$
נדל"ן עולמי

נכסים ובנין חתמה עם בנק זר על מסמך עקרונות למימון מחדש לבניין HSBC

מדובר במימון של 400 מיליון דולר למגדל, כך שאם ייחתם ההסכם, נזילות החברה תגדל ב-160 מיליון דולר; גם מצבת חובותיה תעלה בהיקף דומה

שהם לוי 10:1010.06.12

המגעים הראשוניים למימון מחדש לבניין HSBC שביו יורק נושאים פרי: נכסים ובניןמדווחת היום לבורסה כי התקשרה באמצעות תאגיד אמריקאי בבעלותה המלאה, עם גורם בנקאי זר במסמך עקרונות בלתי מחייב, להעמדת אשראי בסכום של 400 מיליון דולר, לתקופה של 10 שנים.

 

 

נוחי דנקנר נוחי דנקנר צילום: נועם מושקוביץ

 

האשראי, יהיה מובטח בשעבוד זכויות החברה במגדל ושעבודים נוספים הקשורים למגדל וכן ערבויות ופיצויים במקרים שהוסכמו מראש בין הצדדים, כמקובל בעסקאות מסוג זה. למעט ערבויות כאמור, יהיה האשראי ללא זכות חזרה (non-recourse) לחברה. כלומר, הנכס הוא הבטוחה היחידה שיש בידי הבנק המלווה לצורך פירעון ההלוואה.

מה דעתך על מניית נכסים ובנין:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

נכון למועד דוח זה עומד המימון למגדל HSBC על סכום כולל של 240 מיליון דולר, כך שאם מסמך העקרונות יתגבש לכדי הסכם סופי, תגדל מצבת ההלוואות של החברה נטו ב-160 מיליון דולר.  

 

בכוונת הצדדים להשלים את המו"מ ולחתום על הסכם מימון מפורט עד ל-29 ביוני 2012. עד לאותו מועד נתנה החברה למלווים בלעדיות למימון מחדש של המגדל.

 

המו"מ למימון מחדש לבניין HSBC התאפשר בזכות הערכת שווי שהזמינה החברה לבניין. שוויו של הבניין הממוקדם בניו יורק עלה ל-580 מיליון דולר, לעומת שווי ספרים של 505 מיליון דולר. בנין HSBC אוחד לראשונה בדוחות נכסים ובניין לאחר שהחברה השלימה את רכישת חלקה של כור בבניין בתום הרבעון הרביעי של 2011. העלייה בשווי ההוגן נובעת בעיקר מהתקדמות בהשכרת שטחים בנכס שבוצעו מאז עדכון השווי ההוגן שלו ב-30 ביוני 2011. הרווח הנקי שנבע לנכסים ובניין משערוך הנכס ברבעון הראשון הסתכם ב-119 מיליון שקל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x