$
חדשות נדל"ן

הרפורמה שאמורה להוזיל את הדירות - עלולה דווקא לייקר אותן

הממשלה אישרה אתמול את "רפורמת הפרגולות" במטרה לקצר תהליכים ולהפחית את הבירוקרטיה. מומחים אומרים כי מדובר בשינויים שנעים בין כאלה שאינם משמעותיים לכאלה שיכולים דווקא לסרבל את תכנון הדירות ואף להביא לעליית מחירים

עינת פז-פרנקל 09:3522.07.13

מחירי הדירות יעלו בעקבות "רפורמת הפרגולות" שאישרה אתמול הממשלה, כך חוששים בוועדת התכנון והבנייה בהתאחדות בוני הארץ ובמטה לתכנון אחראי, הכולל 30 ארגוני סביבה וחברה. זאת בניגוד לעמדה שמציגה הממשלה, שלפיה הרפורמה תפחית את הבירוקרטיה, תקצר לוחות זמנים ותוריד את מחירי הדירות.

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר הפנים גדעון סער לרפורמה בתכנון ובבנייה. תזכיר החוק נידון גם בוועדת השרים לחקיקה, והיא העבירה אותו לקריאה ראשונה במליאת הכנסת, הצפויה להתקיים בשבוע הקרוב.

 

 צילום: עמית שעל

 

תזכיר החוק שאושר בממשלה הוא חלק ממהלך פירוק של "רפורמת המרפסות" של נתניהו לכמה חלקים במטרה להעבירם בשלבים בחקיקה בכנסת. בשלב הראשון תוגש הצעת חוק בנושא רישוי ועדות התכנון, ובהמשך יטופלו הפרקים הכלכליים - היטלי השבחה ופיצויים וכן אכיפה ועונשין.

 

הרפורמה מקצרת את זמני האישור של תוכניות בנייה

במסגרת הצעת החוק, המכונה "רפורמת הפרגולות", יבוטל הצורך בבקשות להיתרים לשינויי בנייה כגון פרגולה, גידור ומחסנים, יאושר הליך רישוי מקוצר לתוספות בנייה של עד 25 מ"ר כגון סגירת מרפסת, הרישוי יופרט ויוקמו מכוני רישוי לשירות האזרח, שירכזו את האישורים ממשרדי הממשלה השונים כגון המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף, וייקבע לוח זמנים לאישור תוכניות.

 

בתחום הרישוי יהיו שלושה מסלולים: פטור מהיתר, הליך מקוצר והליך רגיל. פטור מהיתר יינתן לשינויי בנייה דוגמת פרגולה; הליך רישוי מקוצר של 45 יום יצריך הודעה לרשות המקומית בלבד לסגירת מרפסת, להוספת מעלית ולהרחבות של עד 25 מ"ר; להיתר בנייה לקונסטרוקציה חדשה יידרשו עד 90 יום.

 

בתחום התכנון מעניקה הרפורמה של סער סמכויות חדשות לוועדות התכנון המקומיות, בעיקר לתוכניות מצומצמות, לניהול שטחי ציבור ולהוספת זכויות בנייה. מדובר בעיקר בהפחתת העומס מוועדות התכנון המחוזיות, והרפורמה המוצעת תעביר לסמכות הוועדות המקומיות תוכניות מתאר קטנות של עד 20 יחידות דיור, המהוות כיום 76% מהיקף העבודה של הוועדות המחוזיות.

 

בניין מגורים. פטור מהיתר לבניית פרגולה, הליך מקוצר לסגירת מרפסת בניין מגורים. פטור מהיתר לבניית פרגולה, הליך מקוצר לסגירת מרפסת צילום: עמית שעל

 

"רפורמת הפרגולות" אף מציעה פרקי זמן מרביים לאישור תוכניות בנייה: בוועדות המקומיות עד 12 חודשים; לאישור תוכניות בסמכות הוועדה המחוזית יוקצבו 18 חודשים; תוכניות מתאר מחוזיות יאושרו בתוך שנה; ותוכניות מתאר ארציות בתוך שנתיים. כיום משך אישור תוכניות בוועדות המחוזיות הוא שלוש שנים וחצי בממוצע.

 

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה: "אנחנו רוצים לפשט את התהליכים האלה, לקצץ בבירוקרטיה ולקצר לוחות זמנים. זו אחת הדרכים המרכזיות להפחתת מחירי הדיור במדינת ישראל או לפחות ליצירת מגמה הפוכה למגמת ההתייקרות".

 

שר הפנים גדעון סער אמר עם אישור הרפורמה בממשלה: "זה צעד ראשון חשוב בשינוי פני מערכת התכנון והבנייה במדינה. הרפורמה נועדה להקל על אזרחי ישראל ולהפחית את הבירוקרטיה והריכוזיות במערכת התכנון. הרפורמה מתמקדת בהסרת חסמים, קיצור לוחות זמנים, צמצום הבירוקרטיה והפחתת הריכוזיות".

 

המתנגדים: חשש לפגיעה חמורה בהליכי התכנון

בסוף השבוע האחרון שיגר אל שרי הממשלה המטה לתכנון אחראי, הכולל 30 ארגוני סביבה וחברה, שורה של תיקונים שיש לערוך בהצעת החוק "כדי למנוע פגיעה אנושה בסביבה ופגיעה חמורה בהליכי התכנון בישראל".

 

הארגונים מתנגדים בעיקר להרחבת סמכויותיהן של הוועדות המקומיות. לטענת המטה, הוועדות המקומיות, המורכבות מחברי מועצות ברשויות המקומיות, אינן מוכשרות דיין לעמוד באחריות הנוספת שתוטל עליהן. לנוכח מקרי השחיתות שנחקרים בימים אלה בכמה רשויות מקומיות הארגונים חוששים שלחצים מצד אינטרסנטים בתחום הבנייה עלולים להוביל להחלטות תכנון ובינוי שיפגעו באיכות החיים ובמשאבי הטבע.

