רוביני בישראל: ההרצאה המלאה
רוביני: זכרונות אהבה מישראל