$
חדשות נדל"ן

בלעדי לכלכליסט

המהנדס בן עזרא: "הבניין של גינדי שבו קרסה המרפסת חוזק ללא היתר"

דו"ח של מהנדס מטעם דיירים בבניין שבו התמוטטו המרפסות טוען כי גינדי ביצעה עבודות לחיזוק בסיס הבניין שעלולות לפגוע בבניין וביציבותו, וכן בעמידותו בפני רעידת אדמה. גינדי השקעות: "לאחר שהושלמו כל העבודות והבדיקות בבניין, אשר בוצעו בפיקוחו של המהנדס ישראל דוד, ניתנו האישורים הנדרשים לשם קבלת היתר אכלוס לבניין"

דותן לוי 07:4424.12.14

האם הכשל בבניין של גינדי השקעות בחדרה שבו קרסו המרפסות נמשך? לפחות לפי הדיירים, הפרויקט של גינדי עדיין אינו ראוי למגורים, וזאת אף שקיבל לאחרונה טופס 4 (אכלוס). לטענת הדיירים, המבוססת על חוות דעת של המהנדס מטעמם, יואל בן עזרא, הבניין חוזק מבלי לבצע את מלוא הבדיקות הנחוצות ובניגוד להיתר.

 

לפני כשנה, בדצמבר 2013, קרסו שתי מרפסות בקומות השביעית והשמינית באחד משני בניינים בפרויקט של חברת גינדי ברחוב נחל פרת 3 ו־3 א' בחדרה. לאחר הקריסה הכריזה העירייה על המבנה כמסוכן, טופס האכלוס שהוצא לו בוטל, ו־38 דיירי הפרויקט (בבניין שבו קרסו המרפסות) אוכלסו בדיור חלופי. בהמשך, ההיתר אשר ניתן לגינדי ב־7 באוקטובר 2014 אפשר לחברה להרוס את המרפסות הקיימות אשר קרסו, לבנות את המרפסות בקומות השביעית והשמינית, וכן להוסיף עמודים לחיזוק המרפסות. אלא שלטענת הדיירים, בהתבססם על חוות דעת מקצועית של המהנדס בן עזרא אשר שכרו, לבניין לא הוצגו כל הבדיקות הנדרשות, ובשטח בוצעו חיזוקים נוספים בניגוד להיתר ומבלי ליידע אותם.

 

מימין: הבניין שבו קרסו המרפסות בחדרה, זמן קצר לאחר הקריסה ובשבוע האחרון מימין: הבניין שבו קרסו המרפסות בחדרה, זמן קצר לאחר הקריסה ובשבוע האחרון צילום: נמרוד גליקמן

 

"העבודות הוסתרו"

 

מלבד כלפי החברה, הביקורת של הדיירים מופנית גם כלפי עיריית חדרה. זאת משום שלטענתם, בעקבות קריסת המרפסות העירייה היתה אמורה להיות חשדנית יותר, אך שוב הסתמכה על דו"חות הנדסיים מבלי לבדוק את המצב בשטח, תוך התעלמות מטענותיהם כי בוצעו עבודות המנוגדות להיתר. בדו"ח של המהנדס בן עזרא נכתב כי "הכשלים אשר התגלו בשברי המרפסות נגלים כעת במקומות נוספים, בחיבור קורות אל הבניין, גם במרפסות אשר לא קרסו. דבר זה מעיד על שיטתיות בכשלי הבנייה והפיקוח ולא על פגם נקודתי", לשון הדו"ח. עוד עולה מהדו"ח כי "עבודות החיזוק לשלד הבניין אשר מבקש לבצע המהנדס ישראל דוד (שנשכר על ידי גינדי השקעות) הן עבודות שמהותן הוא חיזוק שלד הבניין, וככאלה - הן טעונות היתר בנייה".

 

בהמשך קובע הדו"ח כי "העבודות בוצעו ללא היתר בנייה וללא חישוב סטטי (חישוב המספק אינדיקציה לחוזק הבניין - ד"ל) בניגוד לדין". לפי הדו"ח, אף שמדובר בחיזוק לבניין, "כאשר העבודות מבוצעות ללא חישובים סטטיים עדכניים ורלבנטיים, הן חסרות שחר ואף עלולות לפגוע בבניין וביציבותו וכן בעמידותו במקרה של רעידת אדמה".

 

כן עולה מהדו"ח כי היה ניסיון להסתיר את הנעשה בשטח, "עבודות החיזוק בתוך הדירות ומחוצה להן הוסתרו על ידי ביצוע זריז של עבודות גמר ועל ידי כיסויים זמניים... טיח, צבע וחשמל בוצעו עוד לפני שהתייבש הטיח בניגוד לכללי הביצוע, בניגוד לתקנים ובאופן שמעלה תמיהה". עוד נטען בדו"ח כי בעקבות העבודות אשר כללו חיפויי פלדה על הקירות, קטן שטח הדירות וכן נעשו שינויי צנרת מרכזית אשר לבדם היו דורשים היתר.

