$
הכסף

רגע לפני שמושכים את הפיצויים

היכולת למשוך כספי פיצויים אחרי הפיטורים היא נקודה של אור למי שנפלט ממקום העבודה. אבל משיכת הכספים מקצצת בחדות את החיסכון הפנסיוני ועלולה לפגוע ברמת החיים אחרי הפרישה. היועץ הפנסיוני אבי אייכלר מסביר

שאול אמסטרדמסקי 15:0229.08.12

עליית האבטלה והצטרפות של יותר ויותר עובדים למעגל האבטלה הן חדשות רעות לכל אחד, למפוטרים עצמם ולמשק. ונכון, בזמנים כאלה האתגר הקיומי - לסגור את החודש, לפרנס את המשפחה - גובר על כל דבר אחר. רגע לפני משיכת כספי הפיצויים, אם בגלל איבוד מקום העבודה ואם בשל מעבר יזום, כדאי לעצור לרגע לחשוב גם על העתיד, כי בסופו של דבר גם הוא יגיע. ייתכן שידע לגבי ההשפעה האמיתית של משיכת כספי הפיצויים על הפנסיה של ציבור העובדים יכול לשנות את בחירותיו.

 

פוטרתי ממקום העבודה. מתי אני יכול למשוך את כספי הפיצויים שלי?

אם פוטרתם - שכן לא כל עזיבת מקום עבודה מזכה בפיצויי פיטורים - הרי שמיד או בסמוך לעזיבת העבודה עליכם להגיש טופס 161 א' למס הכנסה ובהמשך תוכלו לקבל את כספי הפיצויים ישירות לחשבון הבנק או בצ'ק בדואר. המעסיקים מחויבים לשלם את הפיצויים בתוך 30 יום מניתוק יחסי עובד־מעביד. במציאות, בגלל בירוקרטיה סבוכה זה עלול לארוך זמן רב יותר - לעתים אפילו פי שניים או שלושה.

 

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: shutterstock

 

על פי מה מחושבים כספי הפיצויים שלי?

בפשטות: משכורת אחת, על פי השכר האחרון, כפול מספר השנים שעבדתם באותו מקום עבודה. בפועל זה עשוי להיות קצת מסובך יותר.

 

חוק פיצויי פיטורין מחייב את המעסיק לשלם או להעביר לעובד המפוטר את הזכות על מרכיב הפיצויים בחשבון שבו נצברו הפיצויים שלו באופן שוטף. בנוסף, על המעסיק להשלים את ההפרש, אם נוצר כזה, בין מה שנצבר בחשבון הפיצויים לבין הפיצויים שהוא חייב לשלם בפועל על פי החוק.

 

אבל כאן יש סייג חשוב: המעסיק לא חייב להשלים את ההפרשים אם העובד חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. במקרה שהעובד חתם על הסעיף, הוא יהיה זכאי אך ורק לסכום שנצבר בחשבון הפיצויים, לרבות אם החשבון רשם רווחים או הפסדים, ללא זכות לקבל השלמה.

 

הנה דוגמה: נניח שהמשכורת האחרונה של עובד שעבד עשר שנים במקום עבודה מסוים היתה 10,000 שקל בחודש ברוטו. סכום הפיצויים לאותו עובד צריך להיות 100 אלף שקל. אלא שבחמש השנים הראשונות לעבודתו שכרו היה נמוך יותר - רק 7,000 שקל בחודש. כעת, משפוטר, התברר כי בחשבון הפיצויים שלו לא הצטברו 100 אלף שקל, אלא רק 85 אלף שקל (לפי חישוב של 7,000 שקל עבור חמש השנים הראשונות ועוד 10,000 עבור חמש השנים שלאחר העלאת השכר).

 

אם העובד חתום על סעיף 14, המעסיק לא חייב להשלים לו יותר דבר. הוא יצטרך להסתפק ב־85 אלף שקל, בנוסף לרווח או ההפסד שהכספים רשמו לאורך השנים שבהן הצטברו בחשבון הפיצויים, בניכוי דמי הניהול כמובן. אם אינו חתום עליו, המעסיק יצטרך להשלים את היתרה מכיסו.

