.8
6,151,586.0
12 חודשים
395,244.9
5,204,623.0
המחזורים בע.נ
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
מכפיל תזרים
-885.68
-2.74
-95.27
23
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל מכירות
32.27
9.37
178.09
10
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל הון
4.83
2.81
-4.32
11
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל רווח
168.62
7.02
הפסד
1
% שינוי
--
--
--
--
המכפילים מחושבים על בסיס 4 רבעונים אחרונים מצטברים
% שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
מכפילים
2020
2019
2018
2020
שינוי מ-2019
2019
שינוי מ-2018
מכירות
59,232.0
1,123%
4,840.0
-63.13%
13,128.0
רווח גולמי
19,556.0
655.64%
2,588.0
-59.33%
6,364.0
רווח תפעולי
1,385.0
151.45%
-2,692.0
-177.11%
3,491.0
רווח לפני מס
13,868.0
522.80%
-3,280.0
-197.10%
3,378.0
רווח נקי
11,608.0
519.21%
-2,769.0
-245.97%
1,897.0
רווח למניה
0.10
450.00%
-0.03
-100.03%
86.23
שווי חברה (מיל')
--
--
--
--
--
סה"כ נכסים
628,939.00
168.09%
234,596.00
221.69%
72,927.00
סה"כ התחיבויות שוטפות
27,482.0
229.17%
8,349.0
-6.03%
8,885.0
הון עצמי
405,500.0
667.18%
52,856.0
30.48%
40,509.0
הנתונים באלפי ש"ח
ביצועי
חברה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
EPS - רווח למניה
0.10
1.90
-9.78
8
% שינוי
450.00%
-71.81%
-104.40%
--
רווח גולמי למכירות
0.33
0.42
-0.13
13
% שינוי
-38.25%
-7.99%
-53.23%
--
רווח תפעולי למכירות
0.02
-2.00
-8.23
10
% שינוי
104.20%
-1,001%
90.75%
--
רווח לפני מס למכירות
0.23
-2.09
-9.18
7
% שינוי
134.55%
-1,462%
90.25%
--
רווח נקי למכירות
0.20
-2.14
-9.00
5
% שינוי
134.25%
-3,689%
90.42%
--
ROE - תשואה על ההון העצמי
2.86
-2.78
162.17
12
% שינוי
154.64%
-334.38%
-14.35%
--
ROI - תשואה על ההשקעה
0.02
-0.01
-0.17
4
% שינוי
257.11%
62.94%
86.53%
--
ROA - תשואה על הנכסים
0.02
-0.02
-0.45
2
% שינוי
256.37%
19.26%
45.79%
--
דיבידנד למניה
--
--
--
--
% שינוי
--
--
--
--
תשואת דיבידנד
0.00
2.45
0.12
6
% שינוי
--
--
--
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
יחס שוטף
10.46
3.04
5.82
5
% שינוי
74.40%
-13.89%
183.55%
--
הון עצמי למאזן
0.64
0.37
0.16
8
% שינוי
186.16%
13.71%
150.23%
--
מנוף פיננסי
0.36
0.57
0.84
23
% שינוי
-53.68%
-7.45%
-36.16%
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
איתנות פיננסית