 

מנור גינדי מנור גינדי צילום: עמית שעל

 

בן עזרא ציין כי מכיוון שהחברה אסרה עליו להיכנס לדירות, הוא נסמך על צילומי הדיירים ובדיקה של הדירות לאחר סיום העבודות. הוא אמר ל"כלכליסט" כי היתר הבנייה לא מתייחס לחיזוקים בתוך הדירות וללוחות הפלדה, "עצם החיזוק מוכיח שיש פגם בבניין אבל לא גילו לנו מה פגום. אם השלד הקיים חזק, מדוע לא הראו לנו את התוצאות ומדוע חיזקו את הבניין? אין שום ניסיון מעשי בשיטה הזו באף מקום בעולם, יש רק חישובים סמויים שלא גילו לנו ואין הוכחה הנדסית שזה חזק. לא ייתכן שיש כל כך הרבה תיקונים בשלד הבניין בלי היתר בנייה, וגם למרפסות הוסיפו חיזוקים שנוספו אחרי טופס 4".

 

לדבריו, "העבודות שנעשו הן לא שיפוץ דירתי, יש כאן שלד שחוזק בהיקף שאני מעריך במיליוני שקלים".

 

עוד הוא אמר כי המהנדס שפיקח על העבודות לא מאשר שהבניין חזק אלא שהעבודה שהוא עשה חזקה. "כדי לוודא שהבניין חזק צריך לבדוק את הקונסטרוקציה של הבניין, לעבור פרמטר פרמטר ולבדוק פיזית שהכל תקין, למשל שהברזלים חודרים מהתקרה לקיר. ראינו שנעשו כל מיני קידוחים, אבל הממצאים שלהם לא פורסמו ואי אפשר להסתמך על כך", הוא אומר.

 

"העירייה לא מפקחת"

 

עו"ד רם א. גמליאל, המייצג את הדיירים בבניין שבו קרסו המרפסות, אמר: "פשוט בלתי נתפס כי אותה עירייה שכשלה, כשל רבתי, בפיקוח על מתן טופס 4 לבניין זה בעבר, לא טרחה לבצע או לדרוש בדיקות חיצוניות לביצוע העבודות שנעשו לאחר הקריסה המסוכנת. נראה כי פעם נוספת מסתפק מהנדס העיר ב'מילתה הטובה' של חברת גינדי והמועסקים מטעמה". לדבריו, "לא ייתכן שהמדינה, למרות ההחלטה להעמיד לדין גורמים כאלו ואחרים בהקשר הקריסה הקודמת בבניין זה ממש, לא עושה דבר וחצי דבר לקדם את החקירה. אפשר רק לקוות שלא ממתינים לאסון הבא, או חלילה לנפגעים בגוף או בנפש, כדי לקדם את החקירה והאכיפה".

 

מעיריית חדרה נמסר: "כל החיזוקים הקונסטרוקטיביים הנדרשים בהיתר על פי חוק — בוצעו. רשאי היזם לבצע חיזוקים פנימיים נוספים ללא היתר וללא חובת דיווח. מבדיקת העירייה עולה כי לא בוצעו תיקונים הדורשים היתר מחוץ להיתר שניתן".

 

מגינדי השקעות נמסר: "לאחר שהושלמו כל העבודות והבדיקות בבניין, אשר בוצעו בפיקוחו העליון של אינג' ישראל דוד ואשר העידו באופן חד משמעי, כי מדובר בבניין יציב ובטוח (אף למעלה מכל תקן), ניתנו האישורים הנדרשים לשם קבלת היתר אכלוס לבניין- טופס 4. בסופו של תהליך קפדני ורק לאחר שהובטח מעל לכל ספק כי הבניין יציב ובטוח - החליטו כל הגורמים הרלוונטיים, לתת לבניין טופס 4.

כל העבודות שנעשו בבניין ובדירות נעשו בהתאם להוראות הדין, להנחיות העירייה ולתנאי היתר הבנייה.

המסמך שכתב בן עזרא בחודש יולי 2014 הוכן עבור דיירי הבניין הסמוך, המנהלים תביעת סרק בין השאר נגד גינדי, והוא אינו מבוסס על בדיקה מקצועית ממשית, אלא על תמונות שהוצגו לו בלבד. יצוין עוד, כי אותו בן עזרא הינו מהנדס מטעם, בעל אינטרס. בניגוד לטענת בן עזרא, כל החישובים הסטטיים הדרושים הוגשו על ידי אינג' ישראל דוד לעיריית חדרה ונבדקו גם על ידי קונסטרוקטור שמונה מטעם העירייה ואשר קבע כי הינם תקינים".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x