$
חדשות נדל"ן

כשהתקנת שקע מעכבת מסירת דירה

רוכשים שרצו לערוך שינויים בשני פרויקטים שונים של גינדי, לפני שהחלה הבנייה, התבקשו לאשר דחייה של 8 חודשים במסירה. גינדי: "מדובר בחוזה סטנדרטי"

אמיתי גזית 08:1422.10.15

חברת גינדי החזקות ביקשה מלקוחות שרצו לערוך שינויים בדירות לפני שהן נבנו לחתום על מסמך, שבו הם מאשרים כי השינויים עלולים לגרום לעיכוב של שמונה חודשים במסירת הדירה, וכי הם מוותרים על תביעת פיצויים בגין עיכוב זה — כך עולה משני תיקים שונים שמנהל בימים אלה עו"ד אביתר אנגלרד ממשרד אלראי, מנור, אנגלרד, הנוגעים לדירות בפרויקטים המשתלה ושרונה בתל אביב.

 

מכיוון שמדובר בשינויים שהדיירים ביקשו לבצע לפני שהדירה נבנתה, אנגלרד טוען כי מדובר רק בהנחיות תכנון וביצוע כגון מיקומי נקודות חשמל ואינסטלציה, שלא אמורות לגרום לעיכוב ולו של יום עבודה אחד. עוד הוא טוען כי גינדי החזקות משתמשת בהסכמים הללו כדי להתחמק מתשלום פיצויים על איחור במסירת דירה.

 

מימין השמאי גיל וינלס ומנחם גינדי , מבעלי גינדי החזקות מימין השמאי גיל וינלס ומנחם גינדי , מבעלי גינדי החזקות צילום: אוראל כהן

 

שינוי שונה בזמן זהה

 

בעוד הדיירים שרכשו דירה בשרונה חתמו, בתום לב לטענתם, על הסכם השינויים ובו הוויתור על פיצויים עבור עיכוב במסירת הדירה, הדיירים במשתלה התייעצו קודם עם עו"ד אנגלרד ובהמלצתו סירבו לחתום על אותו הסכם. לטענתם, משום שלא חתמו על ההסכם מסרבת חברת גינדי לבצע את השינויים בדירה בעלות של כ־100 אלף שקל, שאותם אמורים לשלם רוכשי הדירה.

 

במעמד החתימה על הסכם הרכישה הובטחו לקוני הדירה במשתלה ובשרונה 25 שקעי חשמל במתנה. משהבינו הדיירים כי השינויים לא יתאפשרו ללא חתימה על ההסכם, ביקשו מגינדי לממש רק את המתנה המובטחת — אבל החברה סירבה. במכתב שקיבל עו"ד אנגלרד מגינדי נכתב כי "למען הסר ספק, הזמנת נקודות החשמל תגרום לדחיית מועד המסירה בפרק זמן שיימסר על ידי הקבלן המבצע". לדברי אנגלרד, "בשום שלב הם לא הסכימו לרדת משמונת חודשי העיכוב". בסופו של דבר החליטו לקוחותיו שיבצעו בעצמם את השינויים עם כניסתם לדירה ואז יתבעו מגינדי פיצוי בגין הנזקים שייגרמו, למשל בעקבות שבירת קירות או החלפת כלים סניטריים.

 

מתחם שרונה מרקט מתחם שרונה מרקט צילום: עמית שעל

 

המפתחות לדירה בשרונה נמסרו באוגוסט השנה, באיחור של עשרה חודשים מהמועד שעליו סוכם במעמד החתימה על הסכם הרכש. במקרה זה הדיירים תובעים מגינדי פיצוי של כ־300 אלף שקל עבור שכר הדירה ששילמו בתקופה שבה דירתם לא היתה מוכנה, ובימים אלה מתנהל משפט בעניין.

