$
בורסת ת"א

לאלעזרא יש 100 אלף שקל בקופה וחוב של 90 מיליון שקל

מתחזית תזרים המזומנים של חברת האחזקות שבשליטת אלי אלעזרא עולה כי אין לה כלל מרווח נשימה פיננסי. בהיעדרו כל עיכוב בתקבול או בהחזר הלוואה עלול ליצור לה בעיה בתשלומי האג"ח, שעומדים על 270 מיליון שקל עד שנת 2021

אלי שמעוני 08:1803.04.16

חברת האחזקות אלעזרא צריכה להחזיר השנה לבעלי האג"ח ולבנקים כ־90 מיליון שקל - אך בקופתה יש פחות מ־100 אלף שקל נכון לתחילת השנה. כך עולה מניתוח תחזית תזרים המזומנים שלה. 

אלעזרא היא חברה פרטית שבבעלות אלי אלעזרא הפועלת בשלושה תחומים: נדל"ן, ביטוח וכלי רכב. החברות בקבוצה - אפרידר בתחום הנדל"ן, הכשרה ביטוח ואלבר ציי רכב — כולן חברות פרטיות, אך לאלבר ולהכשרה ביטוח, כמו לאלעזרא, יש אג"ח הנסחרות בבורסה.

 

לאלעזרא אג"ח בהיקף 270 מיליון שקל שעליה להחזיר בתשלומים עד 2021 (ללא החברות־בנות). מתחזית תזרים המזומנים של החברה לשנים 2016־2017 עולה כי במהלך 2016 היא מסתמכת על החזר הלוואה של כ־80 מיליון שקל מהחברה־הבת אפרידר.

 

 

ההחזר אמור להגיע משלושה מקורות שונים: עודף תזרימי מפרויקטי מגורים באשקלון, בראש העין ובאזור; דיבידנד מחברת הליסינג אלבר, המוחזקת על ידי אפרידר; קבלת הלוואה בנקאית של 8 מיליון שקל והלוואה מבעל השליטה של 5 מיליון שקל. בסך הכל מסתמכת החברה על קבלת דמי ניהול מחברות־בנות ועל הלוואות של 21 מיליון שקל.

מול אלה נדרשת אלעזרא לבצע תשלומי אג"ח בהיקף 90 מיליון שקל ותשלומים אחרים בהיקף 11 מיליון שקל. בסך הכל מסיימת החברה את השנה ביתרה כמעט אפסית, של 62 אלף שקל.

 

בשנת 2017, לפי דו"ח תזרים המזומנים החזוי, שוב מסתמכת אלעזרא בעיקר על החזר הלוואות מאפרידר, הפעם של 68 מיליון שקל, על קבלת דמי ניהול מהחברות בקבוצה ופירעון פיקדון מנאמן האג"ח. בסך הכל ב־2017 מקורות החברה צפויים לעמוד על כ־85 מיליון שקל.

 

מול אלה צפויים לאלעזרא ב־2017 תשלומי אג"ח בהיקף 83 מיליון שקל ותשלומים אחרים של 2 מיליון שקל. בסך הכל מסיימת החברה את 2017 ביתרה של 108 אלף שקל בלבד.

 

כך, תחזית המזומנים מתחילה כמעט מדי שנה באפס ומסתיימת באפס. מצב זה עלול להיות בעייתי שכן לחברה אין כמעט מרווח נשימה פיננסי. כל עיכוב, ולו הכי קטן, בתקבול או החזר הלוואה מאחת מהחברות בקבוצה, עלול ליצור לאלעזרא בעיה בתשלומי האג"ח.

 

בנוסף החברה נשענת על הנחות רבות שלא בהכרח יתקיימו. מצפי תזרים המזומנים בשנים קודמות עולה כי התחזית שפרסם דירקטוריון החברה היה אופטימי למדי. החברה מגלה כי לא עמדה בתחזית תזרים המזומנים הקודמת, שנכללה בתחזית ל־2015 ופורסמה בדו"חות 2014. הפיגור המשמעותי ביותר נגרם מהתזרים של אפרידר. לפי דו"חות 2014, החברה ציפתה לדיבידנד מאלבר (באמצעות אפרידר המחזיקה בה) של 24.6 מיליון שקל. בפועל עמד הדיבידנד על 14.5 מיליון שקל בלבד.

 

עוד הניחה אלעזרא כי תקבל מהכשרה ביטוח דיבידנד של 65 מיליון שקל, כשבפועל חולקו ב־2015 27 מיליון שקל בלבד. לפי אלעזרא, השינוי לרעה נובע מעלייה בדרישות ההון של הכשרה ביטוח בשל דרישות הוראת המפקחת על הביטוח, וגם כי לא עמדה בתוכנית העבודה השנתית.

 

במקביל לדו"חות הכספיים פרסמה החברה כי אלי אלעזרא העמיד ערבות אישית לחברה־בת של אפרידר לצורך רכישת קרקע בחדרה. עלות שכרו של אלעזרא, המשמש כיו"ר, עמדה בשנת 2015 על 6.5 מיליון שקל. מנכ"ל אלבר, אורן אלעזרא, קיבל שכר בעלות שנתית של כמיליון שקל. בסיכום שנתי רשמה החברה ב־2015 רווח נקי של 25.5 מיליון שקל, כ־50% פחות לעומת רווחי 2014.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x