$
שוק ההון

נטו משדרגת את המנכ"ל: יקבל חבילת מניות בשווי של 5.6 מיליון שקל

קבוצת המזון נטו שבשליטת דודי עזרא מבקשת לשמור בתפקידו את המנכ"ל עמי גולדין בעזרת הטבה משמעותית שאמורה לאשר אסיפת בעלי המניות. עלות שכרו של גולדין ב-2019 היתה 1.171 מיליון שקל, לאחר שהאסיפה תאשר את חבילת המניות העלות השנתית של שכרו תעלה ל-4.75 מיליון שקל

נורית קדוש 12:4324.07.20
דודי עזרא בעל השליטה בנטו משדרג את מנכ״ל נטו עמי גולדין. נטו אחזקות זימנה אסיפת בעלי מניות, כשעל הפרק שינוי מדיניות התגמול לטובת מנכ״ל החברה עמי גולדין. האסיפה תתבקש לאשר הענקת 45,000 מניות חסומות אשר שוויין המצרפי עומד על 5.6 מיליון שקל.

 

המניות החסומות המוקצות, המהוות כ-1.2% מההון המונפק והנפרע של החברה, יבשילו לאורך שלוש שנים ממועד אישור הדירקטוריון, מידי רבעון, ב-12 מנות שוות.

התגמול ההוני יתווסף להעלאת עלות שכרו של גולדין מ-91.4 אלף שקל לחודש ל-95 אלף שקל לחודש.

 

עמי גולדין מנכ"ל קבוצת נטו. רוצים לשמרו בחברה עמי גולדין מנכ"ל קבוצת נטו. רוצים לשמרו בחברה

עלות שכרו של גולדין ב-2019 הסתכמה ב-1.171 מיליון שקל. אישור האסיפה יוביל לכך שהעלות השנתית של שכרו תעלה ל-4.75 מיליון שקל, כששכר הבסיס יעלה ל-1.24 מיליון שקל והיתרה מהתגמול ההוני.

 

בנטו מנמקים את הכוונה לשדרג את שכרו של גולדין ברצון לשמרו בחברה. ״מדובר במענה להתמודדות עם גיוס ושימור מנהלים ואנשי מקצוע מובילים אל מול חברות אחרות הפועלות בתחום פעילותה של החברה, ולמתן אפשרות לחברה לקבוע תנאי תגמול אטרקטיביים לנושאי המשרה מכהנים ולמועמדים עתידיים לתפקידים בכירים בחברה״.

 

עוד נטען כי ״הוספת אפשרות לתגמול הוני מסייעת בעידוד זהות האינטרסים של מנכ"ל החברה עם החברה באמצעות שיתופו ברווח כתוצאה מעליית מחיר המניה של החברה״.

 

את הרבעון הראשון השנה, חתמה נטו עם זינוק של 76% ברווח הנקי שהסתכם ב-46 מיליון שקל, שהושג בהמשך לעלייה של 33% במכירות שצמחו ל-887 מיליון שקל. הצמיחה הושגה בין היתר בזכות כניסה לפעילויות חדשות בתחום הבשר והעוף.

 

בעל השליטה בקבוצת נטו דודי עזרא. פעילות חדשה בתחום העוף בעל השליטה בקבוצת נטו דודי עזרא. פעילות חדשה בתחום העוף צילום: נועם מושקוביץ'

בחודש שעבר אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בגובה 180 מיליון שקל, שכמחציתו לזכות משפחת עזרא, בעלת השליטה בחברה, המחזיקה 51%.

 

המקור המרכזי לחלוקת הדיבידנד הוא עסקה מהותית שביצעה החברה למכירת חלקה (50%) בחברת סיטונות הירקות ביכורי השדה דרום, לשותפתם ביכורי השדה של האחים אילן וששי שבע, בתמורה ל-215 מיליון שקל.

 

בשנה וחצי שחלפה מאז ניסה עזרא למכור את השליטה בחברה, חילקה נטו אחזקות דיבידנדים בהיקף של 400 מיליון שקל.

x