$
בורסת ת"א

בלוטרייך עוזב את סקייליין: "הדירקטוריון מתעלם מתיקון נדרש בדוחות"

בעל השליטה במישורים גיל בלוטרייך, שנמצא בסכסוך עם בעל השליטה הנוסף אלכס שניידר, התפטר מדירקטוריון החברה הבת בטענה שצריכה להדליק נורת אזהרה ברשות ניירות ערך; סקייליין: "דוחים מכל וכל את הטענות המופרכות"

גולן חזני 11:0516.07.20

מתקרבת הפרידה בין אלכס שניידר וגיל בלוטרייך בשליטה בחברת מישורים. בלוטרייך התפטר מדירקטוריון החברה הבת סקייליין, שפעילה בנדל"ן מניב בארה"ב וקנדה. בלוטרייך, שייסד את מישורים וסקייליין שלח מכתב התפטרות חריף לדירקטוריון סקייליין - שמתנהל בנפרד מדירקטוריון מישורים.

 

בין בלוטרייך למישורים ושניידר מתנהל סכסוך מתוקשר בבית המשפט המחוזי, שבו מישורים תובעת מבלוטרייך 11 מיליון שקל, אך הסיבה שמציין בלוטרייך במכתבו צריכה להדליק נורת אזהרה ברשות ניירות ערך. בלוטרייך טוען כי הדירקטוריון התעלם מנתונים וחוות דעת המצביעים על הצורך בתיקון הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019 ולא מבצע הפחתה מהותית בשווי נכסי החברה.

 

 

מימין: אלכס שניידר וגיל בלוטרייך מימין: אלכס שניידר וגיל בלוטרייך

 

 

לדבריו, בישיבת הדרקטוריון לאישור הדוח הכספי לרבעון הראשון של 2020, הציגה הנהלת החברה דוח שלא כלל הפחתה בשווי נכסי המלונאות והאירוח של החברה. זאת בעוד בלוטרייך סבר שיש לבצע הפחתה כזו.

 

"על בסיס ניסיוני והיכרותי עם ההתפתחויות בתחום פעילות זה בקנדה ובארה"ב, הבעתי את דעתי שייתכן שזה לא המצב בפועל ואף נתתי לכם דוגמאות של אינדיקציות לירידות מחירים בפועל – בתגובה, הוסבר לכולנו שאין מספיק אינדיקציות ולכן לא מבצעים את ההפחתה", מציין בלוטרייך.

 

בלוטרייך תמך בהחלטת הדירקטוריון לאישור הדוחות, שבה הוצג מצג לפיו כל החברות הציבוריות האחרות הדומות לחברה לא מבצעות הפחתה כפי שנדרש בישיבה. "להפתעתי, כבר למחרת פירסום הדוח הכספי ראיתי פירסומים של חברות נדל"ן ציבוריות אחרות, שבניגוד למה שהוצג לדירקטוריון ביצעו הפחתה בשווי הנכסים שלהם. כל הפניות שלי בכתב ליו"ר החברה וליו"ר ועדת הביקורת נענו בתשובות מתחמקות שלא יכולות לספק דירקטור אחראי", טען בלוטרייך במכתב.

 

בשלב הזה ביקש בלוטרייך מימון לשכירת שירותי ייעוץ חיצוניים, שייסיעו להבין אם יש צורך בהפחתה. אך מימון כזה לא ניתן בטענה שהדבר מנוגד לתקנון. בלוטרייך שכר את שירותיה של פירמת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג קנדה וזו הגישה חוות דעת שנדרשת הפחתה של 21 עד 42 מיליון דולר בשווי נכסי המלונאות והאירוח של סקייליין .

 

בלוטרייך ביקש לכנס את הדירקטוריון בדחיפות לדון בממצאים אבל לא נענה. "לצערי אני מרגיש שבנסיבות אלה לא מתאפשר לי לקיים את תפקידי כדירקטור בחברה ציבורית ולמלא את האחריות המוטלת על כתפינו". בלוטרייך צירף את הדוח שטוען שיש להפחית את הנכסים, והוסיף כי הוא מקווה שהדירקטוריון ידון בהם. הוא מבקש החזר הוצאות בגין הכנת הדוח ותוך כדי כך מוסיף עותק תביעה שהגיש שלמה אודם, שהיה אחראי בעבר על הדוחות הכספיים של סקייליין, לבית המשפט באונטריו קנדה נגד סקייליין.

 

מסקייליין נמסר: "אנו דוחים מכל וכל את טענותיו המופרכות של בלוטרייך.

 

"החברה מקיימת תהליך מוסדר שכולל עבודה של ועדת דוחות כספיים שמונה שלושה דח"צים מנוסים שנפגשו עם מעריכי השווי הבלתי תלויים ועם רואה החשבון המבקר – דלויט. ההצבעה על אישור הדוחות הכספיים לרבעון הראשון עברה פה אחד, לרבות הקול של מר בלוטרייך. הדוח לרבעון הראשון פורסם במועדו ובתקופה בה חוסר הוודאות היה גדול ואנחנו עודנו בתקופה כזו.

 

"למרות זאת, החברה מקפידה לעדכן את בעלי המניות בפעילותה, בהתאם לחוק. בלוטרייך מצידו, פעל ממניעים זרים שמטרתם אינה טובת החברה ובעלי מניותיה, ובחר להתפטר 15 דקות לפני ישיבת הדירקטוריון, למרות שבקשתו להחזר הוצאות על סקירת השוק הכללית שהזמין, ללא מעורבות ההנהלה, עלתה לסדר היום לפני התפטרותו.

 

"לאחר שסיים את כל תפקידיו בחברה ובמישורים ובזמן שמתנהלות תביעות בינו לבין החברה והוא נתבע ע"י מישורים, נראה כי כל שנותר לבלוטרייך הוא לעורר פרובוקציות שיפגעו בחברה, בדירקטוריון שאיבד בו אמון ובבעלי המניות. ללא קשר לבלוטרייך והמהלך שביצע, כחלק מהאחריות של הדירקטוריון, מונתה ועדת המאזן של הדירקטוריון לבחון את הסקירה שהוגשה. החברה מתנהלת ותמשיך להתנהל בהתאם לדין ולנהלים סדורים. נציין כי מאז הסכם הניהול של בלוטרייך הגיע לסיומו בדצמבר 2017, החברה פועלת בהצלחה והשיגה את התוצאות הטובות ביותר שלה ב-20 השנים האחרונות בשנים 2018 ו-2019. החברה מתנהלת בתנאים המאתגרים של משבר הקורונה עם מינוף נמוך וכשבאמתחתה יתרות המזומנים הגבוהות ביותר שהיו לה מאז ומעולם (מעל 40 מיליון דולר קנדי), ההנהלה נותרה ממוקדת בפעילות השוטפת ובהגנה על בעלי המניות לאורך התקופה חסרת התקדים הזו".

x