$
בורסת ת"א

מנדלסון רוצה לשנות תנאי החוב כדי לחלק דיבידנד של 100 מיליון שקל

חברת התשתיות רוצה לשנות את תאריכי הפרעון של האג"ח שלה ולפצות את המחזיקים בתוספת ריבית של 0.35%

גיל קליאן 10:3630.06.15

חברת התשתיות מנדלסון רוצה לחלק דיבידנד של 100 מיליון שקל - שמהווה את מרבית יתרת הרווחים לחלוקה וכן את מרבית יתרות המזומן של החברה. במקביל, התנתה החברה את חלוקת הדיבידנד בשינוי תנאים מול מחזיקי האג"ח שלה, במסגרתו יידחו חלק מתאריכי פירעון החוב (מדובר בתאריכי ביניים ולא בפירעון הסופי), ולמשקיעים יינתן פיצוי בדמות תוספת ריבית.

 

מנדלסון מרגיעה את המשקיעים כי היא אינה צופה שחלוקת הדיבידנד תפגע ביכולת שלה לעמוד בהתחייבויותיה, אך עדיין מתנה את החלוקה בפריסת תשלומים נוחה יותר באג"ח שלה. כך, במקום סדרת תשלומים לפרעון קרן באג"ח ג' החל ממרץ 2016, תיפרע הקרן בסדרה זו ב-2 תשלומים שווים במרץ 2018 ומרץ 2019. במקום 2 תשלומים לפירעון קרן אג"ח ח', ב-2018 ו-2019, מציעה כעת מנדלסון פירעון בודד של הקרן כולה ב-2019. הפיצוי של החברה למחזיקי האג"ח יהיה הגדלה של הריבית בסדרות ב-0.35%.

מה דעתך על מניית מנדלסון תשת:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

אג"ח ג' של מנדלסון היא סדרה צמודה למדד, בהיקף כספי של 68.7 מיליון שקל. התשואה לפדיון בסדרה זו עומדת על 2.7%. אג"ח ח' היא סדרה שקלית עם תשואה לפדיון של 4.4%, ובהיקף כספי של 49.8 מיליון שקל.

 

מנדלסון מפרטת כי יתרת הרווחים לחלוקה עומדת על 147.8 מיליון שקל לפני חלוקת הדיבידנד, וכי הדירקטוריון קבע כי החלוקה עומדת במבחן הפירעון גם "תחת הנחות שמרניות, לדעת דירקטוריון החברה, לרבות על פי תרחיש של הרעה משמעותית בפעילות החברה". החברה פירטה כי ניתן לבצע את החלוקה מיתרות המזומן שנמצאות כיום בידי החברה, יתרות של 184 מיליון שקל.

 

צבי איציק, יו"ר מנדלסון צבי איציק, יו"ר מנדלסון

בטל שלח
    לכל התגובות
    x