דף מניה

דף מניה >> דלק קבוצה

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
מה חושבים הגולשים ?
     
43% 0% 57%
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

שיעור
השינוי

מדד
ממוצע

ענפי
ממוצע
שבועי
-2.04%
-0.02%
-1.24%
מתחילת החודש
-16.48%
-1.80%
-8.14%
3 חודשים
38.36%
2.02%
0.48%
תחילת השנה
82.50%
10.50%
15.64%
12 חודשים
134.67%
24.78%
36.95%
שנה קודמת
-81.13%
-3.43%
-46.30%
תשואות
ביצועי
מניה
ממוצע
מדד
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
-16.48%
-2.83%
-10.36%
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
196.75%
32.83%
54.82%
בטא
1.80
0.94
0.91
סטיית תקן
60.29
30.90
50.29
נתונים סטטיסטיים
מחזור
ממוצע

תמורה כספית ממוצעת
שבועי
272,874.5
47,730,420.0
מתחילת החודש
209,612.3
41,153,480.0
3 חודשים
144,717.7
25,987,260.0
12 חודשים
193,045.7
23,279,700.0
המחזורים בע.נ
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
מכפיל תזרים
0.93
-6.56
-2.10
15
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל מכירות
0.49
9.45
14.87
20
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל הון
1.36
3.24
1.30
9
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל רווח
2.70
17.08
הפסד
17
% שינוי
--
--
--
--
המכפילים מחושבים על בסיס 4 רבעונים אחרונים מצטברים
% שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
מכפילים
2020
2019
2018
2020
שינוי מ-2019
2019
שינוי מ-2018
מכירות
6,671,000.0
98.78%
3,356,000.0
29.18%
2,598,000.0
רווח גולמי
3,135,000.0
115.46%
1,455,000.0
0.90%
1,442,000.0
רווח תפעולי
-94,000.0
-122.01%
427,000.0
-70.77%
1,461,000.0
רווח לפני מס
-2,001,000.0
-839.44%
-213,000.0
-125.88%
823,000.0
רווח נקי
-1,817,000.0
-876.50%
234,000.0
-54.74%
517,000.0
רווח למניה
-136.90
-781.09%
20.10
-55.63%
45.30
שווי חברה (מיל')
--
--
--
--
--
סה"כ נכסים
34,427,000.00
-26.69%
46,963,000.00
-63.04%
127,052,000.00
סה"כ התחיבויות שוטפות
10,905,000.0
27.74%
8,537,000.0
-90.60%
90,844,000.0
הון עצמי
2,086,000.0
-49.53%
4,133,000.0
-16.76%
4,965,000.0
הנתונים באלפי ש"ח
ביצועי
חברה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
EPS - רווח למניה
16.60
1.92
1.55
1
% שינוי
106.85%
210.37%
108.26%
--
רווח גולמי למכירות
0.49
0.47
0.71
21
% שינוי
10.84%
-0.47%
2.07%
--
רווח תפעולי למכירות
0.46
0.34
0.47
7
% שינוי
131.84%
195.09%
77.81%
--
רווח לפני מס למכירות
0.26
0.31
0.34
14
% שינוי
114.44%
2,700%
303.89%
--
רווח נקי למכירות
0.15
0.24
0.34
13
% שינוי
109.93%
1,850%
289.21%
--
ROE - תשואה על ההון העצמי
11.47
4.29
3.24
5
% שינוי
109.39%
750.00%
126.13%
--
ROI - תשואה על ההשקעה
0.01
0.02
0.00
13
% שינוי
109.65%
1,446%
94.85%
--
ROA - תשואה על הנכסים
0.01
0.01
0.00
9
% שינוי
112.71%
892.86%
94.68%
--
דיבידנד למניה
1,001.37
319.16
215.99
1
% שינוי
--
--
--
--
תשואת דיבידנד
0.00
2.62
2.77
11
% שינוי
--
--
--
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
יחס שוטף
0.64
2.32
1.54
23
% שינוי
120.03%
-24.79%
-76.68%
--
הון עצמי למאזן
0.07
0.36
0.38
25
% שינוי
35.43%
8.45%
-2.30%
--
מנוף פיננסי
0.83
0.58
0.59
1
% שינוי
-3.25%
-4.83%
1.76%
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
איתנות פיננסית