$
נדל"ן

תוכנית באר שבע אושרה; המטרה – מיליון תושבים עד שנת 2020

הוועדה הארצית אישרה אתמול את תוכנית המתאר למטרופולין, הכולל את נתיבות, ערד, דימונה, ירוחם, צומת הנגב ואזור משאבים

דותן לוי 10:3221.07.10
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ובניה (ולנת"ע), אישרה אתמול (ג') את תוכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין באר שבע. מדובר בתוכנית עליה עובדים במינהל התכנון מספר שנים ומטרתה ליצור את "מטרופולין באר שבע". חזון התוכנית הוא להפוך את הנגב הצפוני
למרחב מטרופוליני שיוכל לשמש אלטרנטיבה ראויה למטרופולינים אחרים בישראל.

 

יעדי התוכנית העיקריים הם הכפלת האוכלוסייה במטרופולין מכחצי מיליון היום עד מיליון ויותר בשנת 2020, כך שהמטרופולין ירכז 12% מאוכלוסיית ישראל לעומת 7% היום. בנוסף, כדי למנוע מערי המטרופולין להפוך לערי לווין שישמשו בעיקר לשינה עבור תושבים שעובדים במרכז הארץ, התוכנית קבעה כי יש להגדיל פי 3 ויותר את ההשקעות בתשתית הנדסית, בתעסוקה ובפיתוח הון אנוש. על ידי כך מקווים במינהל התכנון כי מעבר למגוון עשיר של היצע מגורים יוכלו להציע גם תעסוקה ושירותים, זאת לצד שטחים פתוחים לנופש ופנאי.

 

התוכנית כוללת את כל המרחבים המטרופולינים של באר שבע, במשולש המקיף את נתיבות, ערד, דימונה, ירוחם, צומת הנגב ואזור משאבים. בתוך אזור זה מצויים גם הישובים הבדואים המוכרים ומרבית הפזורה שאינה מוסדרת. בין השאר מאפשרת התוכנית מענה תכנוני להסדרת ההתיישבות הבלתי מוסדרת ולשילוב האוכלוסיה הבדואית, לרבות הקמת יישובים נוספים, הכרה בחלק מריכוזי הפזורה הקיימים, פיתוח תעסוקה, שירותים ומוסדות.  

 

אדריכל שמאי אסיף, מנהל מינהל התכנון ויושב ראש הולנת"ע, אמר על התוכנית: "היוזמות של ממשלות ישראל, למרות הצלחות חלקיות, לא יצרו את המסה הקריטית שתאפשר את המראתו של האזור, וחזון הנגב ממתין עדיין להגשמה מלאה. בעוד כיום מתקיימים באזור אוסף של ישובים ופעילויות, רק הפיכת המרחב כולו למטרופולין מגובש, מאורגן ואיכותי, תהפוך אותו למוקד משיכה אטרקטיבי ומתחרה למרכז הארץ. יודגש כי יכולותיהם של כלי התכנון מוגבלות, ורק באמצעות עדיפות מובהקת לפיתוח הנגב הצפוני, לרבות הקצאת משאבים ומאמצים ממשלתיים מאורגנים ומרוכזים, תושג מדיניות הממשלה לחיזוק הפריפריה".

 

הבדואים והארגונים החברתיים: התוכנית נידונה לכישלון  

 

נציגי הקהילה הבדואית והארגונים החברתיים במקום, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, והפורום לדו קיום בנגב מסרו בתגובה: התכנית לוקה במספר בעיות מהותיות, מבחינת הפתרונות הנקודתיים עבור כל כפר וכפר. מדובר בחזרה לפתרון שנוסה בעבר ונכשל כשלון חרוץ, לפיו מוצעת העברה של אוכלוסיות, כמו גם התעלמות ממבנה הבעלויות על הקרקע. לפיכך, כל פתרון החוזר על כישלונות העבר, סופו שייכשל גם כן.

 

"בעיה נוספת היא התבססות על תוכניות ושימושי קרקע ישנים, אשר לא מיושמים בשטח בפועל. התוכנית מותירה כעשרים כפרים ללא כל פתרון תכנוני ראוי. מן הראוי היה לקיים מספר דיונים מעמיקים בשיתוף עם האוכלוסייה, ולא לאשרה לאחר דיון אחד קצר ולא ממצה".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x