$
בורסת ת"א

הרווח הנקי של אשטרום ירד ב-34% ב-2020

פעילות הקבלנות והבנייה של הקבוצה רשמה צמיחה בהכנסות ושיפור ברווח הגולמי, אך סיום פרויקטים בתחום הייזום וקיטון במכירת דירות על ידי אשדר בשל סיום פרוייקטי מחיר למשתכן, היו בין הגורמים לירידה ברווחיות הקבוצה

חזי שטרנליכט ודותן לוי 15:3221.03.21

ירידה בחלק מפעילויותיה של קבוצת אשטרום שחקה את הכנסותיה של קבוצת הבנייה וקבלנות הבניין ב-4.6% ב-2020 ל-4.63 מיליארד שקל. הרווח הנקי ירד ב-34.4% ועמד על 329 מיליון שקל.

ברבעון הרביעי שמרו ההכנסות על יציבות אך הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ב-27% והסתכם ב-142 מיליון שקל.

 

 

 

רמי נוסבאום, יו"ר קבוצת אשטרום רמי נוסבאום, יו"ר קבוצת אשטרום צילום: ישראל הדרי

 

 

בין הגורמים שהובילו לשחיקה ברווח הנקי היו ירידה בחלק מהפעילויות של מגזרי החברה, וגם שינוי בסעיף עליית ערך הנדל"ן להשקעה של הקבוצה. לנוכח הרווח הנקי שרשמה הקבוצה, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 130 מיליון שקל.

 

במגזר קבלנות הבנייה והתשתית בישראל נרשמה עלייה של 16.3% בהכנסות ב-2020 שהסתכמו ב-2.9 מיליארד שקל. הרווח הגולמי בפעילות זו עלה בשנה החולפת ב-37.4% ל-325 מיליון שקל.

 

חלק מהסיבה לשיפור החד ברווחיות הייתה הכללת סכום של 30 מיליון שקל בגין הקמת הרכבת הקלה בירושלים בהמשך, וביחד עם הודעת כוונת ממשלת ישראל לרכוש בחזרה (Buy Back) את הזכויות לקו האדום בפרויקט.

 

יו"ר קבוצת אשטרום רמי נוסבאום התייחס לתוכנית הרכישה החוזרת של המדינה ואמר "בהתאם להסכם זה, תשלם מדינת ישראל לאשטרום ושותפותיה סכום כולל המוערך בכ-1.6 מיליארד שקל. בעקבות המכירה, צפויה קבוצת אשטרום לרשום רווח נקי מאוחד (המיוחס לבעלי המניות) של כ-510 מיליון שקל, מתוכם נזקפו בשנת 2020 כ-23 מיליון שקל, ותזרים מזומנים בסך של כ-940 מיליון שקל בשנתיים הקרובות".

 

בחלק ממגזרי הפעילות האחרים של הקבוצה נרשמה ירידה בהכנסות. כך למשל בעקבות השלמת בניית בית המשפט בבת ים והמעונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, נחלשו הכנסות מגזר הזכיינות ב-62% ל-83 מיליון שקל. הרווח הגולמי במגזר ירד כמעט בהתאמה בשיעור של 60% ל-23 מיליון שקל בסיכום שנתי.

 

במגזר יזמות הנדל"ן למגורים בישראל, שבו פועלת אשטרום באמצעות חברת אשדר המוחזקת על ידיה, הסתכמו ההכנסות בתקופה בכ-1.15 מיליארד שקל, ירידה של 23% ביחס ל-2019. הירידה נובעת בעיקרה מסיום שיווק תוכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה, ומדחייה בקבלת אישורים והפעלת פרויקטים בשל התפרצות נגיף הקורונה.

 

במגזר הנדל"ן להשקעה ויזמות, שבו פועלת החברה באמצעות החברה הבת אשטרום נכסים, ההכנסות בתקופה עלו בכ-23.8% לכ-478 מיליון שקל. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מהכנסות בסך של כ-181 מיליון שקל שנרשמו ממכירות בפרויקט LYFE בבני ברק לעומת הכנסות של כ-71 מיליון שקל בסעיף זה בתקופה המקבילה בשנת 2019, וכן מגידול בשכר הדירה מפרויקט ליברפול באנגליה, שהחל להניב במחצית השנייה של 2019. הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-3.6% לכ-250 מיליון שקל לעומת כ-241 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019.

x