שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בורסת ת"א

מחיקת הענק בסלקום הובילה את דסק"ש להפסד של 602 מיליון שקל

חברת האחזקות שבשליטת אדוארדו אלשטיין סבלה ברבעון השני מהפחתת ענק של 517 מיליון שקל עקב ירידת ערך המוניטין של סלקום. ברבעון המקביל הרוויחה דסק"ש 1.18 מיליארד שקל - בעיקר עקב מכירת חלק מאחזקותיה בשופרסל

אורי גלאור 20:0931.08.19

חברת האחזקות דסק"ש הנמצאת בשליטתו של אדוארדו אלשטיין באמצעות החברה הפרטית דולפין (82.3%), כאשר בנוסף אלשטיין מחזיק ב-1.46% נוספים בחברה דרך אירסה, דיווחה רגע לפני סוף השבוע על התוצאות הכספיות שלה לרבעון השני.

 

 

 

הסיפור המרכזי בדו"ח הייתה ההפחתה הגדולה שביצעה דסק"ש בגין ירידת ערך מוניטין המיוחס לסלקום בגובה של 517 מיליון שקל, זאת לאחר שהחברה דיווחה בתחילת אוגוסט על ירידת ערך אפשרית של סלקום בגובה של 500-600 מיליון שקל. ירידת ערך זו מגיעה אחרי שתי הפחתות שביצעה דסק"ש בגין סלקום ברבעון הראשון לשנת 2018 בגובה של 268 מיליון שקל וברבעון הרביעי כאשר הפחיתה כ-294 מיליון שקל בגין סלקום, כך שמדובר בהפחתה הגבוהה ביותר שדסק"ש ביצעה בגין ירידת ערך מוניטין של סלקום.

 

 

בעל השליטה בדסק"ש אדוארדו אלשטיין בעל השליטה בדסק"ש אדוארדו אלשטיין צילום: סיוון פרג'

 

 

את הרבעון דסק"ש מסכמת עם הפסד המיוחס לבעלי המניות של כ-602 מיליון שקל, אשר רובו מיוחס להפחתת ערך מוניטין על ההשקעה בסלקום בספרי החברה בסך של כ-517 מיליון שקל, כאשר את הרבעון המקביל אשתקד החברה סיכמה עם רווח של 1.18 מיליארד שקל אך הוא כלל בתוכו רווח מירידה משליטה בחברת שופרסל בגובה של 1.23 מיליארד שקל.

 

החברה מציגה את יתרת ההשקעות המוחזקות הן לפי השווי המאזני (השווי בספרים) והן לפי השווי הנכסי (המחושב לפי שווין הממוצע בבורסה בחמשת ימי המסחר שקדמו לסיום הרבעון השני), לאחר ירידת הערך הרבעון שווי סלקום במאזני החברה עומד על כ- 1.05 מיליארד שקל אל מול שווי נכסי של 536 מיליון שקל (כלומר, על פי השוק התמחור של שווי אחזקות החברה בסלקום נמוך ב-49% ממה שרשום בספרי החברה).

 

ברבעון הקודם שווי סלקום בספרי החברה הסתכם ב-1.59 מיליארד שקל אל מול שווי נכסי של 674 מיליון שקל (קרי, השוק תמחר את שווי אחזקת החברה של סלקום ב-57% פחות ממה שהיה רשום בספרי החברה ברבעון הקודם). גם יתרת ההשקעות של דסק"ש באלרון רשומים מעל שווי השוק שכן בספרים האחזקה רשומה ב-192 מיליון שקל, בעוד השווי הנכסי עומד על כ-155 מיליון שקל. מנגד שווי אחזקות שופרסל מוצגות בספרי החברה בכ-1.35 מיליארד שקל אל מול שווי נכסי של 1.502 מיליארד שקל, שווי האחזקות בנכסים ובניין מוצגות גם כן מתחת למחיר השוק שכן הן רשומות בספרי החברה ב-1.15 מיליארד שקל אל מול שווי נכסי של 1.509 מיליארד שקל.

 

הערכת השווי של סלקום בוצעה ע"י פירמת רואי החשבון BDO, שווי הפעילות של סלקום נחתך ב-2.25 מיליארד שקל במהלך השנתיים האחרונות ע"י מעריך השווי, כאשר שווי הפעילות שפירסמה החברה ברבעון השני 2017 ע"פ מעריך השווי עמד על 7.92 מיליארד שקל בעוד בהערכת השווי האחרונה שפירסמה החברה שווי הפעילות של סלקום ע"פ מעריך השווי נחתך ל-5.67 מיליארד שקל, קרי שווי הפעילות נחתך ע"י מעריך השווי ב-28.4% במהלך שנתיים. שווי הפעילות של סלקום ע"פ הערכת השווי גוזר שווי כלכלי לחברת סלקום (בניכוי החוב נטו) של כ-2.44 מיליארד שקל, עדיין מדובר בפער משמעותי מול השוק שכן חברת סלקום נסחרת כיום לפי שווי שוק של 953 מיליון שקל בלבד, כך ששווי השוק של סלקום על אף הירידה הנוכחית ע"פ הערכת השווי החדשה נמוך בכ-61% מהשווי הכלכלי הנגזר לפי הערכת השווי העדכנית.

 

אחת ההנחות המרכזיות אשר גרמו לירידה בשוויה של סלקום בהערכת השווי הנוכחית היא הורדת ה-ARPU בשנה המייצגת ל-55.5 שקל (אשר גבוה ב-8 שקלים מהמצב הנוכחי- מעריך השווי לוקח את ה-ARPU ללא הכנסות החברה מאירוח ומהסכמי שיתוף הרשתות ומשירותי נדידה נכנסת ולכן אינו תואם לדוחות) אל מול 57 שקל בהערכת השווי הקודמת אשר בוצעה בסוף שנת 2018, כמו גם עדכון נתח השוק כלפי מטה ב-1.5% לרמה של 25%.

