בורסת ת"א

רשות המיסים דורשת מבעלי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים כמעט 300 מיליון שקל

סוגיית פרשנות בעניין הוצאות המימון והצאות נוספות יצרה פער של 86 מיליון דולר בין סכום ההכנסות שבו מכירה הרשות לבין סכום ההוצאות שדווח על ידי דלק קידוחים; השותפות מציינת כי תפנה לערכות משפטיות על מנת להגן על עמדתה

ליאור גוטמן 13:2226.07.20

שותפות הגז דלק קידוחים דיווחה אתמול (שבת) על מחלוקת חדשה מול רשות המיסים בכל הקשור לשומות מס לשנת 2017.  

לפי דלק קידוחים "על רקע המחלוקות התגלו בין השותפות לרשות המיסים ואי הסכמות בעניין גובה ההכנסה החייבת של השותפות לצרכי מס". הפער הרלבנטי למחלוקת הו בין מה שרשות המיסים מכירה (הכנסה חייבת של 369 מיליון דולר לפי רשות המיסים), לעומת דיווח השותפות (הכנסה קיימת של 218 מיליון דולר).

 

הפער, סכום 86 מיליון דולר, מקורו ב"פרשנות לאופן ההכרה בהוצאות מימון והוצאות נוספות בהן נשאה השותפות בפועל", כולל זקיפת הכנסות מימון הנובעות מהפרשי שער לנכס בהקמה (פיתוח מאגר לוויתן - ל"ג) , כמו גם "ניכוי הוצאות פחת ואופן חישוב רווח ההון ממכירת 9.25% מהאחזקות במאגר תמר".

 

האחזקות בדלק קידוחים נחלקות בין קבוצת דלק (55.2%), הציבור (39.1%) וגופים מוסדיים (5.7%). דלק קידוחים מחדדת ש"ככל שתתקבלנה כלל טענות רשות המיסים, תידרש השותפות לתוספת תשלום מס כולל הפרשי הצמדה וריבית על חשבון בעלי יחידות השתתפות", כלומר על חשבון הציבור שמחזיק ביחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, וזאת באמצעות קיזוז במקור בעתיד.

 

דלק קידוחים מסכמת שהיא תפנה לערכאות משפטיות במטרה להגן על זכויות בעלי יחידות ההשתתפות השונים, ולכן לטענתה "בהתבסס על חוות דעת יועציה המקצועיים וניסיון העבר, סיכויי עיקר טענות השותפות להתקבל גבוהים מ-50%". 

  

יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים צילום: יח"צ

x