$
נדל"ן

במגזר הערבי חסרות 4,000 יח"ד בשנה

נתוני משרד השיכון מצביעים על שיווק של כ־30 אלף יחידות בשנים 2005–2009 והצלחה בפועל בשיווק 6,000 יחידות בלבד

המחקר של עמותת "סיכוי" מצביע על תוספת של כעשרת אלפים משקי בית ערביים בכל שנה, לצד בנייה של כ־6,000 יחידות דיור בלבד, רובן על קרקעות בבעלות פרטית. זהו אמנם מספר נמוך בהשוואה למחסור במגזר היהודי, שנע בין 10 ל־20 אלף יחידות דיור בשנה, אך ביחס לאפשרויות המגורים לתושבים הערבים

ולמספרם באוכלוסייה מדובר בשיעור גבוה מאוד.

 

יש לציין כי הנתונים שעליהם מבוסס המחקר נלקחו ממאגרי המידע של משרד השיכון והמינהל, שמשום מה אינם חופפים זה לזה. לדברי נעלי־יוסף, לשני הגופים לא היתה דרך להסביר את השוני אף שמדובר באותם מכרזים. כך או כך מצביעים הנתונים על כישלון: נתוני משרד השיכון מצביעים על שיווק של כ־30 אלף יחידות בשנים 2005–2009 והצלחה בפועל בשיווק 6,000 יחידות בלבד - 80% כישלון.

 

נתוני מינהל מקרקעי ישראל שנאספו בשנים 2003–2010 מצביעים על מכרזים בהיקף של 17.5 אלף יחידות דיור שמחולקים לשני סוגים: 11.6 אלף יחידות דיור במכרזי הרשמה והגרלה, המיועדים לבני המקום ומחוסרי דיור שלגביהם אין מידע (במסגרתם אין תחרות על המגרשים ומחירם ידוע מראש), ועוד כ־5,900 יחידות דיור שיצאו במכרזים רגילים לכל המרבה במחיר, ומתוכן שווקו בפועל רק כ־2,200 - מספרים המצביעים על 63% כישלון.

 

במאגרי המידע של משרד השיכון אין התייחסות לסיבת כישלון המכרזים. במינהל מקרקעי ישראל מתייחסים רק למכרזי כל המרבה במחיר, שלפיהם 65% מהמכרזים נכשלים בשל חוסר היענות של הציבור ו־35% הן הצעות לא תקינות שהוגשו ונפסלו.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x