$
הכסף

מעלות: תחזית שלילית ל-EMI

חברת הדירוג נתנה לחברת ביטוחי המשכנתאות תחזית שלילית עם דירוג חוזק פיננסי A+ והוציאה אותה מרשימת המעקב שלה

רונית גודמן 12:4506.04.09

קושי נוסף בקבלת משכנתאות. חברת הדירוג מעלות S&P נתנה לחברת ביטוחי המשכנתאות EMI תחזית שלילית עם דירוג חוזק פיננסי A פלוס והוציאה אותה מרשימת המעקב שלה. משמעות מתן תחזית שלילית היא שמעלות מעריכה כי בחצי שנה הקרובה יקרו דברים אשר יורידו את דירוג החברה. המעוניינים לקחת משכנתא

ברמות מימון של מעל 70%-75% עלולים להיתקל בקשיים, שכן חלק מהבנקים עדיין דורשים ביטוח משכנתא מעל שיעור מימון זה. חלק מהבנקים למשכנתאות כלאומי למשכנתאות הגדילו לאור המצב הכלכלי את שיעור המימון לכ- 70%.

 

לראשונה מאז הקמתה ב- 1988 בחנה מעלות S&P את החברה במנותק מחברת AIG העולמית והעניקה לה דירוג עצמאי המעיד על איתנותה של החברה. בחברה מציינים כי בנוסף לדרוג מעלות, מדורגת EMI בדרוג מקומי AA, ע"י מדרוג.

 

חברת EMI היא חברה לביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא. החברה שייכת לקבוצת AIG העולמית ומוחזקת בבעלות מלאה של שלוחת המשכנתאות של AIG הנקראת UGC. חברת EMI משווקת פוליסות ביטוח המיועדות לספק פיצוי לנזקים הנגרמים למבוטח כתוצאה מאי החזר תשלומים לאחר מימוש הנכס המשמש בטוחה להלוואה. החברה מנפיקה ביטוחים לכל הבנקים למשכנתאות וליחידות המשכנתאות הפועלות בתוך הבנקים ולכלל ביטוח.

  

תחזית הדירוג השלילית משקפת את חשש מעלות לגבי השפעת ההאטה במשק על מחירי הנדל"ן, אשר משמשים כבטוחה להלוואות המבוטחות וכן על מצבם הפיננסי של לווי המשכנתאות. דירוג שלילי יינתן במידה והמשבר ימשיך להרע את מצבם הפיננסי של משקי הבית, הצריכה הפרטית ומחירי הנדל"ן. החזרת אופק הדירוג ליציב תעשה עם חזרת המשק ליציבות כלכלית. העלאת דירוג תיתכן עם הזרמת הון אשר תגדית משמעותית את כרית ההון של החברה או קבלת תמיכה חיצונית אחרת כערבות מלאה.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x