$
נדל"ן

אביב ארלון קונה מרכז מסחרי בסיאטל ב-45 מיליון דולר

מדובר בשטח בנוי של כ-233 אלף מ"ר, עם שיעור תפוסה העומד על כ-90% והרווח התפעולי השנתי הוא כ-3.7 מיליון דולר

שי פאוזנר 11:0210.10.10

חברת אביב ארלון שבשליטת דורון אביב, דפנה הרלב, אייל לב ארי ויפתח אלוני, חתמה, באמצעות חברה שבה היא מחזיקה כ-38% מהמניות, על הסכם עם בנק RCB הקנדי, לרכישת מלוא הזכויות בשטר חוב (note), אשר מובטח בשעבוד מדרגה ראשונה, לזכויות הבעלות במרכז מסחרי Federal Way בסיאטל שבוושינגטון.

 

החברה תשלם תמורת מלוא הזכויות בשטר חוב בערך של 75 מיליון דולר, כ-45 מיליון דולר בלבד. עד כה שילמה החברה 4.5 מיליון דולר בחשבון נאמנות והשלמת העסקה צפויה בתוך שבוע. במסגרת עסקה זו, תשקיע אביב ארלון 17.5 מליון דולר, אשר ימומנו ממקורות עצמיים, וכן באמצעי מימון חיצוניים. אביב ארלון עוסקת בייזום ופיתוח נדל"ן בסרביה וברכישת נדל"ן מניב בארה"ב. אביב ארלון נמצאת בשלבי פיתוח, השכרה והקמה של עוד כ-50,000 מ"ר מניב באזור בלגרד שבסרביה. כמו כן מפתחת החברה פרויקט יזמי למסחר ומגורים בבלגרד של 22,000 מ"ר.

 

המרכז הינו מרכז מסחרי סגור בשטח בנוי של כ-233 אלף מ"ר, מהם כ-185 מ"ר בבעלות בעל החוב המשועבדים להבטחת שטר החוב, והשאר בבעלות שוכרת העוגן במרכז, רשת השיווק סירס. בניית המרכז הושלמה בשנת 1975 ושופץ בשנת 2007.

 

אביב ארלון מסרה כי שיעור התפוסה עומד על כ -90% והרווח התפעולי (NOI) השנתי הינו כ- 3.7 מיליון דולר. 55% משטחי המרכז המסחרי מאוכלסים על ידי שוכרי עוגן מרכזיים כדוגמת Target, Macy's, Sears, Century Theatres.

 

שטר החוב הנרכש הינו בערך נקוב בסך של כ-75 מליון דולר, והוא נושא ריבית שנתית בשיעור של 5.48% (סך של כ- 4.1 מליון דולר לשנה). מועד פירעון הקרן הינו ה-1 ביוני 2017. שטר החוב הינו במהותו ללא זכות חזרה ללווה (non-recourse) ובמקרה של חדלות פירעון החברה תהא בעלת זכות למימוש הנכס. תשלומי הריבית ביחס למחיר רכישת שטר החוב משקפים שיעור תשואה שוטף (CASH ON CASH) של כ-9% (ללא מינוף בנקאי). כאשר במידה והקרן תפרע במלואה תהא התשואה על ההשקעה IRR של כ- 16% (ללא מינוף בנקאי). בחברה מעריכים כי קיימת סבירות של חדלות פירעון של ריבית או הקרן ובמקרה זה הנכס ימומש על ידי החברה בהליך כינוס נכסים.

 

עד כה, משך הלווה סך של 62 מליון דולר מתוך מסגרת אשראי כוללת כאמור בסך של 75 מליון דולר. ההפרש, בסך של כ-13 מליון דולר, מוחזק בחשבון הבנק של המלווה (עם סגירת רכישת השטר יועבר סכום זה לחשבון החברה הרוכשת). הלווה יהיה רשאי למשוך סכום נוסף זה או חלק ממנו, עד ליום 1 בפברואר 2012, בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים בשטר, שעיקרם הוא עלייה בסך ההכנסות נטו מהנכס ועמידה ביחס שירות חוב של 1.20. נכון למועד זה הלווה אינו זכאי לסכום נוסף זה, ויחס שירות החוב נכון למועד זה הינו 0.90. באם לא יצליח הלווה להגיע ליחס החוב הנקוב עד למועד זה, לא יהיה הלווה זכאי להפרש האמור אך סכום זה יישאר בחשבון המלווה החברה הרוכשת וימשיך לשמש כבטוחה לשטר החוב, והלווה ימשיך לשלם בגינו ריבית, עד למלוא פירעון שטר החוב.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x