דף מניה

דף מניה >> קריאטיב מדיה

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

ביצועי חברה
בחר תצוגה:
רבעוני
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
נכסים שוטפים
108,643.5
106,634.2
115,216.2
92,717.5
רכוש קבוע
0.0
0.0
0.0
0.0
סה"כ נכסים
2,372,107.5
2,185,929.7
2,055,293.2
2,179,639.6
הנתונים באלפי ש"ח
2021
2020
נכסים שוטפים
115,216.2
145,916.0
רכוש קבוע
0.0
0.0
סה"כ נכסים
2,055,293.2
2,204,258.6
הנתונים באלפי ש"ח
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
התחייבויות זמן קצר
794,538.5
775,668.2
708,756.5
772,483.4
התחייבויות זמן ארוך
96,572.0
87,644.9
67,297.3
79,594.9
הון עצמי
1,353,257.5
1,197,701.4
1,160,664.4
1,211,401.4
סה"כ התחייבויות והון עצמי
2,372,108.0
2,185,930.0
2,055,293.0
2,179,640.0
הנתונים באלפי ש"ח
2021
2020
התחייבויות זמן קצר
708,756.5
1,108,017.6
התחייבויות זמן ארוך
67,297.3
54,738.6
הון עצמי
1,160,664.4
892,673.7
סה"כ התחייבויות והון עצמי
2,055,293.0
2,204,259.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q2/2022
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
מכירות
81,553.5
68,284.0
54,176.9
58,283.5
עלות המכר
51,733.5
42,253.5
41,613.3
41,357.0
רווח גולמי
29,820.0
26,030.5
12,563.7
16,926.4
רווח תפעולי
8,025.5
4,373.4
-4,329.1
-4,662.7
הוצאות/הכנסות מימון
-2,446.5
-3,531.7
-8,716.3
-12,961.2
רווח לפני מס
11,382.0
8,286.2
4,387.2
8,298.5
רווח נקי
10,227.0
7,295.3
2,620.6
5,243.9
רווח למניה
0.00
0.00
0.00
0.00
הנתונים באלפי ש"ח
Q4/2021
Q4/2020
מכירות
216,331.6
214,456.6
עלות המכר
162,569.0
170,623.3
רווח גולמי
53,762.6
43,833.3
רווח תפעולי
-30,515.3
-47,662.4
הוצאות/הכנסות מימון
-37,173.8
2,932.1
רווח לפני מס
6,658.5
-50,594.5
רווח נקי
-2,643.5
-48,276.4
רווח למניה
0.00
0.00
הנתונים באלפי ש"ח