$
בורסת ת"א

שנת היובש: ירידה שנתית של 12% במכירות האלכוהול של טמפו

חברת המשקאות השנייה בגודלה בישראל סיימה את 2020 עם נסיגה של 9% בהכנסות - הרווח ירד ב-16.7%; המכירות בחטיבת האלכוהול עמדו על 542 מיליון שקל, קיצוץ של 72 מיליון שקל לעומת שנה קודמת; הכנסות מותג יין ברקן ירדו ב-11%

נורית קדוש 14:5125.03.21

סגירת מקומות הבילוי וצמצום המפגשים החברתיים בעקבות מגבלות הקורונה פגעו בביצועי טמפו-חברת המשקאות השניה בגודלה בישראל. מכירות טמפו שבשליטת ז׳ק בר ירדו בשנה החולפת ב-9% ל-1.385 מיליארד שקל והרווח הנקי נחתך ב-16.7% ל-74.7 מיליון שקל. 

 

החברה הגדילה ב-216% את ההפרשה לחובות מסופקים ל-4.15 מיליון שקל, בגלל לקוחות מתחום הברים והמסעדות שהותירו חובות לחברה בשנה החולפת. מדובר בהפרשה כללית ובשלב זה אין ביכולתה של טמפו להעריך את היקף התופעה ואת השפעת התפשטות נגיף הקורונה על היקף חובותיה המסופקים.

 

הירידה החדה ביותר במכירות, בשיעור של 12%, נרשמה בקטגוריית האלכוהול, שמחציתה מבוססת על מותגי הבירה הייניקן, טמפו, מכבי ועוד  - מכירות החטיבה השנתיות הסתכמו ב-541.8 מיליון שקל לעומת 612 מיליון שקל ב-2019. מכירות היין של ברקן ירדו ב-11% ל-169.4 מיליון שקל ומגזר המשקאות הקלים ספג ירידה של 5% במכירות.

 

הרווח הגולמי של טמפו ירד בשיעור חד יותר (11.8%) מזה של הירידה במכירות, מה שהוביל לשחיקת הרווחיות הגולמית ל-36.2% לעומת 37.6% ב-2019. למרות צמצום הוצאות מכירה ושיווק בחברה (שהוציאה עם פרוץ המשבר  300 מ-1,300 עובדיה לחל"ת),  הירידה במכירות התגלגלה לרווח התפעולי שנחלש ב-13.3% ל-117.8 מיליון שקל. שיעור הרווחיות התפעולית נשחק ל-8.5% מהמכירות לעומת 8.9% ב-2019.

 

 צילום: אתר החברה

 

 

הרווח התפעולי של פעילות האלכוהול ירד ב-18% והרווחיות התפעולית ירדה ל-16% מהמכירות לעומת 19.7% בשנת 2019. גם אחרי שחיקתו, מדובר מדובר בשיעורי רווח תפעולי גבוהים בצורה חריגה, לדברי החברה בזכות פעילות הבירה שהיא עצמה מייצרת. הרווחיות התפעולית של היין ירדה ל-19.2% לעומת 19.6% ב-2019; הרווח התפעולי של המשקאות הקלים עלה ב-4% ל-79 מיליון שקל, ושיעורו מהמכירות עלה ל-11.7% לעומת 10.7% בשנת 2019. 

 

בטמפו מתקשים לסמן את מועד ההתאוששות הצפוי ומציינים כי הגבלת הפעילות של עסקים למכירת משקאות מחוץ לבית עדיין בתוקף גם נכון לסוף הרבעון הראשון של 2021. עוד מסרה החברה כי היא חשופה לסיכוני גבייה מוגברים בגין עצירת פעילות של לקוחות השוק הקר. טמפו העמידה אשראי נרחב לתמיכה בלקוחות בקבוצה זו, ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים ישנם חשבונות שאינם משולמים.

 

במסגרת הצעדים שנקטה להתמודדות עם המשבר, ביצעה טמפו הפחתה זמנית בשכרם של חברי הנהלה, מנכ״ל החברה וסגן יו״ר הדירקטוריון. עלות שכרם של 5 בכירי החברה הסתכמה ב-2020 ב-13 מיליון שקל. זאת לעומת עלות של 16.2 מיליון שקל ב-2019. עלות שכרו של בעל השליטה ז׳ק בר המכהן כיו״ר דירקטוריון ב-90% משרה הסתכמה ב-2020 ב-4.19 מיליון שקל לעומת 5.6 מיליון שקל ב-2019.

x