מוסף נדל"ן יולי 2011

צילום: עמית שעל
איש מקצוע
 
 
 
קומפלקס מסחר, משרדים ותרבות בליון, צרפת
עיצוב / דקל גודוביץ