• תפריט
הכסף

הרפורמה השקטה בביטוח הלאומי

בשטף הרפורמות בפנסיה ובשוק ההון נשכחה מיני־רפורמה שנעשתה בדמי הביטוח הלאומי בינואר האחרון: שורה של תכנוני מס ישנים נמחקו ובמקומם צצו חדשים, שידרשו שוב יצירתיות מרואי החשבון והעצמאים. כלכליסט בודק: מי ירוויח, מי יפסיד

מיקי פלד 10:0211.05.08
בעוד הרפורמות בפנסיה ובשוק ההון זוכות לכותרות גדולות ועניין ציבורי, נדחקה אל השוליים רפורמה אחרת, אולי בגלל השם הלא קורץ - תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי. בינואר השנה נכנסה לתוקף המיני רפורמה הזו, הקובעת חיוב גלובלי על הכנסות פסיביות בדמי ביטוח לאומי, יחד עם ביטול חלק מתכנוני
המס שהיו נפוצים עד אז בתשלום דמי הביטוח הלאומי.

 

לדברי עו"ד ורו"ח רמי אריה, בתיקון 103 נחסמו רבים מתכנוני המס שהיו אפשריים עד היום. אולם, גם מיני רפורמה זו אינה חוסמת לחלוטין את כל תכנוני המס האפשריים לחיסכון וביטוח החבות בביטוח לאומי. עו"ד ורו"ח אריה הוסיף כי כמות תכנוני המס שנותרו, או החדשים שנוצרו, בהחלט מכובדת וכדאי להיעזר בה לחיסכון לגיטימי בחבות דמי הביטוח.

 

רגע לפני הגשת הדו"חות השנתיים של העצמאיים ובעלי החברות, "כלכליסט" סוקר את השינויים ואת האפשרויות למזעור התשלום לביטוח לאומי, שזכה לכינוי מס הכנסה ב'.

 

1. חיוב הכנסות פאסיביות בדמי ביטוח 

עד ינואר האחרון החיוב על הכנסות פאסיביות (למשל השכרת מבנה עסקי) נעשה רק אם לחייב לא היו הכנסות המוגדרות ככאלו שהגיעו מיגיעה אישית - שכר או עסק - או רק אם הן גבוהות או שוות להכנסות האקטיביות.

 

תיקון 103 קבע כי מעתה כל יחיד שיש לו הכנסות פאסיביות יהיה חייב בדמי ביטוח לאומי, חוץ מכמה חריגות. לכן, הכנסה מהשכרת נכסים, מעסקת אקראי (עסקה מסחרית חד-פעמית), מתמלוגים וזכויות יוצרים, מדיבידנדים ומריבית, חייבת במס ביטוח לאומי נוסף בשיעור של 12%. שיעור זה הוא עדיין נמוך מהמס המוטל על הכנסות אקטיביות, העומד על 16%.

 

2. שכר דירקטורים 

מה שהפך להיות אחד מתכנוני המס החביבים, אינו אפשרי יותר. יחיד לא יכול להגדיר את השכר שהוא מקבל מהחברה כשכר דירקטורים ולהיות פטור על יד כך מתשלום דמי ביטוח לאומי על שכר זה. עו"ד ורו"ח אריה מדגיש כי תיקון זה חל גם על מי שמוגדר כשילוב בין שכיר ועצמאי.

 

3. חיוב הכנסות חברות משפחתיות או חברות בית בדמי ביטוח 

 תכנון מס נוסף שמעתה אינו רלוונטי הוא קבלת הכנסות מחברה משפחתית או כזו המוגדרת כחברת בית: חברה העוסקת בהחזקת בניינים, שהכנסותיה מוגדרות כהכנסת בעליה. עד התיקון היו הכנסות של חברות כאלו פטורות מדמי ביטוח, אם אלה לא חולקו בפועל ושולמו לבעלי המניות של החברות. מעתה, הכנסות חברות כאלו ייחשבו כאילו חולקו בסוף אותה שנת מס לבעלי המניות בחברה, בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה.

 

עו"ד ורו"ח אריה סבור כי חיוב שכזה, אם יבוא למבחן בבית המשפט, ייפסל על ידו. זאת, משום שהתיקון קובע כי החיוב ייעשה באופן אוטומטי, גם אם הרווחים נצברו בחברה ולא חולקו דיבידנדים לבעלי המניות. הקושי הוא שבעלי מניות מיעוט חויבו בדמי ביטוח לאומי גם מבלי שהיתה להם השפעה על חלוקת הרווחים. זאת, לעומת החיוב במס הכנסה על הכנסות חברות אלו, שמיוחס תיאורטית בלבד לבעלי המניות אך מוחל על החברה עצמה.

 

דרושה: יצירתיות

 

המיני רפורמה של תיקון 103 הביאה לעולם תכנוני המס גם אפשרויות חדשות, שידרשו קורטוב נוסף של יצירתיות מרואי החשבון, שעשויה לחסוך ללקוחותיהם עוד קצת כסף.

 

תשלום דיבידנדים לבעל שליטה 

תשלומי דיבידנדים לבעלי שליטה בחברת מעטים (חברה עם לא יותר מ־5 בעלים, שלציבור אין עניין ממשי בה) פטורים מינואר 2008 מחבות בדמי ביטוח, ללא קשר לסכומם. עו"ד ורו"ח אריה מציין שכך יכול עתה בעל שליטה לקבוע את שכרו הסביר לפי 15 אלף שקל ברוטו (כדי לנצל את מירב הטבות המס בשל שכרו) ולמשוך כל סכום דיבידנד מעבר לכך בצורה פטורה מדמי ביטוח.

 

ניתוב הכנסות לרווחי הון 

החיוב על הכנסות פאסיביות לא חל על רווחים שנעשו בשוק ההון. כך, ניתוב הכנסות לרווחי הון מאפשר חיסכון כפול: שיעור המס על רווחי הון הוא 20%, בעוד המס השולי על הכנסות רגילות עומד על 47%, והוא גם פטור מדמי ביטוח לאומי. חישוב זריז יראה כי מדובר בחיסכון במס של כ־30%.

 

בחירת מסלולי מס על הכנסות מהשכרה 

רשות המיסים מאפשרת בחירת מסלולים שונים לתשלום מס על הכנסות מהשכרה של נדל"ן בארץ ובחו"ל. תשלום מס שכזה, בשיעור של 10%–15%, לפי המסלול שנבחר, יכול לפטור מתשלום של דמי ביטוח לאומי. יש לזכור כי הכנסה מהשכרה למגורים הפטורה ממס עד סך של 4,320 שקל לחודש החל בינואר 2008, תהיה פטורה גם מדמי ביטוח.

 

ניתוב הכנסות להכנסות פאסיביות הפטורות ממס הכנסה 

הכנסות פאסיביות הפטורות ממס הכנסה יהיו מעתה פטורות אוטומטית גם מדמי ביטוח. לכן יהיו פטורות מדמי ביטוח השקעות יחיד בנכסים, כגון הפקדה מוטבת לקופת גמל, לקצבה או לפיצויים, או לקרן השתלמות לפי סעיף 9 לפקודה. אולם הקלה זו לא תחול על החלק הפטור ממס הכנסה של פנסיה מוקדמת.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x