$
בורסת ת"א

מחיר הדיבידנד: מעלות בוחנת הורדת דירוג למנדלסון

חברת הדירוג הכניסה את דירוג מנדלסון לרשימת מעקב עם השלכות שליליות. מנדלסון הודיעה על חלוקת דיבידנד של 100 מיליון שקל

גיל קליאן 10:1108.07.15
לאחר שהודיעה מנדלסון על חלוקת דיבידנד של 100 מיליון שקל - הודיעה אמש (ג') חברת הדירוג מעלות על הכנסת הדירוג של מנדלסון לרשימת מעקב עם השלכות שליליות. כיום דירוג חברת התשתיות עומד על A מינוס.

 

כלכלני מעלות נימקו את ההחלטה: "אנו סבורים כי בעת הנוכחית קיים חוסר ודאות לגבי עמדת מחזיקי איגרות החוב ביחס לחלוקה ולגבי היקף ההשפעה המלא של החלוקה, אם תאושר, על הפרופיל הפיננסי של מנדלסון בכלל ועל יחסי הכיסוי בפרט. להערכתנו, חלוקת הדיבידנד בהיקף המתוכנן עלולה לגרום להרעה בפרופיל הפיננסי של מנדלסון עד כדי חריגה מיחסי הכיסוי שקבענו כמתאימים לדירוג הנוכחי, קרי יחס FFO לחוב מתואם גבוה מ-20%. התרחיש התפעולי הבסיסי שלנו מצביע על כך שאם הדיבידנד האמור יחולק, יחס ה-FFO לחוב המתואם יעמוד על כ-17%".
מה דעתך על מניית מנדלסון תשת:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

בסוף יוני הודיע מנדלסון על כוונתה לחלק דיבידנד של 100 מיליון שקל. יתרת הרווחים לחלוקה במנדלסון עומדת על 147.8 מיליון שקל לפני חלוקת הדיבידנד, וכן הדירקטוריון קבע כי החלוקה עומדת במבחן הפירעון גם "תחת הנחות שמרניות, לדעת דירקטוריון החברה, לרבות על פי תרחיש של הרעה משמעותית בפעילות החברה". החברה פירטה כי ניתן לבצע את החלוקה מיתרות המזומן שנמצאות כיום בידי החברה, יתרות של 184 מיליון שקל.

 

כדי לבצע את החלוקה תצטרך מנדלסון לשנות את תנאי האג"ח שהנפיקה, כך שהחלוקה נזקקת עוד לאישור מחזיקי האג"ח. כמו כן מבקשת החברה לשנות את מועדי הפרעון של האג"ח כך שמח"מ שלהן יגדל. במקום סדרת תשלומים לפרעון קרן באג"ח ג' החל ממרץ 2016, תיפרע הקרן בסדרה זו ב-2 תשלומים שווים במרץ 2018 ומרץ 2019. במקום 2 תשלומים לפירעון קרן אג"ח ח', ב-2018 ו-2019, מציעה מנדלסון פירעון בודד של הקרן כולה ב-2019. הפיצוי של החברה למחזיקי האג"ח יהיה הגדלה של הריבית בסדרות ב-0.35%.

 

צבי איציק, יו"ר מנדלסון צבי איציק, יו"ר מנדלסון
בטל שלח
    לכל התגובות
    x