$
בורסת ת"א

הורדת דירוג לחברת הנדל"ן האמריקאית אקסטל

מידרוג הורידה את הדירוג אקסטל מרמה ל A3 לרמה של Baa1 ומציינת: "תזרים החברה נשען על מספר אירועים עיקריים אשר צריכים להתקיים בלוחות זמנים מאתגרים"; היו"ר והבעלים גארי גארנט: "אנחנו מצפים שכפי שקרה בעבר נוכל לשלם את האג"ח בשלמותו ובזמן"

יניב רחימי 08:2424.06.20

חברת דירוג האשראי מידרוג הורידה את הדירוג של אקסטל מרמה ל A3 לדירוג של Baa1 - מידרוג מותירה את הדירוג בבחינה עם השלכות שליליות.

 

אקסטל פועלת בתחום הייזום למגורים בעיקר בעיר ניו יורק ובפרט במנהטן ובעלת פרויקטים המאופיינים במיצוב גבוה מאוד ומוגדרים בחלקם כפרויקטי "אולטרה יוקרה" ברמות מחירים גבוהות וכפועל יוצא מכך פונים לפלח שוק מצומצם. מהדוח של מידרוג שפורסם אמש צוין שהורדת הדירוג נובעת משינוי תחזיות החברה ביחס לקצב המכירות ומחיר המכירה, שחורג לשלילה מתרחיש הבסיס. במידרוג מניחים שחיקה ברווחיות ושחיקת שווי משמעותי בפרויקטים שעלולה להוביל לעלייה במינוף.

 

השינוי בתרחיש הבסיס של מידרוג בנוגע לקצב המכירות משפיע לשלילה על הנזילות של אקסטל ביחס לצרכי פירעון אג"ח וזאת בנוסף על כך שמסגרות האשראי הפנויות של החברה הינן בהיקף נמוך ביחס למה שהחברה התחייבה בחבני חברת הדירוג, כך נכתב בדוח הדירוג.

 

הכנסת אקסטל לבחינת דירוג עם השלכות שליליות נובעת מקיומה של אמת מידה בהלוואת הליווי בפרויקט CPT שתלויה בהגעה ליעד של קצב מכירות בשנת 2020. להערכת מידרוג לאור מצב המכירה נכון למועד דוח זה ותנאי השוק המאתגרים, יש עלייה בסיכון לאי עמידה באמת המידה. להערכת מידרוג "תזרים החברה נשען על מספר אירועים עיקריים אשר צריכים להתקיים בלוחות זמנים מאתגרים בהם החברה צריכה לעמוד בחודשים הקרובים".

 

החוב של אקסטל כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה בישראל מסתכם ב-600 מיליון שקל. לפי לוח הסילוקין של אגרות החוב מחצית מהחוב ייפרע בסוף 2020 והחצי השני אמור להיפרע כעבור שנה. אגרות החוב של אקסטל, שבבעלות גארי בארנט, נסחרות בתשואת אג"ח זבל של 17.5%. תשואה זאת מעידה על כך שהחשש של המשקיעים ביחס ליכולת של אקסטל לעמוד בהתחייבויותיה נכח גם לפני הורדת הדירוג.

 

 גארי ברנט נשיא ויו"ר אקסטל אומר: "אנחנו מבינים את הגישה השמרנית של מידרוג. אין סוד שהקורונה גורמת לירידה בפעילות ולהאטה בכל העסקים בעיר ניו יורק, כולל תחום הנדל"ן. הממשל מאפשר לנו לפתוח מחדש את מרכזי המכירות ואנו צופים שבסיוע תימחור חדש נוכל להאיץ את המכירות. אנחנו מרוצים מכך שמידרוג מצפה שנשלם את האג"ח כפי שעשינו בעבר. בסוף יוני נשלם במועד את הריבית השוטפת של אג"ח ב'. אנחנו מצפים שכפי שקרה בעבר נוכל לשלם את האג"ח בשלמותו ובזמן (סוף השנה)"

גארי בארנט גארי בארנט צילום: נמרוד גליקמן

x