הכסף

בית המשפט דחה ערעור לאומי על קנס בגין הפרות בנושאי הלבנת הון

מדובר בקנס שהושת על הבנק ב-2015 על ידי הפיקוח על הבנקים בגובה של 4.2 מיליון שקל. חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה לכך שהבנקים יעמדו בכל דרישות החוק לאיסור הלבנת הון"

רחלי בינדמן 12:4117.03.19

בית משפט שלום בירושלים דחה את הערעור של בנק לאומי על קנס מיוני 2015, שהושת על הבנק בהיקף של 4.2 מיליון שקל על רקע ביקורת שערך הפיקוח על הבנקים ב-2014, שמצאה הפרות וליקויים בנושאי הלבנת הון. 

 

 

ההפרות נבעו מאי דיווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחות, וכן מחוסרים במידע שנמסר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

 

כך למשל, עסקות אשראי המובטחות בפיקדונות של צדדים קשורים הן עסקות בסיכון גבוה, ועל התאגיד הבנקאי לבחון את ההיגיון הכלכלי בהן; בפרט כאשר מדובר במימון פעילות עסקית מחוץ לישראל לתושבי חוץ, בלא שניתן הסבר להיגיון הכלכלי לעסקה הפרטנית. לא ניתן להסתפק בהסברים אפשריים תיאורטיים, אלא על התאגידים הבנקאיים לקבל הסברים ובמידת הצורך גם אסמכתאות לקיומו של היגיון כלכלי בכל הלוואת "גב אל גב".

חדוה בר חדוה בר צילום: רונן פדידה

 

דוגמא נוספת היא של שימוש בחשבונות נאמנות וביצוע העברות ממספר מקורות מחו"ל לרבות ממדינות offshore, כאשר מקור הכספים וזיקתם לנהנים לא ברורים; לבסוף, ריבוי הפקדות במזומן שאינן עולות בקנה אחד עם היכרות התאגיד הבנקאי את הלקוח ומבלי לברר את מקור הכספים המופקדים.

 

הבנק החליט לערער על ההחלטה אך כאמור בית המשפט דחה את הערעור ואף הדגיש את חשיבות משטר איסור הלבנת הון ותפקידם של הבנקים בדיווחים על פעולות בלתי רגילות.

 

בפסק הדין נכתב כי כל המקרים שהובאו בפני בית המשפט נשאו מאפיינים שעוררו חשד והצריכו בירור מצד הבנק ולכן אין מקום להתערב בהחלטת הפיקוח. נמצא שאין לקבל את טענות הבנק לפיהן בוצעה בדיקה מספקת להסרת החשד.

 

בפיקוח על הבנקים מינפו היום את פסק הדין כדי לחזור ולהציף את החשיבות שהם רואים לסוגיות שקשורות לאיסור הלבנת הון. זאת אגב הפרשות שעלו לכותרות בקשר עם הבנקים בתקופה האחרונה סביב חקירת העלמות המס מצד הרשויות האמריקאיות.

 

המפקחת על הבנקים חדוה בר מסרה כי "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה לכך שהבנקים יעמדו בכל דרישות החוק לאיסור הלבנת הון. רק לאחרונה הצטרפה ישראל לכוח המשימה הבינלאומי בנושא (FATF) אשר ציין לטובה את פעילות הפיקוח".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x