$
בורסת ת"א

"הפעולות המוצלחות שביצעה קבוצת דלק בהובלת המנכ"ל וולס ייצבו את הספינה"

בלידר הוציאו סקירה מעודכנת ואופטימית על קבוצת דלק בעקבות דוחות הרבעון השלישי, ומעניקים לה שווי נכסי גבוה ב-64.5% ממחיר השוק הנוכחי: "הגידול בביקוש לגז הטבעי והעלייה במחיר הנפט הביאו לשיפור בסביבה העסקית. יחד עם מהלכים משמעותיים נוספים שביצעה החברה, מצבה התזרימי ויכולת החזר החוב שלה השתפרו באופן מרשים"

גולן חזני 13:2030.11.20

"אנחנו מתרשמים לחיוב מהאופן שבו הנהלת קבוצת דלק פעלה בתקופה האחרונה, תוך הוצאה לפועל של עסקאות מורכבות, על מנת לשפר את היציבות הפיננסית של החברה, להגדיל את הנזילות ולפעול להקטנת החוב. מודל ה-NAV (מודל תמחור לפי שווי נכסי נקי) גוזר לקבוצת דלק תחת ההנחות האמורות אפסייד של כ- 64.5% ביחס לשווי השוק נכון להיום".

 

כך כותב האנליסט יהודה שוחט מלידר בסקירה שהוציא בית ההשקעות ללקוחותיו על קבוצת דלק. שוחט מציין כי החברהפרסמה דו"חות חזקים לרבעון השלישי (בסוף השבוע) "הדוחות החזקים מגיעים לאור התייצבות מסוימת בסביבת הפעילות העסקית, כאשר הפעולות המוצלחות אותן נקטה הנהלת החברה מתחילת השנה, בהובלתו של המנכ"ל שנכנס לתפקיד בתחילת השנה, והוביל לייצוב הספינה, מאפשרות להערכתנו לדוחות לשקף את מצב העסקים האמיתי, נכון להיום".

 

שוחט מסייג מעט ומציין ש"אין ספק, כי האתגרים אשר עומדים בפני הקבוצה עוד רבים, אולם אנו מעריכים כי המשך גידול בכמויות הגז שיימכרו ממאגר לווייתן, וההתאוששות של השבועות האחרונים במחיר הנפט, יאפשרו לחברות הבנות של הקבוצה לייצר תזרימי מזומנים משמעותיים, שיאפשרו חלוקות דיבידנד, ויבססו מקורות משמעותיים נוספים לקבוצה, שיתווספו לאלו שייווצרו כתוצאה ממימוש והשלמת מהלכים נוספים".

 

התחזית האופטימית של לידר לגבי העתיד של דלק מתבססת על הדיבידנדים הצפויים מאיתקה ודלק קידוחים. "הגידול בביקוש לגז הטבעי במדינות האזור ועלייה במחיר הנפט הביאו לשיפור בסביבה העסקית באופן שהוא חיובי לקבוצת דלק, וביחד עם מהלכים משמעותיים נוספים שבצעה החברה בשנה האחרונה, בהובלת מנכ"ל החברה, עידן ולס, מצבה התזרימי ויכולת החזר החוב שלה השתפרו באופן מרשים".

 

עידן ולס מנכ"ל קבוצת דלק עידן ולס מנכ"ל קבוצת דלק צילום: עמית שעל

 

 

 

כמובן שעדיין קיימים אתגרים, בעיקר אם נראה שינוי מגמה במחירי האנרגיה. אולם, אין ספק שמצב הקבוצה השתפר משמעותית ביחס למצב בשיא משבר האנרגיה בעולם, כאשר עליית מדרגה נוספת במחירי הנפט והגז, והמשך ביצוע מהלכים נכונים של הנהלת החברה, עשויה להביא אותה לחוף מבטחים".

 

דלק סיימה את הרבעון השלישי ברווח נקי של 149 מיליון שקל ושוחט מציין בעיקר את התזרים מאיתקה החברה הבת הפעילה בקידוחי נפט בים הצפוני, שהסתכם ב-148 מיליון דולר ברבעון, ואיפשר לה להקטין את החוב ב-100 מיליון דולר ברבעון, ל-1.2 מיליארד דולר. הדיבידנד של 100 מיליון דולר גבוה פי 3 מהדיבידנד שחזתה דלק באוגוסט, מאיתקה.

