$
חדשות נדל"ן

הממשלה אישרה את תיקוני חוק המכר שיגנו על רוכשי דירות

הקבלן יחויב לספק לרוכשים בחוזה המכר את כל הנתונים שבידיו ולא יוכל לבצע שינויים בשטחים המשותפים אח"כ. כמו כן התיקונים יסדירו את נושא המע"מ בערבויות

אביב גוטר 13:0631.07.16

תיקוני חוק המכר, שהוביל שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, אושרו הבוקר (א') בממשלה ויובאו בהמשך לאישור הכנסת. התיקונים אמורים להקל על מצוקת האשראי של הקבלנים ולמנוע פגיעה מיותרת בצרכנים. התיקונים נחשפו לראשונה ב"כלכליסט". 

 

הצעת החוק נוסחה בתיאום עם הרשות להגנת הצרכן, אגף התקציבים, החשב הכללי ומשרד המשפטים.

 

בין התיקונים, הקבלן יחויב לספק לרוכשים בחוזה המכר את כל הנתונים הנמצאים בידיו, ושעשויים להשפיע על ההחלטה אם לרכוש את הדירה. כך למשל, כל שינוי בתוכנית שאותו הוא יזם, כמו תוספת זכויות בנייה בבניין. הקבלן לא יוכל לבצע שינויים בשטחים המשותפים של הבניין, באופן שחורג מהתמונה שהוצגה בפני הרוכש בזמן מכירת הדירה.

 

תיקון נוסף מתייחס לערבות שמעמיד הקבלן כערובה לתשלומים ששילם הרוכש עד לקבלת חזקה בדירה. במסגרת הדיונים בוועדות יימצא פתרון אשר יבטיח את השבת סכום המע"מ ישירות מהמדינה לידי הרוכש במצב של חדלון פירעון, וכך יחסך לקבלן הצורך במתן ערבות בסך 17% ממחיר הדירה.  

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: צביקה טישלר

 

בנוסף, יביא הדבר לשחרור אשראי בנקאי אשר משמש כיום למתן ערבויות אלה, וכן לשחרור הון עצמי של הקבלן אשר על פי הוראת הבנקים מרותק כיום כנגד הערבויות שקיבל על פי החוק, ערבות חוק המכר כוללת את סכום רכיב המע"מ הכלול בדירה וזאת למרות שרכיב המע"מ המשולם על ידי הקונה למוכר אינו נשאר בידי המוכר, כי אם מועבר מהמוכר לרשויות המס. העמלות המוטלות על הקבלן בנושא זה מגולגלות באופן ישיר למחיר הדירה הסופי ומייקרות אותו באלפי שקלים אולם לא ברור עדיין איך ישפיע התיקון בחוק על מחירי הדירות.

 

התיקונים החדשים יוצרים דיוק במפרט

 

נוסף על הצעת החוק שאושרה הבוקר, יעוגן בתקנות עדכון מפרט חוק המכר. במצב הנוכחי, קבלנים רבים ממלאים את המפרט באופן שעומד בתנאי החוק, ואולם הוא אינו מספק תמונה ברורה ומחייבת, אלא נוטה לניסוחים מעורפלים מול רוכש הדירה. התיקונים החדשים יוצרים דיוק במפרט. המפרט החדש יציין גם חיובים אשר צפויים להיות מוטלים על רוכש הדירה, מעבר למחיר הדירה אותו הוא משלם לקבלן, כדוגמת – חיובים על חיבור לחשמל, לתשתיות גז ומים, אשר עלותם מגיעה כיום לאלפי שקלים.

 

בהליך החקיקה יוסדרו נושאים נוספים כמו: צמצום תקופת ההתקשרות עם חברות תחזוקה שבחר הקבלן והגבלת העלאת התשלום לאורך התקופה, הסדרת מכירת דירה טרם מתן היתר בנייה וטרם אישור תוכנית, הגבלת הקבלן בגביית תשלום על אי מימוש זכות בלעדית לרכישת דירה ועוד.

 

גלנט: "הפרצות בחוק המכר פגעו בציבור. היעדר שקיפות בחוזה הביא לעוגמת נפש ולנזק כלכלי, ורוכשים אף נדרשו לשלם מכיסם אלפי שקלים על מרכיב המע"מ. התיקונים יגנו על הציבור ויביאו לחסכון של אלפי שקלים בעקבות הסרת מרכיב המע"מ מהערבות".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x