עשו עסקה / יד שנייה
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: שאול גולן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
(356 מאמרים בטור של עשו עסקה / יד שנייה)