$
בורסת ת"א

לאומי: רווח נקי של 704 מיליון שקל ברבעון השלישי

שורת הרווח של לאומי מציגה עלייה של 11% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ומשקפת תשואה להון של 10.4%; היקף האשראי לציבור עלה ב-4% ל-260 מיליארד שקל

רעות שפיגלמן 08:5719.11.15

בנק לאומימסכם את הרבעון השלישי של השנה עם רווח נקי של 704 מיליון שקל, עלייה של 10.7% לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל. הרווח הנקי משקף לבנק תשואה על ההון של 10.4%, עליה של 0.2% לעומת התשואה ברבעון המקביל.

מה דעתך על מניית לאומי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

השורה התחתונה הושפעה מהרווחים שרשם הבנק ממימוש מניות החברה לישראל ברבעון השלישי - הבנק הכיר בהכנסות בהיקף של כ-101 מיליון שקל. גם ברבעונים קודמים הכיר הבנק ברווחים חד פעמיים ממימוש המניות בהיקף כולל של כ-638 מיליון שקל. רווחים אלו העלו כלפי מעלה את התשואה להון שהציג בנק לאומי. הבנק הציג את התשואה להון בנטרול רווחים אלו שעומדת במצטבר על 9.4% לתשעת החודשים הראשונים השנה, זאת לעומת תשואה של 11.9% שכוללת את רווחי מימוש מניות החברה לישראל.

 

יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 9.3% ומשקף עלייה קלה לעומת 9.22% לתום הרבעון המקביל.

לאומי, בניהולה של רקפת רוסק-עמינח, מצייין בדוחותיו כי לראשונה אין לבנק קבוצת לווים שסך החוב שלהם כלפי הבנק עולה על 10% מההון של הבנק. סך פקדונות הציבור הסתכמו לתום הרבעון השלישי ב-318 מיליארד שקל , לעומת 286.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל - עליה של 10.9%.

 

סך הכנסות הריבית נטו של הבנק ירדו במקצת הסתכמו ב- 1.87 מיליארד דולר, לעומת 1.89 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

 

הוצאות הבנק בגין הפסדי אשראי עלו ל-73 מיליון שלק לעומת 56 מיליון שקל ברבעון המקביל, והכנסות הבנק שאינן מריבית כמו עמלות ושערוכים של נגזרים עלו לעומת רבעון מקביל ועמדו על 1.34 מיליארד שקל לעומת מיליארד שקל 1.27 רבעון מקביל.

 

הוצאות תפעוליות והוצאות שונות של הבנק ירדו ב-15% והסתכמו ב- 2.12 מיליארד שקל. למרות זאת הוצאות השכר של הבנק עלו ועמדו על 1.36 מילארד שלק לעומת 1.28 מיליארד שקל ברבעון המקביל.

 

האשראי למשקי בית עלה בשיעור הגבוה ביותר, ב- 8.8% ברבעון שחלף, האשראי לעסקים קטנים עלה ב 5.8% והאשראי למגזר המסחרי הציג את שיעור העליה הנמוך ביותר שעמד על 3.8%. מרווחי האשראי של הבנק במגזר משקי הבית ולעסקים הקטנים הוא גבוה יותר לעומת מרווח האשראי במגזר העסקי, והאשראי למשקי הבית ולעעסקים הקטנים הוא פחות מסוכן, מה שמסביר את המגמה.

 

בדוחות הבנק לא חל שינוי בהיקף ההפרשה בעקבות חקירות המס בארה"ב - ההפרשה עומדת על 485 מיליון דולר. הבנק מציין בדוחות כי בהתבסס על חוות דעת של עורכי הדין והיעדר אפשרות לבצע לבצע הערכה של הסכום הצפוי - הבנק לא ביצע הפרשה ברבעון השלישי השנה.

 

 צילום: אוראל כהן

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x