$
בורסת ת"א

השריפה במתקן בזן: החברה צופה הפסד של עד 30 מיליון דולר

החברה דיווחה כי האירוע התרחש במתקן הפירום, ושהיא "עושה את מירב המאמצים להתאמה ביתר המתקנים ולצמצום הפגיעה בתוצאות פעילותה"; התיקונים צפויים לארוך "מספר שבועות"

ענת רואה ומיקי גרינפלד 09:4303.05.21

השריפה שפרצה ביום שישי בלילה באחד ממתקני בתי הזיקוק של חברת בזן במפרץ חיפה כובתה אומנם בתוך זמן קצר, אך נזקיה יסתכמו לעלות של 30-20 מיליון דולר – כך דיווחה קבוצת בזן (בתי זיקוק לנפט בע"מ) מוקדם יותר היום - החברה ציינה כי  הפעילות במתקן הופסקה, ושהתיקונים הנדרשים צפויים לארוך "מספר שבועות".

 

לפי הדיווח, מדובר בתקלה ב"מתקן הפירום הקטליטי". במתקן זה מתבצע תהליך שינוי ההרכב הכימי של חלק מן החומרים שהופרדו בשלב המוקדם יותר של הזיקוק, באופן המאפשר קבלת מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר. השריפה פרצה כאמור ביום שישי בערב סמוך לשעה 22:00, וכתוצאה מכך נדלק לפיד הבטיחות שתפקידו לשרוף גזים שנוצרים במצבי חירום או תקלות.

 

בתוך מתקן בזן פועלת יחידת כיבוי אש פנימית והיא זו שכיבתה את השריפה. איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה והמשרד להגנת הסביבה הודיעו כי יקיימו תחקיר לבדיקת נסיבות האירוע. 

 

"להערכת החברה, בהתבסס על המידע הקיים בידיה בשלב זה והערכתה את משך התיקון, אומדן אובדן הרווחים בתקופה בה יהיה המתקן סגור, הוא בין 30-20 מיליון דולר, כתלות במשך זמן התיקון וסביבת מרווחי הזיקוק", נאמר בדיווח שהוציאה בזן לבורסה.

 

החברה שבשליטת החברה לישראל (33%) ושמפעליה ממוקמים במפרץ חיפה מדגישה כי היא "עושה את מירב המאמצים להתאמת פעילות יתר המתקנים וכן, נוקטת בצעדים תפעוליים ומסחריים על-מנת לצמצם במידת האפשר את הפגיעה בתוצאות פעילותה".

 

בזן מסייגת עם זאת כי התחזית לגבי הסכומים ולגבי משך הזמן של התיקונים היא מוקדמת מאד, ויתכנו שינויים. "תיקון התקלה בלוחות הזמנים שהחברה צופה, מותנה בין השאר בהיקף וטיב התיקונים שיידרשו בפועל, זמינות החלפים וקצב עבודות התיקון ומבוסס על הערכות מקצועיות של מומחי החברה, בדבר פעולות התיקון הדרושות וקצב ביצוען.

 

במקביל אובדן הרווחים הצפוי מותנה בהערכות החברה לגבי המרווחים ומשך תיקון התקלה. לפיכך, אין וודאות כי הערכות החברה בדבר משך התיקון הנדרש או בדבר אובדן הרווחים הצפוי, תתקיימנה כאמור. ככל ומשך התיקון יתארך באופן מהותי או יחול שינוי במרווחים בהשוואה להערכות החברה, הדבר עשוי להשפיע באופן מהותי לרעה על רווחיות החברה", נאמר בהודעה. 

 

בזן נסחרת בבורסה בת"א בשווי שוק של 2.91 מיליאדר שקל - המניה טיפסה ב-25% מתחילת 2021 ועומדת על ירידה של 6.4% ב-12 החודשים האחרונים.

 

בזן בזן צילום: גיל נחושתן

 

x