 

לגבי העתיד מציינים בלידר: "קשה מאוד לחזות את התוצאות של איתקה ב-2021, לאור מבנה הגידורים, תרומתם לרווח ותמהיל המכירות בין נפט גולמי לגז טבעי. עם זאת, אנו יודעים להגיד שככל שמחיר הנפט גולמי ישמור על רמתו הנוכחית, כ-50 דולר לחבית, לחברה לא יהיו גידורים אפקטיביים על הנפט (לפחות כעת)... גם בתרחיש שבו מחיר הנפט יישאר כ-50 דולר לחבית, ומחיר הגז הטבעי כולל תרומת הגידור יוותר ללא שינוי, אנו מעריכים כי למרות ירידה צפויה בהכנסות, החברה תייצר תזרים איתן, שיאפשר לה לחלק דיבידנד לקבוצת דלק".

 

"אנחנו חושבים שלקבוצה ולעומד בראשה, מגיע את מלוא ההערכה על הפעולות שננקטו על מנת לייצב את הספינה בתקופה המאתגרת שהחלה בתחילת השנה, עם קריסת מחירי האנרגיה בעולם ופרוץ משבר הקורונה, כאשר גם בתקופה מאתגרת זו, הצליחה הקבוצה לבצע פעולות ועסקאות בעקבותיהן התקבל בחברה עד כה, סכום כולל של למעלה מ-3 מיליארד שקל.

 

להערכתנו, העלייה שהחלה בשבועות האחרונים הן בשער המניה והן בתשואות אגרות החוב הינן כהבעת אמון בפעולות של הנהלת החברה. ביצוע העסקאות איפשר לקבוצה לשפר את הנזילות, ולהקטין את הפחתת החוב הפיננסי מכ-9.3 מיליארד שקל בסוף 2019, לכ-6.4 מיליארד שקל נכון להיום, תוך פירעון מלא החוב לבנקים מקומיים, שחרור השעבוד על מניות דלק קידוחים, ושיעבוד של 40% מהן לטובת מחזיקי האג"ח. במקביל, המהלכים שביצעה הקבוצה והביצועים של עסקי הליבה באים לידי ביטוי בירידה חדה בתשואות האג"ח, מרמה של מאות אחוזים לפני קצת יותר מחצי שנה, לטווח של 40%-14% (בתלות בסדרה) נכון לסגירת המסחר אתמול".

 

גם אי.בי.איי פרסם סקירה שהוכנה בידי לירן לובלין, ובה מצוין כי "סביבת המאקרו האכזרית שדרדרה את קבוצת דלק למשבר בתחילת השנה מאירה את פניה לחברה לקראת סוף השנה ובשילוב עם המהלכים המוצלחים שביצעה ההנהלה בתוך פרק זמן קצר בהתנהלות מול בעלי האג"ח והבנקים יש סיבה טובה לאופטימיות לקראת היציאה האפשרית מהמשבר".

 

עם זאת בהמשך מציין איי.בי.איי כי "אמנם על פי מודל ה-NAV שלנו פוטנציאל הריקאברי במחירי הנכסים הנוכחיים מתקרב ל- 95% אך התלות הגדולה בעסקת אית'קה בשנת 2021 מותירה פרמיית סיכון גבוהה בתמחור הנוכחי של אגרות החוב. להערכתנו ככל שסביבת המאקרו תמשיך להיות חיובית ניתן יהיה להוציא לפועל את העסקה ולעמוד ביעדי התזרים החזוי לשנת 2021, בדומה לשנת 2020 שהייתה מאתגרת לא פחות. מנגד, בהינתן הרעה בשווקים ובמחיר הנפט יתכן ויידרש מקבוצת דלק ויתור על נתח לא מבוטל מאחזקתה באיתקה".

 

יצחק תשובה בעל השליטה בדלק יצחק תשובה בעל השליטה בדלק צילום: עמית שעל

 

x