$
בורסת ת"א

מבקר המדינה: "אני בוחן את הסיכונים העולים מדוחות תע"א, לקראת הנפקתה בבורסה"

לדברי מתניהו אנגלמן הוא רואה חשיבות רבה בעריכת הביקורת הזו "כחלק מהיעד שקבעתי להרחיב את הביקורות הפיננסיות בחברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות ובכלל הגופים המבוקרים"

גולן חזני 10:2205.01.21
לקראת הנפקת התעשייה האווירית בבורסה בוחן מבקר המדינה מתניהו אנגלמן את הסיכונים העולים מדוחות החברה, כדי לוודא שהמדינה והציבור יזכו לערך הגבוה ביותר מההנפקה הצפויה.

 

 

אנגלמן אמר היום (ג') בכנס בנושא חברות ממשלתיות ותאגידים ציבוריים של לשכת רואי החשבון כי הוא "רואה חשיבות רבה בעריכת ביקורת פיננסית על הדוחות הכספיים של התעשייה האווירית, ובפרט בתקופה זו שהחברה מתעתדת לצאת להנפקה. זאת, כחלק מהיעד שקבעתי להרחיב את הביקורות הפיננסיות בחברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות ובכלל הגופים המבוקרים". 

מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה צילום: באדיבות מבקר המדינה

 

אנגלמן ציין את דוח המבקר מחודש מרץ 2020 בו צוין כי חברת החשמל כללה בנכסים שרשמה לקראת הרפורמה את הנכסים המהותיים של החברה בלבד, ללא נכסים תפעוליים משניים, מה שגרם לכך שקיימים נכסים רבים שלא נוהל לגביהם משא ומתן על השבתם לידי המדינה, ולא ניתן לשלול את האפשרות שחלק מהם עשויים להיות מהותיים עבור המדינה. בנוסף, רק ל-27 נכסים מתוך 220 שהעבירה חברת החשמל למדינה היה אומדן שווי.

 

"המלצנו בדוח כי אגף החשב הכללי ורשות החברות הממשלתיות יחזיקו בשגרה ברשימה המלאה של נכסים המוחזקים בידי כלל החברות הממשלתיות והכוללת מידע על מהות הנכס ופרטי השימוש בו וכי רשות החברות הממשלתיות והחשב הכללי יבחנו גיבוש מנגנון לבקרה שוטפת ועדכנית לשווי הנכסים המוחזקים בכלל החברות הממשלתיות אשר נכסיהן אינם מקבלים ביטוי מלא בדוחות הכספיים", אמר אנגלמן בכנס.

 

מהתעשייה האווירית נמסר בתגובה: "התעשייה האווירית מציגה מזה שבעה רבעונים ברציפות תוצאות שיא בפעילותה העסקית וזאת על אף משבר הקורונה. הנפקת החברה הינה המשך טבעי למהפך העסקי שהחברה חווה בשנים האחרונות והתהליך ינוהל ויבוצע בהתאם לכללים הנהוגים ובתיאום מול גורמי הממשלה הרלוונטיים. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, התעשייה האווירית הציגה סך מכירות הגבוה ביותר בתולדות החברה לתקופה - לראשונה מעל 3 מיליארד דולר, הרווח הנקי צמח בכ-37% ל-112 מיליון דולר והחברה הציגה תוצאות שיא ברווח הגולמי, התפעולי וב-EBITDA".

x