דף מניה

דף מניה >> דלק קבוצה

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
מה חושבים הגולשים ?
     
55% 11% 34%
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

שיעור
השינוי

מדד
ממוצע

ענפי
ממוצע
שבועי
10.23%
0.41%
6.79%
מתחילת החודש
10.23%
0.41%
6.79%
3 חודשים
44.26%
4.31%
17.84%
תחילת השנה
58.40%
9.80%
27.46%
12 חודשים
18.39%
23.45%
34.02%
שנה קודמת
-81.13%
-3.43%
-46.30%
תשואות
ביצועי
מניה
ממוצע
מדד
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
-16.89%
-0.64%
1.12%
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
157.56%
32.44%
94.48%
בטא
2.03
0.96
0.93
סטיית תקן
72.46
48.18
56.76
נתונים סטטיסטיים
מחזור
ממוצע

תמורה כספית ממוצעת
שבועי
93,595.2
14,156,420.0
מתחילת החודש
170,557.5
25,210,470.0
3 חודשים
192,430.8
29,677,200.0
12 חודשים
210,344.7
22,159,720.0
המחזורים בע.נ
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
מכפיל תזרים
0.90
-2.55
-48.76
14
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל מכירות
0.43
10.29
20.67
20
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל הון
1.41
2.86
1.37
15
% שינוי
--
--
--
--
מכפיל רווח
הפסד
22.16
הפסד
17
% שינוי
--
--
--
--
המכפילים מחושבים על בסיס 4 רבעונים אחרונים מצטברים
% שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
מכפילים
2020
2019
2018
2020
שינוי מ-2019
2019
שינוי מ-2018
מכירות
6,671,000.0
98.78%
3,356,000.0
29.18%
2,598,000.0
רווח גולמי
3,135,000.0
115.46%
1,455,000.0
0.90%
1,442,000.0
רווח תפעולי
-94,000.0
-122.01%
427,000.0
-70.77%
1,461,000.0
רווח לפני מס
-2,001,000.0
-839.44%
-213,000.0
-125.88%
823,000.0
רווח נקי
-1,874,000.0
-900.85%
234,000.0
-54.74%
517,000.0
רווח למניה
-141.20
-802.49%
20.10
-55.63%
45.30
שווי חברה (מיל')
--
--
--
--
--
סה"כ נכסים
34,277,000.00
-27.01%
46,963,000.00
-63.04%
127,052,000.00
סה"כ התחיבויות שוטפות
10,819,000.0
26.73%
8,537,000.0
-90.60%
90,844,000.0
הון עצמי
2,022,000.0
-51.08%
4,133,000.0
-16.76%
4,965,000.0
הנתונים באלפי ש"ח
ביצועי
חברה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
EPS - רווח למניה
-141.20
1.84
-6.90
32
% שינוי
-802.49%
-73.09%
-477.40%
--
רווח גולמי למכירות
0.47
0.42
-0.68
17
% שינוי
8.39%
-8.23%
-1,117%
--
רווח תפעולי למכירות
-0.01
-2.06
-1.39
19
% שינוי
-111.07%
-1,008%
-265.51%
--
רווח לפני מס למכירות
-0.30
-2.15
-1.97
20
% שינוי
-372.61%
-1,475%
-276.70%
--
רווח נקי למכירות
-0.28
-2.20
-1.97
20
% שינוי
-502.89%
-3,747%
-264.52%
--
ROE - תשואה על ההון העצמי
-92.68
-4.35
0.61
32
% שינוי
-1,736%
-302.78%
-89.45%
--
ROI - תשואה על ההשקעה
-0.09
-0.02
-0.16
26
% שינוי
-1,480%
53.20%
-207.80%
--
ROA - תשואה על הנכסים
-0.05
-0.02
-0.05
26
% שינוי
-1,197%
14.94%
39.57%
--
דיבידנד למניה
1,001.37
316.01
215.99
1
% שינוי
--
--
--
--
תשואת דיבידנד
0.00
2.44
3.05
11
% שינוי
--
--
--
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
ביצועי
מניה
ביצועי
מדד
ביצועי
ענף
מיקום
בענף
יחס שוטף
0.59
3.09
4.42
28
% שינוי
-8.80%
-13.94%
-40.76%
--
הון עצמי למאזן
0.06
0.37
0.42
31
% שינוי
-32.97%
14.47%
38.60%
--
מנוף פיננסי
0.85
0.57
0.55
2
% שינוי
1.20%
-7.88%
-17.25%
--
% - שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד
איתנות פיננסית