 

אבי אייכלר אבי אייכלר צילום: אביב חופי

 

מה הוא סעיף 14, ואיך בודקים אם חתומים עליו? סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע שכספי הפיצויים שהמעסיק מפריש לחשבון הפיצויים יהיו של העובד, אם הוא מפוטר ממקום העבודה ואם מתפטר בסופו של דבר. בתמורה, הסעיף קובע כי אם ישנם הפרשים בין הסכום שמצטבר בחשבון הפיצויים לבין סכום הפיצויים שהעובד אמור לקבל על פי חוק, כפי שתואר בדוגמה בתשובה לשאלה הקודמת, אז המעסיק לא יצטרך להשלים את ההפרש. הסעיף היה סעיף די אוטומטי בקרנות הוותיקות למשל (שם לעובדים אין כל אפשרות למשוך את כספי הפיצויים) אולם הוא החל לתפוס פופולריות גם במגזרים אחרים, כמו בחברות הייטק, אחרי שנת 2000, בגלל שיקולי מס של המעסיקים. העובדים יכולים לבדוק אם הם חתומים על הסעיף במסגרת חוזה ההעסקה שלהם מול אחראי כוח אדם בחברה שבה הם עובדים.

 

האם יש תקרה למשיכת כספי הפיצויים? אם כן, מהי?

כן, בהחלט, כיום תקרת הפטור על הפיצויים עומדת על 11,950 שקל עבור כל שנת ותק במקום העבודה, או השכר האחרון כפול הוותק, הנמוך מביניהם. לדוגמה, אם השכר של עובד שפוטר עמד על 20 אלף שקל והוותק שלו במקום העבודה הוא 10 שנים, אותו עובד זכאי למענק פיצויים בגובה 200 אלף שקל. אבל, בגלל תקרת הפטור הוא יוכל לקבל רק 119.5 אלף שקל מבלי לשלם עליהם מס. על היתרה - 80.5 אלף שקל - יהיה חייב לשלם מס הכנסה אם ירצה למשוך אותם, או לחלופין להשאיר את היתרה להיות חלק מהפנסיה החודשית שלו בגיל הפרישה, ואז לא ישלם מס על הכסף.

 

עובד אחר, ששכרו הוא רק 10,000 שקל בחודש ברוטו ועובד 10 שנים במקום עבודה מסוים, כל סכום הפיצויים שהוא זכאי לו - 100 אלף שקל - פטור ממס הכנסה, משום שהוא נמוך מתקרת הפטור.

 

איך תשפיע משיכת כספי הפיצויים על הפנסיה?

באופן כללי ופשטני, החלק של הפיצויים במרכיב בחיסכון הפנסיוני עשוי להגיע באופן גס ל־30%–50% מכלל החיסכון הפנסיוני. ניתן לומר בפשטנות כי משיכת פיצויים בעת עזיבת עבודה תגרום לכך שהפנסיה החודשית בגיל הפרישה תקטן בשיעור זה - קרי, בשליש עד מחצית מגובה הקצבה הצפויה ללא משיכת הפיצויים. זאת בלי לבצע חישוב מורכב יחסית של השפעת משיכת הפיצויים הפטורים ממס במהלך שנות עבודתו של השכיר על גובה המס שיצטרך לשלם כשיגיע לגיל הפרישה ויתחיל לקבל את קצבת הפנסיה החודשית. ניתן לומר שככל שהעובד ימשוך יותר פיצויים שפטורים ממס, כך המס שיצטרך לשלם על הפנסיה החודשית שלו בגיל הפרישה יהיה גבוה יותר.

 

האם אפשר למשוך רק חלק מכספי הפיצויים?

כן. העובד רשאי להחליט איזה סכום מתוך כספי הפיצויים שהוא זכאי להם הוא מעוניין למשוך או להשאיר בחשבון הפיצויים. יתר על כן, אם העובד יחליט למשוך רק חלק מהסכום שפטור ממס, היתרה שתיוותר בחשבון הפיצויים תהיה נזילה ופטורה ממס גם למשיכה בעתיד, ללא מגבלת זמן (אך עדיין תחת מגבלת פטור ממס כפי שהוסברה קודם לכן).

 

האם אפשר למשוך את כספי הפיצויים כסכום חודשי עד מציאת עבודה חדשה?

אי אפשר פשוט למשוך את הפיצויים כסכום חודשי, למעט כחלק מקצבת הפנסיה החודשית. עם זאת, ניתן למשוך מחשבון הפיצויים בכל חודש סכום מוגבל, כל עוד הסכומים המבוקשים למשיכה נכללים במסגרת הפטור ממס, אולם אפשרות זו מסורבלת מאוד מבחינה בירוקרטית.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x