$
בארץ

ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן: להרחיב השימוש בכרטיס הדביט

הוועדה ממליצה בין השאר להפחית את העמלות על השימוש בכרטיסים לחיוב מיידי. מרבית המסקנות אינן דורשות תיקוני חקיקה והן יבוצעו באופן מיידי על ידי המפקח על הבנקים.

רוני זינגר 16:2619.03.14

חצי שנה אחרי שהוקמה מפרסמת ועדת לוקר לצמצום והגבלת השימוש במזומן, את מסקנותיה. היום (ד') נחשף פרק המסקנות העוסקות בכרטיס הדביט - כרטיס לחיוב מיידי, כמזומן, ולא בסוף החודש. 

הוועדה הוקמה בספטמבר האחרון במטרה להילחם בהון השחור. בראשה עמד מנכ״ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר, ולצדו היו ראש רשות המסים משה אשר, נציגים של משרד האוצר, בנק ישראל, משרד המשפטים והמשטרה.

 

כרטיס הדביט, שכיום כמעט וכלל אינו נמצא בשימוש בישראל, מהווה חלופה זולה לכרטיסי האשראי ולמזומן עבור הצרכן או העסק. הוועדה טוענת כי זהו אמצעי נוסף להפחתת יוקר המחיה על ידי הפחתת עמלות וימי אשראי לעסקים (בדגש על עסקים קטנים ובינוניים) ובנוסף הכרטיסים מהווים תחרות לכרטיסי האשראי. 

 

הוועדה גיבשה מתווה להרחבת השימוש בכרטיס חיוב מיידי ובכרטיס נטען מזוהה ולהפחתת העמלות הכרוכות בהן בדרכים הבאות:

 

 • יובטח כי בית העסק יזוכה לא יאוחר מ-3 ימים לאחר ביצוע העסקה, באמצעות הסדרת האופן שבו מעבירים כספים מהמנפיק לסולק ומהסולק לבית העסק (לעומת המצב הקיים בו בית העסק מזוכה רק פעם בחודש).

 

 • המפקח על הבנקים יקבע כי אין לגבות עמלת פעולה בערוץ ישיר ("עמלת שורה") על כל עסקת חיוב מיידי בפני עצמה (אפילו יותר זול ממשיכת מזומן – כיום על כל משיכת מזומן נגבית עמלת שורה).

 

 • הממונה על ההגבלים העסקיים יקבע בחקיקה באופן מיידי עמלות צולבות נפרדות לעסקאות המבוצעות בכרטיס חיוב מיידי, אשר משקפות את הסיכונים והעלויות למנפיק מתוך מטרה להבטיח כי עמלות אלו יהלמו את הסיכונים המופחתים שבכרטיס זה. עמלות אלו יחולו גם על כרטיס נטען מזוהה.

 

 • הוועדה המליצה להפחית את העמלות על השימוש בכרטיסים אלה (הכוונה היא להפחתת העמלה הצולבת ששיעורה כיום הוא 0.9% מכל עסקה. תינתן סמכות בחקיקה לממונה על ההגבלים העסקיים לפקח על העמלה ולהפחיתה (הצפי הוא כי העמלה תופחת ל- 0.2% בלבד, זוהי הפחתה דרמטית הדומה למצב המקובל במדינות המתקדמות בעולם).

 

 • אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: בלומברג
  המפקח על הבנקים יוציא הנחייה מיידית למערכת הבנקאית כי כרטיס חיוב מיידי המשלב גם פונקציה למשיכת מזומן, יהיה מוצר מדף אותו יציע הבנק ללקוחות כאמצעי לביצוע פעולות בחשבונותיהם ודמי השימוש החודשיים יהיו נמוכים ומפוקחים; (המשמעות היא שכל כרטיס למשיכת מזומן יהפוך אוטומטית לכרטיס דביט)

 

 • המפקח על הבנקים יוציא הנחייה במסגרתה יהיה ניתן לבצע את כל סוגי החיובים (משיכת מזומן, חיוב מיידי, חיוב נדחה וחיוב באשראי) בכרטיס חיוב אחד (קיים וחדש), באופן הדרגתי, במהלך תקופה של שנתיים במסגרתה יעודכנו התשתיות הטכנולוגיות הנדרשות. יודגש כי אין כוונה למנוע ממנפיקים להנפיק כרטיס למשיכת מזומן בלבד, במידה שלקוחות מבקשים זאת;

 

 • המפקח על הבנקים ינחה את מנפיקי כרטיסי הדביט להסדרת הגילוי הנאות לבתי העסק ולמחזיקי כרטיס החיוב המיידי אודות ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב מיידי; (כלומר, יחייב את המנפיקים למסור את כל המידע על השינויים לטובת בעלי העסק – ובכלל זה – קיצור ימי האשראי והפחתת העמלות)

 

 • לפנות אל הממונה על ההגבלים העסקיים על מנת שיבחן איסור על יצירת מגבלות חוזיות בהתקשרות בין סולק ובית עסק, אשר ימנעו התפתחות של שימוש בעסקאות חיוב מיידי;

 

 • לפעול להסדרת הגישה למתג כרטיסי האשראי, גם לסולק כהגדרתו בסעיף 36ט' לחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981; כלומר, גם ה-ATM יוכלו להתחבר למערכת הדביט. הדבר יאפשר תחרות בסליקה מאחר שהיום ה-ATM אינם מחוברים למערכת שב"א.

 

 • לאפשר לבנק הדואר, כמו גם לגופים נוספים, להנפיק כרטיס נטען מזוהה בשקלים, בסכומים שמגיעים עד 10,000 שקל.

 

 • בנק ישראל יקדם הקמת מתג נוסף לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב. כן ייבחן הצורך להסדיר את תהליך הסליקה של העסקאות בכרטיסי חיוב ואת פעילותם של הגופים השונים המעורבים בתהליך (מנפיקים, סולקים, ועוד).

 

 • לחייב את בנק הדואר להנפיק כרטיס דביט לכל דורש, ולאפשר פתיחת חשבון מתאים לשם כך. באשר לתאגידים הבנקאיים – המפקח על הבנקים יוציא הנחייה אשר תחייבם להנפיק, בכפוף לתנאים מסויימים, כרטיס דביט לכל דורש, ולאפשר פתיחת חשבון בנק מתאים לשם כך;

 

 • להבטיח כי המגבלות החלות היום על חייב מוגבל באמצעים, בהתאם לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לא יחולו על כרטיסי חיוב מיידי.

 

מרבית המסקנות אינן דורשות תיקוני חקיקה והן יבוצעו באופן מיידי על ידי המפקח על הבנקים.

 

 

בטל שלח
  לכל התגובות
  x