שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
נדל"ן

משרד הפנים אישר להוסיף שתי קומות במסגרת תמ"א 38 באזור ת"א

אגף תכנון והנדסה בעיריית רמת גן יזם את התוכנית במטרה להאיץ את תהליך חיזוק מבני המגורים בפני רעידות אדמה. בתוך כך משרד הפנים דורש מכל עירייה או מועצה מקומית תוכנית איזורית של תמ"א 38

שי פאוזנר 11:0926.04.10

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה תוכנית לשיפוץ וחיזוק מבנים להגנה מפני רעידות אדמה (רג/340/ג/30) תמ"א 38 המאפשרת הוספת קומה נוספת מעבר לקומה המותרת על פי תוכנית המתאר של העיר.

 

אגף תכנון והנדסה בעיריית רמת גן יזם את התוכנית במטרה לעודד את מימוש תמ"א 38 בתחומי העיר רמת-גן, להאיץ ביתר שאת את תהליך חיזוק מבני המגורים בפני רעידות אדמה ולעודד הן את היזמים והן את דיירי המבנים לשיפור עמידותם בפני רעידות אדמה ולהתחיל בהליכים לחיזוק המבנה אשר יביאו עמם בנוסף לבטיחות הדיירים גם לשיפור חזיתות המבנים ולשיפור פני העיר בכלל.

 

התוכנית קובעת כי תוספת זכויות הבנייה תהיה בהיקף של שטח קומת הגג הבנויה במבנה ותוספת זו יכולה לשמש הן לבניית יחידות דיור חדשות, הן להרחבת יחידות דיור קיימות בבניין והן כשילוב ביניהם.

 

עוד קובעת התוכנית כי זכויות הבנייה מכוחה מותנות בחיזוק המבנים אליהם הן מתווספות כנגד רעידות אדמה ואינן ניתנות להעברה או לניצול לכל מטרה אחרת.

 

מבנה שקרס ברעידת אדמה (ארכיון) מבנה שקרס ברעידת אדמה (ארכיון) צילום: shutterstock
תוקפה של התוכנית למשך 5 שנים מיום אישורה. לאחר מועד זה תבחן הוועדה המחוזית, על פי הדוחות השנתיים, שיוגשו לה ע"י מהנדס העיר בגין התקדמות הוצאת היתרי הבנייה, באם להאריך את תוקפה אם לאו או באם לשנותה בכפוף למידע שיועמד לפניה. החנייה ליחידות הדיור הנוספות תהיה בהתאם לתקן התקף ובמסגרת מגרש המגורים הפרטי אולם ניתן יהיה לשקול פטור לתוספת יחידות הדיור מפתרון חנייה אם התנאים הפיזיים והתכנוניים אינם מאפשרים פתרון בתחום המגרש או בסמיכות לו.

 

תוספות הבנייה על פי התכנית יותרו בכפוף לפרסום הודעה כפי שקובע סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה. אגף התכנון וההנדסה בעיריית רמת גן והוועדה המחוזית מקווים כי קידום התוכנית ואישורה יאיץ ביתר שאת את תהליך חיזוק מבני המגורים בפני רעידות אדמה ויעודד הן את היזמים והן את דיירי המבנים המיועדים לחיזוק להתחיל בהליכים לחיזוק המבנה אשר יביאו עמם בנוסף לבטיחות הדיירים גם לשיפור חזיתות המבנים ולשיפור פני העיר בכלל.

 

משרד הפנים דורש מכל עירייה תוכנית איזורית של תמ"א 38

 

מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אדריכל שמאי אסיף, פרסם הבוקר הנחיות לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה בנושא חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. מדובר בשני נושאים – הראשון היא דרישה לפיה הוועדות המקומיות יקדמו תכניות לאיזור שלהן לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה והשני היא דרישה לוועדות לייעול הטיפול בבקשות בתחום זה.

 

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) יצרה מנגנון לעידוד חיזוק מבנים על ידי תוספת זכויות בנייה. עם זאת, היה מברור מלכתחילה כי תמ"א 38 לא תהווה תמריץ מספיק לכיסוי ההשקעה הכלכלית בחיזוק המבנים בכל מקום בארץ. לפיכך, רואה משרד הפנים חשיבות רבה לאיתור האזורים שבהם התמ"א אינה אפקטיבית דיה, ולייזום תכניות מקומיות שמעניקות תוספת גדולה יותר של זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק המבנים. התוכניות המקומיות יאפשרו התאמת היקף הזכויות לתנאים המקומיים, על מנת לוודא כי תוספת הזכויות לא תפגע במרקם הבנוי ובאיכות חיי התושבים בו (לרבות התחשבות בתשתיות, מבני הציבור, תנועה וחניה וכד'). על פי הנחית מנהל מינהל התכנון, תחול חובה על כל ועדה מקומית לגבש תוכנית מקומיות, לדון בה עד ספטמבר 2010, ולדווח למשרד הפנים על פעילותה בנושא.

 

בעניין הייעול, מסבירים במינהל התכנון כי ההנחיה כוללת מספר צעדים שעל הוועדות המקומיות לנקוט לייעול הטיפול בבקשות להיתרי בנייה הכוללים חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, לרבות מינוי רפרנט ייעודי ומתמחה לנושא, מעקב ודיווח אחר פעילות לחיזוק המבנים בתחום הועדה המקומית, ביצוע פעילות הסברה להגברת מודעות הציבור לנושא ולחשיבותו.

 

ההנחיות שפורסמו מהוות חלק ממאמץ עקבי של משרד הפנים לפעול לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. במסגרת זו אושרה לפני חמש שנים תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים (תמ"א 38), הכוללת תמריץ ומזעור ההוצאה הכספית הכרוכה בפעולת החיזוק באמצעות תוספת זכויות בנייה למבנה, ויצירת הליך תכנוני מקוצר לאישור פעילות החיזוק בהליך של היתר בנייה. בנוסף, פעל משרד הפנים לקידום חקיקה ייעודית לנושא (פטור מהיטל השבחה, ממס שבח וממס רכישה לפרויקטים שמתבצעים לפי תמ"א 38, הקלה מדרישות להסכמת שכנים לפעולת החיזוק), הוצאת הנחיות מקצועיות בנושא (לרבות נוהל בקרה הנדסית לחיזוק מבנים), פעולות הדרכה מקצועית והסברה לציבור.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x