נדל"ן

תגובות: "החריגות מובאות בחשבון באומדני הביצוע"

משרד האוצר: ביצוע פרויקטים באמצעות חברות ייעודיות תוך השגחה ופיקוח חיצוניים הנו מנגנון שמנסה לאזן ולפקח באופן מיטבי לצורך עמידה בהיבטים אלו

נתי יפת וליאור גוטמן 08:3922.09.11

ממשרד האוצר נמסר: "פרויקטי התשתית במדינה מבוצעים בעיקרם באמצעות חברות ממשלתיות ייעודיות. כך בין היתר, כבישים מבוצעים באמצעות החברה הלאומית לדרכים, חברת כביש חוצה ישראל והחברות העירוניות, ומסילות הרכבות מבוצעות באמצעות חברת רכבת ישראל והחברה הלאומית לדרכים (מע"צ). ככלל,

החברות האמורות פועלות לביצוע הפרויקטים תוך עמידה בתקציב ובזמן.

 

"כדי לבסס את הפיקוח והבקרה על החברות האמורות ביצעה המדינה, באמצעות משרדי האוצר והתחבורה, מכרז לבחירת חברות בינלאומיות שיבצעו את הפיקוח והבקרה על הפרויקטים האמורים; וזאת מבלי לגרוע מחובתן של החברות הממשלתיות האמורות לבצע פיקוח ובקרה פנימיים על אופן ביצוע הפרויקטים.

 

"במע"צ התרחשה בשנים האחרונות מהפכה זוטא, ורובם המכריע של הפרויקטים שהובאו לאישור המדינה התבצעו תוך עמידה בלוחות הזמנים ובתקציב שנקבע, ולעתים קרובות אף תוך הקדמת פתיחתם של פרויקטים. שאלת הפיצויים איננה רלבנטית, וזאת מאחר שנושא החריגות הובא בחשבון בתוך אומדני הביצוע של הפרויקטים, שכן ביצועם של פרויקטים מורכבים דורש התאמות ושינויים אד־הוק בהתאם לקצב ולאופן התקדמות הפרויקט, ואין בכך כדי להעיד על התייקרות עלות הפרויקטים.

 

"אין ספק שנושא ביצועם של פרויקטי תשתית בארץ ובעולם, בהיבטים של זמן וכסף, הוא נושא שמצריך עבודה רבה ומאומצת, ולעתים לא ניתן לאמוד ולחזות את הדברים מראש. עם זאת, ביצוע פרויקטים באמצעות חברות ייעודיות תוך השגחה ופיקוח חיצוניים הנו מנגנון שמנסה לאזן ולפקח באופן מיטבי לצורך עמידה בהיבטים אלו".

 

מחברת שפיר נמסר: "שפיר מציעה מחירים תחרותיים, לטובת הציבור, במכרזים רבים שבהם היא לוקחת חלק. במכרזים רבים אחרים מתברר כי מתחרותיה של שפיר מצליחות להציע מחיר תחרותי יותר, ועל התחרות הרבה הקיימת בענף יש לברך. שינויים לא מתוכננים בפרויקטים מורכבים והקשורים לנסיבות אובייקטיביות וסובייקטיביות מאפיינים כמעט כל פרויקט תשתית המבוצע במדינה. שפיר גאה בכך שהצליחה תמיד להגיע לעמק השווה מול המדינה, וליישב את כל ההדורים מחוץ לבתי המשפט".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x