$
בורסת ת"א

קופיקס מבקשת לשנות שוב את מדיניות התגמול - ולאפשר הקצאת אופציות ומניות

שמונה חודשים בלבד לאחר שהאסיפה הכללית אישרה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, מבקשים אנשיה לעדכן מדיניות זו. בעלי המניות יתבקשו לאשר גם את מינויו של מקורבו של רמי לוי, אמנון ריבק, כדירקטור

נורית קדוש 20:2306.09.20

שמונה חודשים בלבד לאחר שהאסיפה הכללית של בעלי מניות קופיקס אישרה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, היא מבקשת לעדכן מדיניות זו; העדכון נועד בין היתר להוסיף אפשרות לגמול הוני לנושאי המשרה, באמצעות הקצאת אופציות או מניות. החברה שבשליטת רמי לוי (56.2%), זימנה אסיפת בעלי מניות לחודש הבא, בה יתבקשו לאשר את שינוי מדיניות התגמול, את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל פיני שטרית שמונה לפני כחצי שנה ואת מינוי מקורבו של לוי, אמנון ריבק, כדירקטור.

 

רמי לוי וסניף של קופיקס רמי לוי וסניף של קופיקס צילום: אוהד צויגנברג, יחצ קופיקס

 

 

בין הנימוקים לשינוי מדיניות התגמול ציינה קופיקס כי "תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה בראיה לטווח ארוך, והוא תומך ביכולת החברה לשמר את נושאי המשרה הבכירה בתפקידם לתקופה ארוכה". במסגרת הוספת תגמול הוני נקבע, כי אם יוענקו כתבי אופציות, הן יבשילו על פני תקופה כוללת של 3 עד 6 שנים, כאשר המנה הראשונה לא תבשיל לפני תום שנה ממועד ההענקה. השווי הכלכלי של התגמול ההוני שעשוי להיות מוענק לנושא משרה, במועד הענקת התגמול ההוני, בגין כל שנת הבשלה, לא יעלה על עלות של 12 משכורות חודשיות או דמי ניהול חודשיים.

 

על פי אישורה של ועדת הביקורת, בתפקידה כוועדת תגמול, פיני שטרית - שנכנס לתפקיד באמצע חודש מרץ - יעניק לקופיקס שירותי ניהול כמנכ"ל החברה ודמי הניהול החודשיים יעמדו על 32 אלף שקל כנגד חשבונית. זאת בנוסף להחזר הוצאות, רכב בליסינג והוצאות הרכב. בנוסף לשכר הבסיס, יהיה זכאי שטרית למענק בגובה של עד 3% מהרווח לפני מס ועד 6 משכורות חודשיות, במקום רף עליון של 3 משכורות חודשיות עד כה. בשנה בה החברה תעמוד ביעד הרווחיות יהיה זכאי לקבל את מלוא המענק. במקרה של אי עמידה ביעד הרווחיות, המענק יהיה בכפוף להחלטת ועדת הביקורת בדירקטוריון. במונחי עלות שנתית, יעמוד התגמול על 674 אלף שקל. לשם ההשוואה, עלות שכרו של אירם גרייבר אותו החליף שטרית עמד על 730 אלף שקל בשנה.

 

החברה המבקשת למנות את אמנון ריבק, מקורבו של לוי, לדירקטור בחברה, ציינה כי ריבק, ממייסדי חברת האופנה ריבק ליין, משמש מאז שנת 2005 יועץ עסקי לחברות בתחומי האופנה, הנדל"ן, וסחר בינלאומי.

 

את הרבעון השני חתמה קופיקס עם ירידה של 1.85 במכירות שהסתכמו ב- 67 מיליון שקל. זאת בעקבות צניחה של 73.4% במכירות בתי הקפה שהושפעו לרעה ממשבר הקורונה. הירידה החדה התקזזה עם עליה של 24% במכירות זרוע המרכולים, בזכות רכישת רשת שיווצריה הקטנה. צמצום הפעילות ההפסדית של בתי הקפה, אפשרה לחברה לצמצם את ההפסד הנקי ל- 3.4 מיליון שקל לעומת הפסד של 6.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

לוי רכש את קופיקס בשנת 2018, דרך חברת שיווק השקמה. בשלב ראשון רכש לוי 20% ממניות החברה לפי שווי של 105 מיליון שקל ובשלב שני מימש את האופציה שהקנתה לו לרכוש שליטה, ועלה לאחזקה של 50.1%. החודש רכש לוי דרך שיווק השקמה 5.83% מחגית שינובר בתמורה ל-4 מיליון שקל. קופיקס גרופ נסחרת בת"א בשווי של כ-75 מיליון שקל.

x