$
הכסף

בשל העלייה בתחלואה: הבנקים יצמצמו את פעילות הסניפים

הפיקוח על הבנקים הודיע כי במטרה לשמור על בריאות הציבור והעובדים, החל מהיום הבנקים רשאים לצמצם או לשנות את פעילות מערך הסניפים, ובלבד ששיעור הסניפים הפתוחים לקהל לא יפחת מ-80%

נעמי צורף 12:2322.09.20

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודיע הבוקר (ג') כי במטרה לשמור על בריאות הציבור ובריאות העובדים, החל מהיום הבנקים רשאים לצמצם את פעילות מערך הסניפים ובלבד ששיעור הסניפים הפתוחים לקהל לא יפחת מ-80%. כמו כן, הבנקים רשאים לשנות את שעות פעילות הסניפים, ככל שהנסיבות מחייבות זאת.

 

 

עוד נכתב בהודעת הפיקוח כי על מנת לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, הבנקים יבטיחו מענה פרונטלי לשירות אשר אינו ניתן בערוצים הישירים או לאדם שאינו יכול לקבלו בערוצים הישירים, בין היתר בשל העובדה שאינו יודע לעשות שימוש בערוצים אלו. בימי חלוקת קצבאות וכל עוד לא תהיה החמרה בהגבלות, ייפתחו הסניפים בהם יש קופות.

 

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים יאיר אבידן, המפקח על הבנקים צילום: רמי זרניגר

 

הבנקים יבחנו במסגרת ביצוע כאמור, נקיטת אמצעים שונים ובכלל זאת הודעה ללקוחות על השינוי בהקדם האפשרי ועל החלופות העומדות לרשותם לקבלת השירות הבנקאי.

 

וככלל, השירותים יינתנו בכפוף לתיאום תור מראש ולזמינות השירות בסניף, כאשר הבנקים יוודאו הקצאת משאבים נאותים למענה במוקד הטלפוני, תוך זמן סביר, ללקוחות המשתייכים לסניפים שאינם סניפי קהל.

 

 

x