 

אנגלרד מוסיף ומסביר כי "לפי סעיף 7א' (לחוק מכר דירות — א"ג) אי אפשר להתנותו אלא לטובת הקונה, כלומר אי אפשר לקבוע בהסכם המכר שדייר אינו זכאי לפיצוי או יקבל פיצוי מופחת". לדבריו, החוק חזק מהסכם המכר, ולפיכך גם אם יש סעיף כזה בחוזה — הוא אינו תקף. על פי פרשנותו של אנגלרד, התניית שינויים בדירה בהסכמה לדחיית מועד מסירתה וויתור על פיצוי הם תנאי שאסור למוכרי דירות לדרוש. "בשני חוזי המכר רשום במפורש שאפשר להזמין שינויים ותוספות בהתאם ללוח הזמנים שקבע הקבלן, ובתנאי שהם לא יפגעו בלוחות הזמנים להשלמת הבניין, אם כי רשום שייתכן שהדבר יפגע במועד המסירה", הוא אומר. "בשני הפרויקטים העברנו לקבלנים את פרטי התיקון במועדים שהם קבעו, עוד בשלב הקמת הבניין. לכן לא היתה שום הצדקה לדחות את מועדי המסירה, ובוודאי שלא בשמונה חודשים".

 

בכתב ההגנה טוענת גינדי החזקות כי במסגרת הסכם המכר מוסדרות הנסיבות במסגרתן תיתכן דחייה במועד המסירה כאשר הדייר לא יהיה זכאי לפיצוי. עוד טוענת החברה כי מועד המסירה נדחה בגלל שינויים רבים שהזמינו הקונים, וכי הם נתנו את הסכמתם לעיכוב של עד 34 חודשים. החברה מבהירה בכתב התביעה כי על פי ההסכם לביצוע השינויים, התובעים הסכימו לעיכוב "אף אם בסופו של דבר לא יבוצעו שינויים". כן טוענת החברה כי חוזה השינויים אינו אחיד אלה פרי משא ומתן עם הדיירים.

 

כל הדירות התעכבו

 

גם לדעת גיל וינלס, שמאי מקרקעין ומהנדס בניין שבחן את רשימת השינויים בדירה בשרונה לבקשת "כלכליסט", אין בשינויים הצדקה לאיחור במסירת הדירה. וינלס משוכנע שלא השינויים גרמו לעיכוב: "חד־משמעית, לא היתה שום סיבה לאיחור ואפילו לא של יום עבודה אחד בגלל השינויים המבוקשים. הדחייה במסירת הדירה לא נובעת משינויים פנימיים, אלא מסיבות אחרות שאין לדייר הרוכש כל קשר אליהן. הבניין היה בשלב זה במצב של שלד ובכלל לא הגיעו לקומה הרלבנטית".

 

ראיות לטענה כי הדרישה של גינדי היא רק אמתלה להתחמקות מפיצויים בגין עיכובים מוצא אנגלרד בעובדה כי מועד מסירת כל הדירות בשרונה התעכב, וברור שאין קשר בין עיכובים אלה לשינויים בדירה מסוימת. במענה לשאלה אם התופעה ייחודית לגינדי, אומר אנגלרד כי עוד לא נתקל במצב שבו יש לוח זמנים סטנדרטי לעיכוב בשל שינויים. "בדרך כלל בודקים מקרה לגופו. בעת הזמנת השינויים מעריך הקבלן כמה הם יעלו ואם הם יגרמו לעיכוב. לדעתי מה שגינדי עושים זו דרך עקיפה ומתוחכמת להוסיף תנאים לחוק שאי אפשר להתנות אותו, ודרך שגורמת לפגיעה בקונים".

 

מגינדי החזקות נמסר כי "התביעה מתנהלת בבית המשפט, שלו הסמכות הבלעדית לפסוק בנושא. לגופו של עניין נדגיש כי סעיף השינויים הינו חלק אינטגרלי מחוזה מכר סטנדרטי כפי שנהוג בענף ועל פי כל הוראות החוק".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x