$
בורסת ת"א

דמי השכירות השנתיים במקבצי הדיור של אלקטרה נדל"ן צמחו ב-23%

החברה גבתה מהשוכרים בסיכום השנה סכום של 220 מיליון דולר; דמי השכירות המתואמים בנכסים הזהים עלו ב-6.4% ל-139 מיליון דולר; נכון לסוף 2020 מנהלת אלקטרה נדל"ן בארה"ב כמעט 35 אלף יחידות דיור

חזי שטרנליכט 09:0518.03.21

שוק הדיור האמריקאי שבו מתמחה חברת אלקטרה נדל"ן שמר על סולידיות לנוכח משבר הקורונה בשנת 2020. בסיכום השנה רשמה החברה עלייה של 3.7%  בשורת הרווח הנקי שעמד על 104.3 מיליון שקל. ברבעון האחרון של השנה ירד הרווח ב-20% בשל גידול בהוצאות המיסים לצד עלייה בהוצאות המימון ועמד על 24.1 מיליון שקל.

 

אלקטרה נדל"ן מנהלת קרוב ל-35 אלף יחידות דיור ב-106 מקבצי דיור שונים בארה"ב. בשנה שחלפה עלו הכנסות אלקטרה נדל"ן ב-2.4% לכ-155.5 מיליון שקל לעומת השנה הקודמת. העלייה המתונה  מיוחסת בעיקר לגידול בהכנסות מדמי ניהול ודמי הצלחה. מנגד, נרשם קיטון בהכנסות בסעיף חלק החברה בנכסי אסטרטגיית המימוש, בעיקר מהשפעה של שיערוך נכס מניב בגרמניה וכן מכך שבתקופה המקבילה אשתקד התקבלו תמורות ממימושים חלקיים בהודו אשר נזקפו להכנסות.

 

בעוד שהדו"חות הכספיים של אלקטרה נדל"ן מוצגים בשקלים, החברה מפרסמת את נתוני הגבייה של דמי השכירות המתואמים (NOI) בדולרים. הם מעידים עד כמה שמר שוק מקבצי הדיור בארה"ב על ביצועים סולידיים. לנוכח התרחבות פעילות אלקטרה נדל"ן זינק ה-NOI השנתי ב-23% ב-2020 ל-220 מיליון דולר. בדיקת דמי השכירות בנכסים זהים (NOI SP) מלמדת כי אלה רשמו עלייה בשיעור של 6.4% לכ-139 מיליון דולר.

 

מנכ"ל החברה, גיל רושינק, מציין עם פרסום הדו"חות כי התוצאות "משקפות את עוצמת המודל העסקי האיכותי של החברה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב והיתרונות לגודל כאחת מהחברות המובילות בתחום בארה"ב. סגמנט מקבצי הדיור בדרום מזרח ארה"ב ממשיך להפגין יציבות ואף גידול בביקושים, כאשר שיעורי התפוסה בנכסינו נותרו גבוהים ועומדים על כ-94% ושיעורי גביית שכר הדירה בנכסי החברה נותרו אף הם גבוהים ועומדים על כ-96%".

 

בשלוש השנים האחרונות גייסה אלקטרה נדל"ן כ-1.6 מיליארד דולר בארבע קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ובנוסף גייסה במהלך 2020 כ-600 מיליון דולר, בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות לצד הקרנות. בסה"כ גייסה החברה כ-2.2 מיליארד דולר בשלוש וחצי השנים האחרונות.

 

בדצמבר האחרון הודיעה החברה על הרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה בארה"ב על ידי הוספת פעילות ה-SFR - Single Family Rental. מדובר בפעילות שבה רוכשת אלקטרה נדל"ן עם שותפים בתים פרטיים אשר מושכרים בעיקר למשפחות. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, השקיעה החברה (נטו) 17 מיליון דולר לרכישת 255 בתים פרטיים ופקדונות לרכישת בתים נוספים.

 

 

 רושינק מנכ"ל אלקטרה נדל"ן רושינק מנכ"ל אלקטרה נדל"ן צילום: אורן קהן

x