$
חדשות נדל"ן

צעד קטן לשוכר: הצעת החוק של פולקמן ושפיר אושרה בקריאה טרומית

הצעת החוק הפרטית שהגישו חברי הכנסת רועי פולקמן וסתיו שפיר שמגדירה את המותר והאסור בתחום השכרת דירות תאוחד עם הצעת חוק ממשלתית בנושא ותעלה להצבעת הממשלה בשבוע הבא; הסעיף להגבלת העלאת שכר הדירה נשאר בחוץ

אביב גוטר 17:3908.06.16
הצעות החוק הפרטיות בנושא שכירות הוגנת של חברי הכנסת רועי פולקמן וסתיו שפיר אושרה היום (ד') בקריאה טרומית במליאה ויוצמדו להצעת החוק הממשלתית שתעלה להצבעה בשבוע הבא.

 

הצעת החוק חותרת ליצירת הגדרות ברורות ביחסים בין המשכיר לשוכר. ההצעה קובעת כי המשכיר יהיה רשאי לגבות ערובה מראש - עד שליש מדמי השכירות עבור שליש מהתקופה, ולא יותר מפי שישה מדמי השכירות לחודש, ואם הערובה כרוכה בהוצאה כספית של השוכר, היא תוגבל לעד פי שלושה מדמי השכירות לחודש.

 

עוד קובעת הצעת החוק כי על המשכיר חלה החובה למסור את המושכר בהתאמה מלאה למה שהוסכם עם השוכר. המשכיר לא יוכל להוסיף בחוזה תנאים הפוטרים אותו מאחריות לאי התאמה או לפגם שיתגלה בנכס.

 

החוק מגדיר גם מהי דירה שאינה מתאימה למגורים, אותה אסור להשכיר: דירה שיש בה גורם סיכון בלתי סביר לבטיחות או לבריאות השוכר, דירה שאין בה מערכת חשמל, תאורה וביוב תקינים, ודירה שאין בה פתחי אוורור. נוסף על כך, משכיר לא יהיה רשאי לדרוש מהשוכר לשלם עבור ביטוח דירה המשולם על הנכס.

 

עוד קובעת הצעת החוק כי המשכיר רשאי יהיה להודיע על סיום החוזה 90 יום לפני תום החוזה, ואילו לגבי השוכר ההוראה מקלה יותר והוא יהיה רשאי להודיע על כך למשכיר 60 יום לפני תום החוזה. הוראה זו לא תינתן לתניה, אלא לטובת השוכר.

 

דירה להשכרה (ארכיון). החוק מגדיר באופן ברור מהי דירה שאינה ראויה למגורים דירה להשכרה (ארכיון). החוק מגדיר באופן ברור מהי דירה שאינה ראויה למגורים צילום: אוראל כהן

 

ומה נותר בחוץ?

 

סעיף הפיקוח שנועד להגביל את העלאת גובה שכר הדירה בלא יותר מ-2% לשנה לא ייכלל בהצעה הממשלתית כפי שרצתה שפיר. בהצעה המקורית נכלל גם סעיף של רשם שכירויות במטרה ליצור מאגר שקוף ופתוח שהציבור יוכל לעיין בו אולם גם סעיף זה הוסר מההצעה לאחר התנגדותה של שרת המשפטים איילת שקד שטענה כי הקמת מרשם שכירויות ייצר ביורוקרטיה מיותרת כי עלותה גבוהה מהתועלת שתעניק לציבור.

 

במקביל להצעת החו, פולקמן מציע גם לבחון הטבת תמרוץ למשכירים ושוכרים שיבחרו במסלול של שכירות הוגנת וזאת באמצעות סבסוד ממשלתי של גוף שיספק שירותי ניהול חוזה מול הדיירים. בימים אלו משרד האוצר עובד על מכרז לגוף המספק שירותי ניהול חוזה מול הדיירים וימנע את החיכוך שבין השוכר לבעל הדירות במקרה תקלות וליקויים בדירה. חברת הניהול תדאג לטפל בליקויים שנוצרים בדירה ותפקח על החוזה שנכרת בין הצדדים זאת במטרה לצמצם את הדיסאינפורמציה הקיימת בשוק והיתרון של המשכירים. בכדי למנוע עליות במחירי הדיור כל העלות תמומן על ידי משרד האוצר ועל פי הערכות ראשוניות תעלה כ-800 שקל לדירה בשנה, ובסך הכל עלות התכנית תעלה למעלה מ-500 מיליון שקל לשנה.

 

הצעה נוספת שגיבש פולקמן יחד עם משרד האוצר היא תמריץ ביטוחי לצורך עידוד שכירות ארוכת טווח. לשם כך יוקם צוות הכולל את נציגי אגף התקציבים, אגף המפקח על הביטוח ושוק ההון ואגף החשב הכללי שיגבש מכרז לחברות ביטוח אשר יציעו פוליסת ביטוח מסובסדת לבעלי דירה אשר יציעו חוזה שכירות לתקופה שלא תפחת מ-5 שנים, שבמהלכן לא יעלו דמי השכירות מעבר לעליית מדד המחירים לצרכן. הפוליסה תכלול ביטוח נזקים בסיסי לדירה וכן הגנה על המשכיר במקרה שבו השוכר עוזב בטרם סיום החוזה מבלי לעמוד בתשלומים המוטלים עליו. הצוות יציג את המכרז לשר האוצר בתוך 90 יום.

 

הצעה נוספת מבקשת להטיל על שרת המשפטים הקמת צוות בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני דיור ומקרקעין ובשיתוף נציג אגף תקציבים ונציג רשות מקרקעי ישראל שיבחן הקמת הרכב שיפוטי ייחודי אשר יעסוק באופן ייעודי בענייני שכירות. הצוות יבחן את הנושאים המשפטייים הדורשים התמקצעות ייחודית בתחום הנדל"ן כגון תכנון ובנייה, פיתוח ברשויות מקומיות, בתים משותפים, רישום זכויות ועוד. במקרה זה הצוות יצטרך להציג את המלצותיו לשרת המשפטים ולשר האוצר בתוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה.

 

ח"כ רועי פולקמן: "היום פרצנו דרך בעולם השכירות בישראל. זהו החוק הראשון בנושא שיהווה פתח משמעותי להגברת הוודאות בשוק השכירות כחלק בלתי נפרד מפתרון בעיית הדיור ובמקביל למאמצי סיעת 'כולנו' להפחתת מחירי הדיור וקידום חקיקה נוספת לעידוד הקמה של פרויקטים לשכירות מוסדית ארוכת טווח".

 

ח"כ סתיו שפיר: "אני גאה בדרך שעשינו מהיום בו הקמנו אוהלים ברוטשילד - ויש עוד הרבה מה לעשות. החוק הזה הוא תוצר של מאמץ משותף של רבים - מהאוהל ברוטשילד ועד למליאת הכנסת. הגפרור שהצית את המחאה החברתית הוא מחירי השכירות הגבוהים, היום - חמש שנים אחרי אנחנו מסמנים עוד הישג בדרך לשינוי סדר העדיפויות של המדינה."
בטל שלח
    לכל התגובות
    x