$
בורסת ת"א

מינוי דח"צים בנמלי ישראל יאפשר גיוס האג"ח בת"א

הקבינט החברתי כלכלי ידון היום בבקשתו של שר התחבורה לשנות את מבנה הדירקטוריון של החברה הממשלתית, דבר שיגביר את השקיפות שלה. החברה תגייס עד 2.7 מיליארד שקל במהלך הרבעון השני, ותיאסר חלוקת דיבידנדים לממשלה עד לפירעון מלא של החוב שיגויס

ליאור גוטמן 07:4125.03.18

שר התחבורה ישראל כץ העביר ביום חמישי האחרון בקשה למנות כבר הבוקר שני דירקטורים חיצוניים לחברת נמלי ישראל. הבקשה נולדה לאור גיוס החוב שמתכננת החברה בהיקף של עד 2.7 מיליארד שקל.

 

הקבינט החברתי כלכלי יתבקש לאשר טרם הגיוס את הגדלת מבנה הדירקטוריון לעד 11 איש, בהם, כאמור, שני דח"צים, שאליהם יצורפו לפחות שלושה עובדי משרד התחבורה ועוד עובד ממשרד האוצר. מינוי הדח"צים הוא פועל יוצא של תקנות רשות ני"ע בכל הקשור לממשל תאגידי ושקיפות חברות נסחרות. מאחר שגיוס החוב יתבצע באמצעות הנפקת איגרות חוב סחירות לציבור, הקבינט יתבקש לאשר בנוסף שחברת נמלי ישראל לא תחלק דיבידנד למדינה כל עוד לא כוסה החוב.

 

דירוג של Aa1 ממידרוג

הבקשה של כץ מגיעה בישורת האחרונה טרם גיוס החוב האמור שמתוכנן לרבעון השני, כאשר הכסף נדרש כדי לממן את בניית שני הנמלים החדשים שהעבודה עליהם כבר נמצאת בעיצומה. מדובר בנמל חדש באזור אשדוד (נמל הדרום) ונמל שני במפרץ חיפה (נמל המפרץ), בעלות כוללת של כ־7 מיליארד שקל, מתוכם כ־3.8 מיליארד שקל לנמל החדש בחיפה והשאר לנמל באשדוד.

 

מאחר שמדובר באג"ח סחירות, חברת נמלי ישראל בניהולו של שלמה ברימן הגישה לפני כשלושה חודשים טיוטת תשקיף לרשות ני"ע על בסיס נתוני החברה לרבעון השלישי של 2017. בשבוע שעבר זכה גיוס החוב המתוכנן לדירוג Aa1 של חברת מידרוג עם אופק יציב.

 

עיון בנתוני מידרוג בדבר תמיכה בגיוס החוב מעלה ש"תנועת המכולות בכלל נמלי ישראל עמדה על 2.7 מיליון מכולות ב־2017, שיפור של כ־6% ביחס ל־2016". עוד אומרים במידרוג שלחברת נמלי ישראל תוכנית השקעות מסיבית ומורכבת הכוללת הקמת שני נמלים חדשים, כאשר "נכון לחודש נובמבר 2017, כ־65% מהתשלומים על נמל המפרץ וכ־54% מסך התשלומים לנמל הדרום בוצעו". מאחר שמדובר ברגולטור של הנמלים, שנשען בין השאר על תשלומי דמי תשתית, אין לו תחרות באופק הנראה לעין.

 

 

מנגנוני הצמדה שונים

לאור תוכנית ההשקעות המסיבית וצורכי המימון בשנים הקרובות, במידרוג מציינים שבכוונת נמלי ישראל להנפיק לראשונה שלוש סדרות אג"ח בעלות מח"מ ומנגנוני הצמדה שונים, הצפויות ליצור גיוון מקורות מימון רחב וגמיש יותר. "נזילות החברה מושתתת על יכולת ייצור מזומנים, הנשענת על היקף הפעילות הנמלית ורווחיות איתנה ויציבה, אולם לחברה תוכנית השקעות מסיבית. נכון לסוף הרבעון השלישי של 2017, יתרות נזילות החברה עומדות על כ־154 מיליון שקל במזומנים ושווי מזומנים, וכ־2.3 מיליארד שקל מסגרות אשראי בנקאיות חתומות, שמתוכן כ־700 מיליון שקל מסגרות אשראי לא מנוצלות", כותבים במידרוג, ומסכמים ש"רמת נזילות החברה הנה סבירה ובשנים מסוימת מעט נמוכה וזאת ביחס להיקף הוצאות בשנים הקרובות".

 

חברת נמלי ישראל היא הרגולטור של הנמלים הימיים בישראל, וכיום היא אחראית בעיקר על נמלי חיפה ואשדוד, ובאופן עקיף גם על נמל אילת (שפעילותו הופרטה לאחים נקש עד לסוף העשור הבא) ולמספנות ישראל. בתחילת העשור הקרוב ייפתחו בישראל, כאמור, עוד שני נמלים גדולים ופרטיים — נמל הדרום שיופעל על ידי TIL ההולנדית ונמל המפרץ שיופעל על ידי SIPG הסינית — כך שמוטת השליטה של נמלי ישראל תגדל משמעותית.

 

עם השלמת הגיוס נמלי ישראל תהפוך לחברה הממשלתית הרביעית בתחום התשתיות שנתוניה הכספיים נחשפים לציבור, זאת אחרי חברת החשמל, רכבת ישראל ונתיבי גז. ניסיונות הגיוס של נמלי ישראל נמשכים כבר שלוש שנים. בתחילת 2017 סירבו המוסדיים להעניק לה הלוואה ישירה ללא פרסום הדו"חות הכספיים או חיזוק הממשל התאגידי בחברה.

 

 

נמל חיפה נמל חיפה צילום: אלעד גרשגורן

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x