$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

דירוג החברות הזרות: איגוד מנהלי קרנות הנאמנות נגד טיוטת הרשות לני"ע

הרשות לני"ע מתכוונת לקבוע שאג"ח חברות זרות שמדורגות מתחת לרמה של AA יוגדרו ככאלו שאינן בדירוג השקעה; במכתב שנועד לרשות לניירות ערך, שהגיע לידי כלכליסט, נאמר: "יישום טיוטת ההוראה, ובפרט בלוחות הזמנים הנקובים בה, יביאו לגל פשיטות רגל של חברות שונות בשל חוסר היכולת למחזר חוב על ידי אותן חברות"

יניב רחימי 12:2009.03.21

איגוד מנהלי קרנות הנאמנות מביע התנגדות חריפה לטיוטת ההוראה שפרסמה רשות ניירות ערך בתחילת השבוע בעניין דירוגן של חברות נטולות זיקה לישראל.

 

ברשות ני"ע מתכוונים לקבוע שאג"ח של חברות זרות שמדורגות מתחת לרמה של AA יוגדרו ככאלו שאינן בדירוג השקעה. בטיוטת המכתב שנשלחה להערות מנהלי קרנות הנאמנות ושהגיע לידי "כלכליסט" מבקש איגוד מנהלי קרנות הנאמנות, בראשות היו"ר אלי בבלי, להכניס שינויים במתווה המוצע על ידי הרשות, וזאת במטרה למנוע נזקים למשקיעים בקרנות הנאמנות ולחברות שקרנות הנאמנות משקיעות בהן.

 

 

בורסת ת"א בורסת ת"א צילום: בלומברג

 

"האיגוד רואה בטיוטת ההוראה שינוי של "כללי המשחק" תוך כדי 'המשחק'", כך נפתח המכתב שנשלח למנהלי קרנות הנאמנות ומיועד להישלח לרשות ניירות ערך מחר. באיגוד טוענים ששינוי המשמעות שיש לייחס למונח "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" מהווה "טלטול של העולם ההשקעתי על פיו נבנו תוכניות ואסטרטגיות ההשקעה אצל מנהלי הקרנות".

 

להערכת האיגוד, יישום טיוטת ההוראה של הרשות, ובפרט בלוחות הזמנים הנקובים בה, יביאו לגל פשיטות רגל של חברות שונות בשל חוסר היכולת למחזר חוב על ידי אותן חברות.

 

בטיוטת המכתב נטען שהחלת המגבלות המוצעות בטיוטת ההוראה של הרשות על קרנות פסיביות עלולה לייצר אפקט של "כדור שלג" בשוק. זאת, בין היתר, לאור ההערכה שהוצאת האג"ח הקונצרניות הזרות ממדדים קיימים, עלולה לגרור אחריה פעילות בהיקפים גדולים מטעמים לא כלכליים.

 

תרחיש זה עלול לגרור אחריו פגיעה בלקוחותיהן של קרנות הנאמנות ולתרום מנגד לתשואת של גופים לא מפוקחים כדוגמת קרנות גידור וגופי נוסטרו שינצלו את מכירות החיסול.

 

במטרה למזער את הנזקים הצפויים לשיטת האיגוד, מוצע שמנהלי קרנות הנאמנות יידרשו לקביעה של ועדת ההשקעות שלהן ביחס לסיכון הנובע מאג"ח של חברות ללא זיקה לישראל - לרבות מגבלות השקעה בקרנות השונות ביחס לאג"ח של חברות זרות ולרבות השקעה במכשירי מדדים הכוללים אג"ח של חברות זרות.

 

אולם בתרחיש שבו רשות לניירות ערך תעמוד על רצונה ליישם את טיוטת ההוראה, דורשים באיגוד, לכל הפחות, לקבוע כי היא תחול בקשר לאגרות החוב הקיימות באופן שהיישום ייפרש על פני מספר שנים כדי לאפשר לחברות המנפיקות להיערך למחזור החוב.

x