 

במשרד הפנים הגיבו לטענות ואמרו כי "העברת הסמכויות לוועדות המקומיות נועדה להפחית את הריכוזיות במערכת התכנון, לשחרר את צוואר הבקבוק ולאפשר לוועדות המחוזיות לעסוק בתוכניות משמעותיות שיכולות ליצור מלאי תכנוני של יחידות דיור, שייתן מענה לביקושים בישראל. חלק בלתי נפרד מהמהלך כולל הקמת מנגנונים שיבטיחו שקיפות בעבודת הוועדות המקומיות ושיפור של השירות לאזרח מצד מכוני הרישוי".

 

במטה לתכנון אחראי אף חוששים כי מכוני הרישוי הפרטיים שיוקמו כדי לזרז את ההיתרים לתוספות בנייה יובילו לעלייה במחירי הדירות: "הוצאותיהם של מכוני הבקרה, גופים למטרות רווח, יושתו על מגישי הבקשות להיתרי בנייה וצפויים להוביל לעלייה במחירי הדירות", נכתב.

 

האדריכלית ומתכננת הערים יעל דורי, ראש תחום תכנון בארגון אדם טבע ודין, אמרה אתמול ל"כלכליסט" כי אחד האלמנטים החשובים ביותר להורדת מחירי הדירות נפקד מהרפורמה. "יש לחייב בחוק תכנון שיעור מסוים של דירות קטנות או בנות־השגה בכל תוכנית. זה יכול להביא לשינוי אמיתי במחירי הדירות. החוק צריך לחייב את הוועדות המקומיות, כי הרשויות המקומיות לא מעוניינות בדירות קטנות בשטחן, הן רוצות למשוך אוכלוסיות מבוססות".

 

"נראה שמוסיפים שכבת רגולציה חדשה"

אמנם היזם חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן, יו"ר ועדת התכנון והבנייה בהתאחדות בוני הארץ, מברך על היוזמה להפחתת הריכוזיות וצמצום הבירוקרטיה, אך לדבריו "זה עדיין צעד קטן ולא יהיו לו השלכות בטווח הקצר, בוודאי לא על מחירי הדירות. אז תוכניות מצומצמות יקוצרו - בניית גדר, מרפסת או מעלית, אלה דברים שוליים. התוכניות שלנו כוללות מאות ואלפי יחידות דיור. אולי רק בטווח הארוך זה ישחרר את הוועדות המחוזיות לטפל בתוכניות משמעותיות".

 

חיים פייגלין, מנכ"ל חברת צמח המרמן. "אלה דברים שוליים" חיים פייגלין, מנכ"ל חברת צמח המרמן. "אלה דברים שוליים" צילום: אוראל כהן

 

פייגלין הוסיף כי מכוני הרישוי והבקרה עלולים להעלות את מחירי הדירות: "כרגע נראה שמתגבשת שכבת רגולציה נוספת על הרישוי ועל הביצוע עצמו, שמעולם לא היתה. המכונים יפקחו ויבקרו אתרי בנייה, מה שיעכב את תהליכי הבנייה בפועל

וייקר אותם".

 

ממשרד הפנים נמסר כי מדובר ב"התנגדות לייעול ולשיפור השירות לאזרח. מכוני הבקרה נועדו להקל על האזרחים בתהליך מתן הרישוי, והם יאפשרו לאזרח להנפיק את כל האישורים הנדרשים מכלל הגורמים הממשלתיים המעורבים בהליך הרישוי תחת קורת גג אחת. הקמת מכונים אינה הפרטה של השירות, היא חלק מהליך הרישוי שבאחריות רשויות הרישוי המקומיות. הקמת מכוני הבקרה היא יישום מלא של המלצות ועדת זיילר לשמירה על שלום הציבור, שהוקמה לאחר אסון ורסאי והמלצותיה אומצו על ידי הממשלה".

 

מקורבים לנושא אמרו אתמול ל"כלכליסט" כי בתחום הרישוי קיים כיום חוק שקובע פרק זמן של שלושה חודשים להוצאת היתר בנייה, ואם הוועדה המקומית לא עומדת בזמנים, ניתן להגיע לוועדת ערר, אך זו "אינה יכולה להוציא היתר בנייה, כך שהזמן למעשה אינו מוגבל".

 

בנושא התכנון אומרים המקורות כי "הוועדות המקומיות אינן מייצרות יחידות דיור, משום שאין בכוחן לשנות ייעוד קרקעות (מחקלאות למשל) למגורים. זו סמכות הוועדה המחוזית. ניתן להגיע למועצה הארצית אם עבר הזמן הקבוע בחוק לוועדה המחוזית, אבל שום יזם בר־דעת לא יעביר אליה תוכנית - התור שם הוא שמונה חודשים".

 

המקור סיכם ואמר כי "גם כאשר יוקמו מכוני הבקרה, שליטה רבה תישאר בוועדה המקומית, וגם כך הפרגולה או הגדר לא ישפיעו על מחירי הדירות. מכיוון ששמיעת התנגדויות בוועדות אורכת חודשים על גבי חודשים, וכיוון שרשויות מקומיות יכולות להתערב בענייני הוועדות המחוזיות, הרפורמה לא מקצרת תהליכים. הפתרון האמיתי לעומס חייב להיות חלוקת סמכויות אמיתית, למשל שעיריית תל אביב תוכל לתכנן בעצמה את שדה דב".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x