 

בבזק אשר ביצעה מחיקה של 951 מיליון שקל בספריה הרבעון בגין השווי המיוחס לפלאפון המגמה דומה, בהערכות השווי שבוצעו ע"י מעריכי השווי פרומתאוס אשר מבצעת עבור בזק את הערכות השווי לפלאפון רואים את המגמה שראינו בהערכות השווי של סלקום רק ביתר שאת, שכן שווי הפעילות של פלאפון נחתך מ-5.4 מיליארד שקל בהערכת השווי שבוצעה בסוף שנת 2017 לשווי פעילות של 1.21 מיליארד שקל בדוח לרבעון השני השנה, קרי, מעריכי השווי חתכו כ-77% משווי הפעילות של פלאפון בתוך שנה וחצי בלבד.

 

חלק החברה בתוצאות מגזר סלקום הסתכם ברבעון השני בהפסד של 532 מיליון שקל הכולל בתוכו את ההפחתה בגובה 517 מיליון שקל בגין ירידת ערך המוניטין המשוייך לסלקום, נכסים ובניין תרמה כ-11 מיליון שקל לרווחי דסק"ש, שופרסל תרמה כ-9 מיליון שקל לרווחי דסק"ש, מגזר אחרים תרם כ-7 מיליון שקל לרווחי החברה, כאשר מנגד אלרון הסבה הפסד של כ-13 מיליון שקל לדסק"ש, בנוסף הוצאות הניהול והמימון הסתכמו הרבעון בכ-84 מיליון שקל, מה שהביא את דסק"ש לסכם את הרבעון עם הפסד של כ-602 מיליון שקל.

 

ההון המיוחס לבעלי המניות של דסק"ש הסתכם ב-1.23 מיליארד שקל לסוף הרבעון השני, זאת אל מול הון עצמי של 1.86 מיליארד שקל ברבעון הראשון והון עצמי של 2.3 מיליארד שקל נכון לסוף שנת 2018. בחודש יולי מכרה נכסים ובניין כ-11.7% מהון מניות גב ים בתמורה ל-456 מיליון שקל, כאשר כתוצאה מהמכירה דסק"ש צפויה לרשום ברבעון השלישי גידול בהון המיוחס לבעלי המניות של כ-119 מיליון שקל.

ההתחייבויות הפיננסיות של דסק"ש לסוף הרבעון עמדו על 4.42 מיליארד שקל, ומנגד היתרות הנזילות הסתכמו ב-1.76 מיליארד שקל, כך שהחוב נטו הסתכם נכון לסוף הרבעון ב-2.65 מיליארד שקל והמח"מ הממוצע של ההתחייבויות עמד על כ-3.7 שנים.

 

שעון החול אוזל לעמידה בחוק הריכוזיות- החברה עדיין בוחנת את כלל החלופות העומדות לרשותה. החברה מציינת בדו"ח כי הינה ממשיכה לבחון חלופות שונות לעמידה בדרישות חוק הריכוזיות ל-2019, כאשר חלופות אלו עשויות לכלול שינויי מבנה אפשריים באילו מחברות הקבוצה המושפעות מדרישת חוק הריכוזיות, קרי ברמת השכבה של דסק"ש, או ברמת השכבה של נכסים ובניין או החברות שבשליטתה. עוד החברה מציינת כי בגדר החלופות בשכבת דסק"ש נבחנת רכישת חלק המיעוט בנכסים ובניין (כולו או חלקו) בין בשלב אחד או במספר שלבים ו/או מכירה של מניות נכסים ובניין שבידי דסק"ש לבעלי מניותיה.

 

נכסים ובניין בוחנת גם כן חלופות אשר בין היתר נמנות מכירה של מניות גב ים לבעלי מניותיה או מכירה חלקית של גב ים לצדדים שלישיים. בחודש יולי מכרה נכסים ובניין כ-11.7% מהון מניות גב ים כך ששיעור החזקתה ירד מ-51.7% ל-40%, בתמורה לכ-456 מיליון שקל. לעניין החזקותיה של נכסים ובניין בישפרו, בחודש אוגוסט 2019 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב שהונפקו לציבור על ידי ישפרו, בהתאם לחוק הריכוזיות, מה שיביא למחיקת כלל אגרות החוב שלה ממסחר בבורסה וישפרו תחדל להיות תאגיד מדווח ועל כן לא תחשב ל"חברת שכבה" כהגדרתה במונח חוק הריכוזיות.

 

בנוסף בוחנת נכסים ובניין חלופות שונות ביחס להחזקותיה במהדרין, בין היתר, לאור הודעת הפניקס בעלת השליטה הנוספת במהדרין (במשותף עם נכסים ובניין), לפיה דירקטוריון הפניקס אישר לחלק את מניות מהדרין המוחזקות בעקיפין על-ידי הפניקס, והמהוות כ-41.4% מהון המניות של מהדרין יחולק כדיבידנד בעין לבעלי המניות של הפניקס. בין החלופות הנבחנות על ידי נכסים ובניין ביחס למניות מהדרין המוחזקות על ידיה נכללות, בין היתר, מכירת המניות לבעלי מניותיה, חלוקת כל או חלק מהמניות כדיבידנד בעין, מכירה חלקית של המניות לצדדים שלישיים, או רכישת חלק המיעוט במהדרין.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x