$
עסקי ספורט

צ'רלטון חויבה לשלם 12.4 מיליון שקל להתאחדות לכדורגל

פסק הבוררות קבע כי צ'רלטון הפרה חוזה וכי עליה לשלם את התשלומים על רכישת זכויות השידור של ליגת טוטו

כתב כלכליסט 15:2827.06.10

אחרי הליך בוררות ארוך הוחלט כי חברת צ'רלטון, המחזיקה בערוצים ספורט 1 וספורט 2, צריכה לשלם 12.4 מיליון שקל להתאחדות לכדורגל בישראל.

 

לפי עיקרי פסק הבוררות, ההתאחדות וספורטפייב, שותפת השידורים והשיווק של ההתאחדות, הוכיחו כמה הפרות של ההסכם, ובראשן אי תשלומים עבור
זכויות השידור של ליגות טוטו. "עקב הפרות אלו זכאיות ההתאחדות וספורטפייב לאכיפת החוזה", נכתב בפסק הבוררות. עוד נקבע כי "צ'רלטון לא הוכיחה כל סיבה בגינה אין ליתן להתאחדות וספורטפייב את סעד האכיפה ולא הוכיחה כי האכיפה במקרה זה הינה בלתי צודקת. זהו חוזה עסקי לכל דבר ועניין ולצ'רלטון אין מניעה לקיימו גם אם התנאים הכספיים לא תואמים את ציפיותיה".

 

לפיכך תביעתן של ההתאחדות וספורטפייב מתקבלת במובן זה שהן זכאיות לאכיפת ההסכם שנכרת בין הצדדים - הסכם הזכיינות שצורף להצעת המכרז ונחתם על ידי צ'רלטון, כולל ההצעה המשופרת מיום המכרז, יחד עם הודעת הזכייה מיום 07.05.07 והתוספת להסכם , על נספחיהם. על צ'רלטון לפרוע את כל חובותיה להתאחדות וספורטפייב על פי ההסכם הנ"ל: סך של 11,130,654 שקל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מתאריך עריכת התצהיר ועד ליום התשלום בפועל.

 

בנוסף הוכחו כאמור נזקיה של ההתאחדות לכדורגל בגין הקיזוזים שביצעה המועצה להסדר הימורים בספורט בסך 1,301,500 שקל, ואף אותם מחויבת צ'רלטון לשלם להתאחדות לכדורגל בלבד (ולא ביחד עם ספורטפייב), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה בבוררות ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן חוייבה צ'רלטון לשלם להתאחדות ולספורטפייב ביחד שכ"ט עו"ד בסך של 300,000 שקל. בצרוף מע"מ כדין, וכן הוצאות בסך 100,000 שקל לכיסוי חלק מהוצאות הבוררות.

 

צ'רלטון תשלם את מלוא הסכום שהיא חייבת עבור זכויות ליגת העל (כ-12 מיליון שקל). ובנוסף עוד כ-18 מיליון שקלים עבור הזיכיון לעונת 2009/10 , בתוספת פיגורים והצמדות- סה"כ למעלה מכ- 30 מליון ש"ח. בנוסף, קבעה הבוררת כי צ'רלטון לא תוכל לצאת מההסכם עד סיומו, בתום עונת 2012 ותשלם למעלה מ-52 מיליון ש' נוספים עבור שתי העונות הבאות. 

 

עו"ד רתם קמר, סמנכ"ל ההתאחדות לכדורגל: "כמובן שאנו שבעי רצון מתוצאות הליך הבוררות. ההתאחדות לכדורגל מקפידה לקיים את כל ההסכמים עליהם היא חתומה ומצפה משותפיה לדרך ומהפרטנרים המסחריים שלה שגם הם יעשו כן. הבוררת קבעה היום באופן חד משמעי שעל חברת צ'רלטון לעמוד בכל בהתחייבויותיה. אנו שמחים על כך ומברכים על ההחלטה".

 

מצ'רלטון נמסר בתגובה: "'אנו לומדים את פרטי פסק הבורר ונבדוק אפשרות לערעור".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x