חדשות נדל"ן

בנק ישראל מודה רשמית: מדיניות הריבית שלנו הגדילה את הביקושים לדירות

פחות מיממה לאחר שנגידת הבנק המרכזי גלגלה את האשמה לעליית מחירי הדיור אל מגרשה של הממשלה מתפרסמת סקירת ההתפתחויות הכלכליות לחודשים האחרונים ובה קושרים כלכלני הבנק בין ירידת הריבית לעליית המחירים

אמנון אטד 13:0729.12.15
פחות מיממה לאחר שנגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג גלגלה את מלוא האשמה לעלייה במחירי הדירות אל מגרשה של הממשלה, כשהצהירה כי "רק צעדים בתחום הגדלת מלאי הקרקעות הזמין לבנייה והיצע הדיור הזמין למגורים יוכלו להביא לפתרון הבעיה הבסיסית בשוק הדיור", מבצע היום (ג') בנק ישראל טוויסט נוסף בהתגוששות הבלתי פוסקת בינו לבין האוצר בנושא זה.

 

את ההתפתחות החדשה בעלילה מבצע בנק ישראל באמצעות פרסום קטע מתוך סקירת ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים שמוקדש לענף הבנייה ולתרומתו לצמיחה. את הסקירה המלאה עצמה אמור הבנק לפרסם במהלך השבועות הקרובים. כבר בתחילת הסקירה כותבים מחבריה את הקטע הבא: "בשנים האחרונות ניכרה בישראל התרחבות בפעילותו של ענף הבנייה, והתרחבות זו שונה מקודמותיה. בשעה שגאויות קודמות הופיעו בתקופות של האצה בקצב הגידול של האוכלוסייה והתוצר, ההתרחבות הנוכחית קשורה בין היתר במשבר הכלכלי העולמי ובפעולות האנטי-מחזוריות שננקטו על מנת להגן על המשק מפניו".

  

מימין: שר האוצר ונגידת בנק ישראל. טוויסט נוסף ביחסים מימין: שר האוצר ונגידת בנק ישראל. טוויסט נוסף ביחסים צילום: אלכס קולומויסקי

 

בלשון המכובסת של בנק ישראל המשמעות של המונח הכלכלי "פעולות אנטי מחזוריות" היא במקרה זה בעיקר הפחתות הריבית הדרמטיות שביצע הבנק בשנים 2008-2010 וכן 2012-2014 במטרה לאפשר למשק הישראלי להתמודד טוב יותר עם המשבר העולמי ועם ההאטה הגלובלית שנרשמה אחריו. למען הסר ספק, מחברי הסקירה מפרטים בהמשך ביתר הרחבה לאן כוונו דבריהם: "בשנים האחרונות התרחבה הפעילות בענף הבנייה ומשקלו בתוצר עלה מ-4.4% בשנת 2007 ל-5.7% בשנת 2013. להתרחבות זו תרמה תגובת המדיניות בישראל ובעולם למשבר הכלכלי של 2008. את המשבר ליוותה ירידת ריביות עולמית ומקומית,שתרמו לעלייה בביקוש לדירות בישראל, וזאת לאחר תקופה ממושכת של האטה בבנייה. בתגובה לכך גדלו ההשקעות בבנייה למגורים, והתלווה להן גידול משלים בהשקעות בבנייה אחרת. כך נוצרה בענף הבנייה פעילות מוגברת כנגד מחזור העסקים, וזו סייעה למתן את ההשפעה השלילית של המשבר העולמי על המשק הישראלי".

 

בהמשך הסקירה, מספקים מחבריה נתון נוסף לחיזוק העמדה המוצהרת של בנק ישראל, שמעדיפה את תמיכת הבנק בייצוא על פני שמירה על מחירי הדירות. סמוך לפרישתו מבנק ישראל, הסביר הנגיד הקודם סטנלי פישר כי הערך המוסף בייצוא קרוב ל-30%, ואילו הערך המוסף של ענף הבנייה הוא כ-8%, ולכן עמדת הבנק היא שהתמיכה בייצוא חשובה יותר מהתמיכה בענף הדיור. בסקירה המתפרסמת היום נכתב כי בהסתכלות ארוכת טווח, תרומתו הישירה של תוצר הבנייה לצמיחת המשק יורדת עם השנים; משקלו בתוצר הצטמצם ביותר מחצי מאז שנת 1960, ובשנים האחרונות הוא מסתכם בכ-5% בלבד.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x